Acasa Universitate Admitere Cetateni Straini Admitere specializari medicale (rezidentiat)

Admitere specializari medicale (rezidentiat)

 Calendarul privind depunerea dosarelor pentru inscrierea la studii postuniversitare de specializare a cetatenilor straini din state terțe

 

 

                 01.10.2016 – 20.12.2016 – perioada de depunere a dosarelor

                 01.01.2017 – 01.04.2017 – perioada de inmatriculare la studii

 

Acte necesare dosar:

1.      Fişa/cerere de înscriere; + cerere eliberare scrisoare de acceptare la studii (2 ex)

2.      Avizul coordonatorului de program de rezidenţiat privind primirea la studii;

3.      Europass CV;

4.   Actul de studii (Diploma de Licenţă)  - original si copie / traducere legalizată (legalizate cu apostila de la Haga sau de catre misiunile diplomatice ale Romaniei din tara de provenienta a candidatului daca a nu a fost emisă pe tertitoriul româniei);

5.    Foile matricole- suplimentul la diploma – original si copii / traduceri legalizate - (legalizate cu apostila de la Haga sau de catre misiunile diplomatice ale romaniei din tara de provenienta a candidatului daca a nu a fost emisă pe tertitoriul româniei);

6.       diploma bacalaureat - copie şi traducere legalizată;

7.      Atestat lb romana;

8.      Certificatul de naştere – copie şi traducere legalizată;

9.     Copie paşaport – valabil cel puțin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de acceptare la studii;

10.  Certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;

11.   4 fotografii tip pasaport;

12. Declaratie (de la cetatenii români cu domiciliul in străinătate) prin care aceștia declară că îsi cunosc drepturile si că este alegerea lor personala sa studieze ca cetațeni străini la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova pe cont propriu valutar (autentificata de notar);

13. Dosarul cuprinzând documentele de mai sus se transmit la registratura instituției din strada Petru Rareș nr. 2, 200349, Craiova, România.

 

Important!

      Taxa de scolarizare stabilita de Senatul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova este de 5000 de euro / an. 

      Primul an se achita integral iar pentru următorii ani de pregătire taxa se achită semestrial.

      Toate stagiile de pregătire se desfășoară conform curriculei specializării alese numai în limba română.

      Cetățenii statelor Uniunii Europene sunt obligați să susțină examenul național de intrare în rezidențiat - sesiunea noiembrie a a.c. iar informațiile prezente mai sus nu le sunt adresate