Acasa Universitate Biblioteca Informatii utile

Accesul la serviciile bibliotecii


         Utilizatorii Bibliotecii sunt: studenţi, cadrele didactice, medici, medici rezidenţi, cercetătorii din Universitatea de Medicină si Farmacie Craiova dar şi alte categorii socio-profesionale.

 
        Accesul utilizatorilor la colecţiile şi serviciile bibliotecii se face pe baza LEGITIMAŢIEI DE BIBLIOTECĂ( tip CARD) ce se eliberează la biroul de ELIBERARE LEGITIMAŢII( sala 011, parter).
      CARD-ul  este personal, netransmisibil şi se eliberează contra unei taxe stabilite anual de Conducerea Bibliotecii şi aprobate de Conducerea U.M.F. Craiova.
 
                         ELIBERAREA PERMISULUI  se face pe baza:
  
-  carnetului de student /legitimaţia de serviciu (pentru cadrele didactice/personalul angajat al Universităţii de Medicină şi Farmacie Craiova
-      buletin/carte de identitate
achitarea contravalorii permisului în conformitate cu Tarifele stabilite anual prin decizie
 

 

                         TARIFE  pe categorii de utilizatori

 

  • 30,00 lei eliberare permis/an cadre didactice U.M.F.                                                  
  • 20,00 lei eliberare permis/an medici rezidenţi, doctoranzi cu frecventa                   
  • 30,00 lei eliberare permis/an utilizatori externi                                                             
  •  10,00 lei abonament/ semestru