Acasa Universitate Admitere Cetateni Straini 2019-2020 Admitere 2019 - Romāni de pretutindeni

Admitere 2019 - Romāni de pretutindeni

Rezultate după primirea confirmărilor

admitere 2019 - Românii de Pretutindeni

 

Rezultate admitere 2019 - Românii de Pretutindeni

 

 

Regulament de admitere a românilor de pretutindeni la studii universitare de licenţă, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, pentru anul universitar 2019-2020. ***

 

Programele de studii pentru românii de pretutindeni, la care Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova organizează concurs de admitere sunt:

-  Medicină (reglementată sectorial, 360 credite – durata studiilor 6 ani)

- Medicină Dentară (reglementată sectorial, 360 credite – durata studiilor 6 ani)

- Farmacie (reglementată sectorial, 300 credite – durata studiilor 5 ani)   

 

 

Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:   

 

a. Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română şi cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus; 

 

b. Românii emigraţi, fie că au păstrat sau nu cetăţenia română, descendenţii acestora, precum şi cetăţeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.

 

Pentru repartizarea locurilor pe țări vă rugăm să consultați Regulamentul de admitere a românilor de pretutindeni la studii universitare de licență, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, pentru anul universitar 2019-2020.

 

Pentru anul universitar 2019-2020 calendarul de admitere este:

  • 19 Iulie 2019 (data intrării dosarului în Universitate): încheierea perioadei de depunere a dosarelor;

  • 31 Iulie 2019: publicarea rezultatelor preselecţiei candidaţilor pe web-site-ul universităţii;

  • 01 Noiembrie 2019: încheierea perioadei de înmatriculare a candidaţilor declaraţi admişi. 

Dosarele de candidatură se transmit direct către Registratura Universității, numai prin poştă (Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, str. Petru Rareș, nr. 2, 200349, Craiova, Dolj, România).

 

***Anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5 și nr.6 sunt parte integrantă din prezentul Regulament.

Anexa nr.1

Anexa nr.2

Anexa nr.3

Anexa nr.4

Anexa nr.5

Anexa nr.6