Admitere 2020 Romani de pretutindeni

 

REZULTATE SELECȚIE

 

Admitere Români de Pretutindeni

Studii universitare de licenţă 2020

 

Potrivit principiului autonomiei universitare, concursul de admitere la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova se organizează în mod unitar pe baza prezentelor reglementări, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 – Legea Educației Naționale, art.142, a Metodologiei – cadru, aprobată prin Ordinul M.E.N.C.S. nr. 6102 din 2016, actualizată prin ordinul MEC nr. 4205 din 06.05.2020, a ordinului 3473 din 2017 completat cu ordinul MEC 4151 din 24.04.2020, privind cadrul general de organizare şi desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2020-2021 şi a Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2020-2021 (anexa nr. 2 la OMEN nr. 3900/16.05.2017).

 

            Pentru anul universitar 2020-2021 calendarul de admitere este:

 

- 31 Iulie 2020 (data intrării dosarului în Universitate): încheierea perioadei de depunere a dosarelor;

- 7 august 2020: publicarea rezultatelor preselecţiei candidaţilor pe web-site-ul universităţii;

31 august- data până la care dosarul cu documentele în original trebuie să ajungă la UMF Craiova;

Candidații care nu îndeplinesc aceste condiții vor fi declarați respinși, iar locurile vor fi ocupate de candidați  în ordinea descrescătoare a punctajelor dosarelor de concurs;

- 2 Noiembrie 2020: încheierea perioadei de înmatriculare a candidaţilor declaraţi admişi

 

 

Anul pregătitor pentru cunoaşterea limbii române

 

Românii de pretutindeni, care nu cunosc limba română, declaraţi admişi la studii universitare de licenţă, vor frecventa anul pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Pentru anul universitar 2020-2021, instituţiile de învăţământ superior organizatoare a anului pregătitor de limba română, sunt cuprinse în Anexa nr. 1. a OMEN nr. 3900/15.05.2017

 

Admiterea la studii universitare de licenţă

 

Dosarele se transmit în format electronic la adresa de email rdp.admission@umfcv.ro până la data de 31 iulie 2020

 

şi fizic, prin poştă, de către candidaţii declaraţi admişi la următoarea adresă:

 

 

În urma publicării rezultatelor preselecţiei candidaţilor pe website-ul universităţii,

aceștia trebuie sa trimită prin poștă copiile legalizate ale documentelor cu care sau înscris.

 

 

 

 

Admitere Români de Pretutindeni

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

Strada Petru Rares nr. 2, cod 200349, Craiova,România

 

Toate dosarele vor contine obligatoriu Anexa 7

 

 

Admiterea cetăţenilor din REPUBLICA MOLDOVA 2020.pdf

 

Admiterea românilor de pretutindeni din SERBIA 2020.pdf 

 

Admiterea românilor de pretutindeni din UCRAINA 2020.pdf

 

Admiterea românilor de pretutindeni din ALBANIA 2020.pdf

 

Admiterea românilor de pretutindeni din BULGARIA 2020.pdf

 

Admiterea românilor de pretutindeni din GRECIA 2020.pdf

 

 

 Anexe

 

 Anexa 1 An Pregatitor.pdf

 

 Anexa 2 Cerere de inscriere UMF CRAIOVA.pdf

 

 Anexa 3 Declaratie apartenenta.pdf

 

 Anexa 4 Confirmare loc studii.pdf

 

 Anexa 5 Listă diplome Acceptate.pdf

 

 Anexa 6 Cerere de inscriere UMF CRAIOVA.pdf

 

 Anexa 7 Declaratie.pdf