Acasa Universitate Masterate Admitere Master 2019 Dosar inscriere Admitere Master 2019

Acte necesare Dosar Admitere Master 2019

  Admitere 2019 Master

 

Actele necesare:  

1. Fisa de inscriere(se obtine de la Secretariatul Masteratului respectiv sau de pe site-ul universitatii in perioada inscrierilor)

files/f/i/fisa inscriere master 2019.pdf

2. Curriculum vitae actualizat ;

3. Recomandare;

4. Diploma de  Bacalaureat - original;

5. Diploma de licenta si foaia matricola - depuse in original sau in copie legalizata/certificata conform cu originalul de către persoanele care au în atribuții acest lucru, iar în cazul in care candidatul este înscris la un alt master, legalizarea va fi însoțită de o adeverința care sa specifice unde se afla depuse actele in original;

6. Certificatul de nastere in copie legalizata/certificata conform cu originalul de către persoanele care au în atribuții acest lucru;

7. Copie a cartii de identitate / buletin de identitate;

8. Certificatul de casatorie sau alte acte in baza carora s-a produs o eventuala schimbare de nume in copie legalizata/certificata conform cu originalul de către persoanele care au în atribuții acest lucru;

9. Chitanta doveditoare a achitarii taxei de inscriere in valoare de 250 RON;

10.  Adeverinta de la locul de munca;

11. Adeverinta medicala(de la medicul de familie care sa ateste ca este clinic sanatos si nu se afla in evidente cu boli cronice).

12. Adeverinta care sa ateste absolvirea unui alt master la forma buget/taxa (DACA E CAZUL).

13. Adeverinta de absolvire facultate la forma buget/taxa specificandu-se numarul de ani absolviti si la ce forma(PENTRU MASTERATELE CARE AU ALOCATE LOCURI LA FORMA ''FARA TAXA'').

14. Propunerea de dezvoltare a carierei candidatului(propunerea se redactează în format scris de către candidat pe maxim 10 pagini si se semneaza de candidat) și prezentare PowerPoint a propunerii pe CD. 

15. Media de absolvire a facultății(media aritmetică dintre media de licență și media de absolvire a anilor de studiu) calculată de candidat conform actelor de studii si semnată de acesta.

 

Mentiuni speciale

 

  • pentru  candidatii la Masterul Managementul Serviciilor de Sanatate si  pentru candidatii la Masterul Laborator clinic si de analiza medicamentului Propunerea de dezvoltare a carierei candidatului și prezentarea PowerPoint a propunerii pe CD este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor.
  • pentru  candidatii la Masterul Managementul Serviciilor de Sanatate  si  pentru candidatii la Masterul Laborator clinic si de analiza medicamentului -Media de absolvire a facultății(media aritmetică dintre media de licență și media de absolvire a anilor de studiu) este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor.
  • pentru  candidatii la Masterul Managementul Serviciilor de Sanatate vor avea prioritate candidații care au absolvit o facultate din cadrul Universitatii de Medicină și Farmacie din Craiova
  • la înscriere, comisiile de admitere pot solicita documente suplimentare justificative pentru documentele depuse la dosar(dacă este cazul).

 

Actele într-un exemplar se vor pune în dosar de plastic cu sina si prima fila transparenta, avand postit-uri numerotate(1-15) pentru fiecare punct din lista de acte.

Actele de studii care se solicita a se pune in original, NU se vor perfora/plastifia etc., ci se vor atașa în dosar într-o folie protecție documente de plastic. 

   

Foarte important!

 

Absolvenții  Facultăților de Medicină, Medicina dentară, Farmacie care au făcut toți anii de facultate la forma ”buget” nu se pot înscrie decât pe locurile la forma”cu taxa”.