ID-72

Etape

 

I ( 12 luni )

Obiective

1.1 Determinarea situatiei actuale privind activitatea sexuala, contraceptia, avortul, BTS, relatiile intrafamiliale, educatia sexuala, sanatatea si comportamentele de risc pentru sanatate, violenta domestica, ingrijirea prenatala si neonatala; evaluarea gradului de cunoastere a factorilor de risc si a adresabilitatii femeilor pentru depistarea precoce a cancerului genito-mamar

Activitati

A 1.1.1. Stabilirea conceptelor relevante
A 1.1.2. Elaborarea chestionarului
A 1.1.3. Deplasarea in teren si stabilirea de contacte cu populatia
A 1.1.4. Proiectarea esantionului
A 1.1.5. Derularea anchetei-pilot, prelucrarea preliminara a datelor obtinute
A 1.1.6. Definitivarea chestionarului
A 1.1.7. Aplicarea in teren a chestionarului de catre operatorii de ancheta.

II ( 3 luni )

Obiective

2.1 Determinarea situatiei actuale privind activitatea sexuala, contraceptia, avortul, BTS, relatiile intrafamiliale, educatia sexuala, sanatatea si comportamentele de risc pentru sanatate, violenta domestica, ingrijirea prenatala si neonatala;evaluarea gradului de cunoastere a factorilor de risc si a adresabilitatii femeilor pentru depistarea precoce a cancerului genito-mamar

Activitati

A 2.1.1. Initierea procesului de prelucrare a informatiilor: controlul calitatii chestionarelor, codificarea
raspunsurilor, realizarea bazei de date in sistem informatizat, introducerea datelor, echilibrarea
esantionului. Prezentarea rezultatelor preliminarii la o manifestare stintifica

III ( 10 luni )

Obiective

3.1 Identificarea unor tipologii privind activitatea sexuala, contraceptia, avortul, BTS, relatiile intrafamiliale, educatia sexuala, sanatatea si comportamentele de risc pentru sanatate, violenta domestica, ingrijirea prenatala si neonatala; evidentierea importantei acordate factorilor de risc si screening-ului in cancerul genito-mamar;

3.2 Determinarea celor opt factori pulsionali ai personalitatii pe baza testului proiectiv Szondi;

3.3 Corelarea rezultatelor obtinute prin cele trei instrumente de lucru;

3.4 Diseminarea rezultatelor.

Activitati

A 3.1.1. Prelucrarea statistica a informatiilor culese prin chestionare
A 3.1.2. Evidentierea problemelor specifice si stabilirea intrebarilor pentru focus group-uri. Realizarea interviurilor de grup
A 3.1.3. Prelucrarea rezultatelor obtinute prin interviu

A 3.2.1. Identificarea subiectilor la care se va aplica testul
A 3.2.2. Administrarea testului
A 3.2.3. Interpretarea profilelor de test

A 3.3.1. Prelucrari statistice: evaluarea influentei indicatorilor de baza ai esantionului (varsta, sex, nivel de
instruire, mediu de rezidenta) asupra variabilelor dependente

A 3.4.1. Organizarea unui workshop Trecut, prezent si viitor in sanatatea sexual-reproductiva in mediul urban si rural din regiunea Sud-Vest Romania
A 3.4.2. Elaborarea si prezentarea unor lucrari stiintifice in cadrul unor conferinte nationale si internationale
A 3.4.3. Publicarea de articole stiintifice in reviste de specialitate

IV ( 12 luni )

Obiective

4.1 Cresterea nivelului educational al grupelor populationale la risc;
4.2 Diseminarea rezultatelor.

Activitati

A 4.1.1. Realizarea si distribuirea in mediul rural a unei brosuri-ghid de informare a populatiei asupra
comportamentelor sexual-reproductive de risc si asupra necesitatii efectuarii screening-ului pentru depistarea precoce a canceruui genito-mamar
A 4.1.2. Organizarea de dezbateri interactive cu caracter educativ-informativ in unitati de invatamant din mediul rural.

A 4.2.1. Elaborarea si prezentarea unor lucrari stiintifice in cadrul unor conferinte nationale si internationale
A 4.2.2. Publicarea de articole stiintifice in reviste de specialitate