Simulare admitere 2020

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova organizează simularea concursului de admitere la disciplinele de concurs pentru admiterea la programele de studii Medicină(M), Medicină Dentară(MD), Farmacie(F), Asistenţă Medicală Generală(AMG), Tehnică Dentară(TD) şi Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare(BFKT), Radiologie şi Imagistică (RI) sambata, 9 mai 2020 la ora 10.00.

Accesul în sălile de concurs se face începând cu ora 9.00.

 

Disciplinele de concurs

Pentru programele de studii Medicină şi Medicină Dentară:

  • Biologie (Anatomia şi fiziologia omului) şi (la alegere) Chimie organică sau Fizică

Pentru programul de studiu Farmacie:

  • Chimie organică şi (la alegere) Botanicã sau Biologie (Anatomia şi fiziologia omului)

Pentru programele de studii Asistenţă Medicală Generală, Tehnică Dentară, Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare, Radiologie şi Imagistică medicală:

  • Biologie (Anatomia şi fiziologia omului) 

Pentru a veni in sprijinul candidaţilor, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova a editat culegeri de teste grilă pentru toate disciplinele de concurs şi conţinând variantele corecte de răspuns, care se comercializează prin Reprografia UMF Craiova.

La redactarea testelor grilă s-au avut în vedere toate manualele alternative agreate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

 

Taxe

Taxa de înscriere la simularea concursului de admitere este de 150 RON şi trebuie achitată la secretariat în momentul înscrierii candidatului.

 

Înscrierea candidaţilor

Înscrierea candidaţilor la simularea concursului de admitere se va face la Secretariatele Facultăţilor în perioada 4-7 mai 2020, intre orele 10.00-14.00.

Universitatea de Medicina și Farmacie din Craiova își rezervă dreptul ca în condițiile depășirii capacității din punct de vedere al locațiilor destinate pentru organizarea acestui concurs, să sisteze înscrierile.

 

Actele necesare înscrierii la simularea concursului de admitere sunt:

1. cerere tip de înscriere (Model cerere

2. o copie xerox a buletinului/cărţii de identitate

3. chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere

 

Modalitatea de susţinere a simulării concursului de admitere

Pentru susţinerea simulării ce se va desfăşura, sambata, 9 mai 2020, orele 10,00 repartiţia pe săli a candidaţilor va fi afişată la avizierul instituţiei în ziua premergătoare examenului şi pe pagina de web alocată simulării.

Accesul candidaţilor în sala de concurs este permis cu maximum o oră înainte de începerea probei.

Pentru a avea acces în sala de concurs, candidaţii trebuie să aibă asupra lor:

1. buletinul/cartea de identitate

2. pix cu mina de culoare neagră

3. chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere

 

La începutul probei de concurs se va face un instructaj privind modalitatea de desfăşurarea a simulării şi de completare a grilei, fiecare candidat va primi de la şeful de sală următoarele materiale:

1. un caiet cu subiecte

2. grila de completare a răspunsurilor (conţine instrucţiunile de marcare).

3. hârtie pentru ciorne.

Timpul destinat rezolvării grilei este de 3 ore pentru programele de studii de lunga durata (M, MD, F), respectiv 2 ore pentru programele de studii de scurta durata (AMG, BFKT, TD, RI), socotit din momentul în care caietele cu subiecte au fost distribuite.

Se interzice folosirea de către candidaţi în timpul probei, a minicalculatoarelor, riglelor de calcul şi a altor mijloace de calcul, precum şi a oricăror surse de inspiraţie pe suport de hârtie, audio sau electronic.

Afişarea rezultatelor simulării se va face în ordinea alfabetică a candidaţilor înscrişi.