Discipline de concurs de admitere 2021

Pentru programele de studii: Medicină (360 credite), Medicină Dentară (360 credite) test grilă cu 60 de întrebări din:

  • Biologie (Anatomia si fiziologia omului) - clasa a XI-a (40 întrebări)

şi

  • Chimie organică - clasele a X-a şi a XI-a sau (la alegere) Fizică – clasele a IX-a, a X-a şi a XII-a  (20 întrebări)

Pentru programul de studii: Farmacie (300 credite) test grilă cu 60 de intrebari din:

  • Chimie organică - clasa a X-a şi a XI-a (40 întrebări)

şi

  • Biologie (Anatomia si fiziologia omului) - clasa a XI-a sau (la alegere) Biologie (Botanică) – clasele a IX-a si a X-a (20 întrebări)


Pentru programele de studii: Asistenţă Medicală Generală (240 credite), Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare (180 credite), Radiologie şi Imagistică (180 credite) respectiv Tehnică Dentară (180 credite) test grila cu 50 de intrebari din:


  • Biologie (Anatomia si fiziologia omului) - clasa a XI-a (50 întrebări)

Pentru a veni în sprijinul candidaţilor, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova va edita culegeri de teste grilă pentru disciplinele de concurs, ediţia 2021, care se vor comercializa prin Reprografia UMF Craiova Corp A' (Extindere), Str. Petru Rares nr. 2.


La redactarea testelor grilă se au în vedere toate manualele alternative agreate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, dar candidaţii trebuie să consulte tematica şi bibliografia fiecărei discipline de concurs.