ID-155

Etape

 

I. Documentare In Vederea Definirii Criteriilor De Selectie Pe Baze Clinice, Histopatologice, Imunohistochimice Si Morfometrice ( )

Obiective


Activitati

A 1.1: Studii aprofundate privind procesele de angiogeneza si limangiogeneza tumorala si nontumorala
A 1.2: Studii din literatura privind angiogeneza si limfangiogeneza in carcinoamele scuamoase ale cavitatii orale
A 1.3: Studii din literatura privind markerii celulelor endoteliale sanguine si limfatice, factorii pro- si antiangiogeni si ai factorilor pro- si antilimfangiogeni implicati in carcinogeneza orala
A 1.4: Workshop al grupului de studiu in scopul omogenizarii cunostintelor si al stabilirii etapelor cercetarii
A 1.5: Stabilirea criteriilor de cercetare si a modalitatii de selectie statistica
A 1.6: Crearea unui site pentru diseminarea rezultatelor

II. Studiu Preliminar Clinic Si Histopatologic Al Carcinoamelor Scuamoase Orale; Studiu Preliminar Imunohistochimic; Studiu Preliminar Imunohistochimic; Obtinerea De Rezultate Partiale Ale Cercetarii Si Diseminarea Lor ( )

Obiective


Activitati

A 2.1.1: Studiu retrospectiv privind selectia de cazuri clinice si inregistrarea lor in baze de date
A 2.1.2: Studiu prospectiv privind identificarea de noi cazurii clinice si inregistrarea lor in baze de date
A 2.1.3: Recoltarea, prelucrarea histopatologica si stocarea probelor biologice (tesuturi)
A 2.1.4: Prelucrarea statistica a datelor clinice si histopatologice obtinute
A 2.1.5: Identificarea cazurile de interes ce vor fi prelucrate imunohistochimic si morfometric
A 2.1.6: Workshop al grupului de studiu in scopul omogenizarii cunostintelor si stabilirea urmatoarelor etape ale cercetarii
A 2.2.1: Identificare imunohistochimica a principalelor tipuri de neovase sanguine in CSO
A 2.2.2: Stabilirea gradului de maturitate al neovase sanguine din CSO
A 2.2.3: Evaluarea microdensitatii vaselor de neoformatie (MDV) intra- si peritumoral in CSO
A 2.2.4: Evaluarea gradului de implicare a factorilor pro- si anti-angiogeni in CSO
A 2.2.5: Prelucrarea statistica a rezultatelor obtinute
A 2.3.1: Identificare imunohistochimica a neovaselor limfatice in CSO
A 2.3.2: Cuantificarea gradului de prolifeare a al celulelor endoteliale limfatice in CSO
A 2.3.3: Evaluarea microdensitatii vaselor de limfatice de novo sau preexistente (MDL) intra- si peritumoral/ superficial si in profunzime in CSO
A 2.3.4: Evaluarea gradului de implicare a factorilor pro- si anti-limfangiogeni in CSO
A 2.3.5: Prelucrarea statistica a rezultatelor obtinute
A 2.4.1: Workshop al grupului de studiu in vederea elaborarii lucrarilor ce vor fi publicate
A 2.4.2: Actualizarea site-ului

III. Continuarea Evaluarilor Clinice Si Histopatologice; Continuarea Studiului Imunohistochimic; Continuarea Studiului Imunohistochimic; Obtinerea De Rezultate Partiale Ale Cercetarii Si Diseminarea Lor ( )

Obiective


Activitati

A 3.1.1: Continuarea monitorizarii clinice a cazurilor selectate si includerea de noi cazuri in baza de date
A 3.1.2: Continuarea prelevarii de probe biologice si prelucrarea lor histopatologica
A 3.1.3: Analiza histopatologica si prelucrarea statistica a rezultatelor
A 3.2.1: Continuarea prelucrarii imunohistochimice si a evaluarii principalelor tipuri de neovase sanguine in CSO
A 3.2.2: Evaluarea gradului de maturitate al neovase sanguine din CSO
A 3.2.3: Evaluarea microdensitatii vaselor de neoformatie (MDV) intra- si peritumoral in CSO
A 3.2.4: Evaluarea gradului de implicare a factorilor pro- si anti-angiogeni in CSO
A 3.2.5: Prelucrarea statistica a rezultatelor obtinute
A 3.3.1: Evaluarea imunohistochimica a neovaselor limfatice in CSO
A 3.3.2: Continuarea evaluarii gradului de prolifeare a al celulelor endoteliale limfatice in CSO
A 3.3.3: Evaluarea microdensitatii vaselor de limfatice de novo sau preexistente (MDL) intra- si peritumoral/ superficial si in profunzime in CSO
A 3.3.4: Evaluarea gradului de implicare a factorilor pro- si anti-limfangiogeni in CSO
A 3.3.5: Prelucrarea statistica a rezultatelor obtinute
A 3.4.1: Workshop al grupului de studiu in vederea elaborarii lucrarilor ce vor fi publicate
A 3.4.2: Actualizarea site-ului

IV. Evaluarea Complexa Histopatologica, Imunohistochimica Si Morfometrica A Fenotipului Angiogen Si Limfangiogen In CSO; Obtinerea Rezultatelor Finale Ale Cercetarii Si Diseminarea Lor ( )

Obiective


Activitati

A 4.1.1: Continuarea monitorizarii clinice a cazurilor selectate
A 4.1.2: Analiza morfometrica comparativa a microdensitatii vaselor de neoformatie sanguine si limfatice din interiorul si de la periferia, de la suprafata si din profunzimea CSO
A 4.1.3: Analiza imunohistochimica comparativa a principalilor factori pro-angiogeni si pro-limfangiogeni si a receptorilor tinta endoteliali sanguini si limfatici din neoangiogeneza CSO
A 4.1.4: Analiza imunohistochimica comparativa a principalilor factori anti-angiogeni si anti-limfangiogeni in CSO
A 4.1.5: Prelucrarea statistica a cazurilor
A 4.1.6: Definirea fenotipului angiogen din diferitele varietati de CSO
A 4.1.7: Definirea fenotipului limfangiogen din diferitele varietati de CSO
A 4.1.8: Stabilirea celor mai semnificative corelatii statistice intre parametrii morfoclinici si microdensitatea vasculara sanguina si limfatica, gradul expresiei anumitor factori proangio- si limfangiogeni si a receptorilor lor tinta in diferitele varietati de CSO
A 4.1.9: Stabilirea rolului jucat de factorii antiangio- si limfangiogeni in diferitele varietati de CSO
A 4.1.10: Cuantificarea valorii de prognostic a angiogenezei si limfangiogenezei in CSO
A 4.2.1: Workshop al grupului de studiu in vederea elaborarii lucrarilor ce vor fi publicate
A 4.2.2: Actualizarea site-ului
A 4.2.3: Planificarea si organizarea unei conferinte in scopul diseminarii rezultatelor finale
A 4.2.4: Identificarea modalitaţilor ulterioare de continuare a cercetarii