SCBT

Etape

 

I. Organizarea Proiectului Si Stabilirea Planului De Lucru ( 3 luni )

Obiective


Activitati

A I.1: Precizarea problemelor care pot să apară
A I.2: Studiul bibliografic
A I.3: Analiza şi aprofundarea problemei
A I.4: Stabilirea planului de studiu
A I.5: Aprovizionare tehnico materială (achizitionare de echipamente necesare)

II. Culegerea De Informatii Pe Cale Experimentala Si Clasificarea Lor ( 10 luni )

Obiective


Activitati

A II.1: Stabilirea planului de studiu
A II.2: Stabilirea modelelor şi a tehnicilor de lucru
A II.3: Alegerea metodelor de investigaţie
A II.4: Aprovizionare tehnico materială (achizitionare de echipamente)
A II.5: Realizarea etapei experimentale
A II.6: Culegerea experimentală a datelor şi verificarea ipotezelor

III. Culegerea Experimentala A Datelor Si Prelucrarea Preliminara ( 8 luni )

Obiective


Activitati

A III.1: Continuarea fazei experimentale
A III.2: Prelucrarea şi prezentarea preliminară a rezultatelor
A III.3: Analiza şi interpretarea materialului existent
A III.4: Sinteza preliminară a concluziilor teoretice Ón domeniul studiat

IV. Analiza Si Intrepretarea Datelor ( 6 luni )

Obiective


Activitati

A IV.1: Concluzii generale asupra subiectului studiat
A IV.2: Raportarea la rezultatele studiilor anterioare
A IV.3: Sinteza unor noi teorii in domeniu sau raportarea la teorii anterioare (Ón funcţie de rezultatele globale)

V. Redactarea Proiectului Si Diseminarea Rezultatelor ( 9 luni )

Obiective


Activitati

A V.1: Raportarea rezultatelor sub formă de articole ştiinţifice, teze de doctorat etc
A V.2: Diseminare rezultate prin publicare de articole ştiinţifice şi prin participare la conferinţe, simpozioane, workshop-uri
A V.3: Redactare raport final proiect