Acasa Universitate Doctorate Admitere 2011

Admitere studii universitare de doctorat

 Concursul de admitere la studii universitare de doctorat

Sesiunea septembrie 2011

 

 

ŞCOALA DOCTORALĂ U.M.F. CRAIOVA

 

TABEL NOMINAL

cuprinzând candidaţii declaraţi admişi în urma concursului de admitere la studiile universitare de doctorat, sesiunea SEPTEMBRIE 2011

 

Locuri alocate:                          15 buget                                   45 taxă

Candidaşi admişi                      15                                              38

 

Prof. univ. dr Dan Anuşca  

1- Poenaru S. Florin                                         - buget

2- Paraliov L. Anton Tiberiu                             - taxă

 

Prof. univ. dr Anica Dricu  

1 - Stoleru M. Bogdan                                       - buget

2 - Băleanu I. Oana (Dăianu)                            - buget

 

Prof. univ. dr Mihai Brăila

1 - Constantinescu A.R. Irina (Enăchescu)       - taxă

2 - Popescu F.B. Anca                                     - taxă

3 - Ungureanu A.R. Claudia Nicoleta Şai          - taxă

 

Prof. univ. dr Dumitru Bulucea

1 - Catană S. Dora Maria (Popescu)                - taxă

2 - Popa N. Alina Liliana                                  - taxă

3 - Romanescu C. Ramona Constantina (Vasile) - taxă

 

Prof. univ. dr Tudorel Ciurea

1 - Boldeanu I. Mihail Virgil                              - buget

2 - Scutelnicu V. Florina Cornelia                     - buget

 

Prof. univ. dr Paulina  Ciurea

1 - Cîrstea D. Claudia                                       - buget

 

Prof. univ. dr Ştefania Crăiţoiu

1 - Popescu C. Emma - Cristina (Drăghici)       - taxă

 

Prof. univ. dr Nicolae Cernea

1 - Firulescu M. Monica Laura (Cara)                - taxă

 

Prof. univ. dr Cârstea Doina

1 - Stănucă F. Florin Alexandru                        - taxă

 

Prof. univ. dr Georgescu Eugen Florin

1 - Dodescu I. Alina (Botu)                              - taxă

 

Prof. univ. dr Georgescu Ion

1 - Mercuţ D. Răzvan                                       - buget

2 - Zavate D.V. Andrei Călin                            - taxă

3 - Dodocioiu I. Dan Sorin                               - taxă

 

Prof. univ. dr Elena Ioniţă

1 - Neagoe A. Ramona Daniela (Munteanu)      - taxă

 

Prof. univ. dr Laurenţiu Mogoantă

1 - Uretyan G. Melania Olimpia (Cojocaru)      - taxă

2 - Corlan A. Dorina (Puşcu)                            - taxă

 

Prof. univ. dr Dragoş Marinescu

1 - Nechita F. Dan                                           - buget

2 - Stănia I. Bogdan Marian                              - taxă

3 - Petrică M. Valeria Cristina (Moadă)            - taxă

 

Prof. univ. dr Francisc Mixich

1 - Anghel D. Andreea Gabriela                        - buget

2 - Şerban Şoşoi A. Simona Veronica              - buget

 

Prof. univ. dr Maria Moţa

1 - Muntean I. Cristina                                    - buget

 

Prof. univ. dr Liliana Novac

1 - Maglaviceanu M. Camelia                           - taxă

2 - Stoenescu A.A. Victor Emanuel                  - taxă

 

Prof. univ. dr Emil Iancu Pleşea

1 - Şerbănescu N.M. Mircea Sebastian            - buget

2 - Ştefârţă E. Alexandru                                  - taxă

3 - Călin M. Gigi                                              - taxă

4 - Păun I. Mariana Floricel                              - taxă

 

Prof. univ. dr Roxana Popescu

1 - Bunescu G. Marius Gabriel                           - taxă

2 - Florea C. Anca Ştefania (Şchiopu)              - taxă

3 - Bacîzu I. Elena (Mirea)                                - taxă

4 - Georgescu T. Ovidiu Ciprian                       - taxă

5 - Lungana F. Ana Maria Cristina                    - taxă

 

Prof. univ. dr Florica Popescu

1 - Ştirbu G.D. Ionel Cristian                            - taxă

2 - Baroană V. Victoriţa Cătălina                      - taxă

3 - Popescu A.C. Renata Maria                        - taxă

 

Prof. univ. dr Cristiana Simionescu)

1 - Grigore N. Andra Diana                              - buget

2 - Stancu G. Iulia Roxana (Marinescu)           - taxă

3 - Mărăşescu S. Petre Costin                          - taxă

4 - Tudoraşcu C. Nicolae Cristian                     - taxă

5 - Roman I. Mioara Desdemona (Stepan)        - taxă

 

Prof. univ. dr Adrian Săftoiu

1 - Costache S. Mădălin Ionuţ                          - buget

2 - Ciocâlteu R.G. Adriana Mihaela                  - buget

3 - Macovei M. Cristina Maria (Mărginean)      - taxă

4 - Pădureanu C. Vlad                                      - taxă

 

Prof. univ. dr Tudor Udriştoiu

1 - Popescu C. Daniela Gabriela (Glăvan)         - taxă

 

 

TABEL NOMINAL

cuprinzând candidaţii declaraţi respinşi în urma concursului de admitere la studiile universitare de doctorat, sesiunea SEPTEMBRIE 2011

 

 

 

Prof. univ. dr Adrian Săftoiu

1 - Mitran Ş. Carmen (Sîrbuleţ)

2 - Bontea C. Mariana Camelia

3 - Goagă A. Mihaela Alina

 

 

 

 

 

CALENDARUL ADMITERII

 

Perioada înscrierilor:                                                  19   - 23 septembrie 2011

Perioada examinării pentru competenta lingvistică:   22 -  23 septembrie 2011

Perioada desfăşurării concursului de admitere:         26 - 30 septembrie 2011

 

 

Program înscrieri:           Luni      -        Vineri            10.00  -  14.00

 

 

Locuri scoase la concurs la forma cu frecvenţă:       bugetate     15 locuri

                                                                                cu taxă         45 locuri

 

 Taxa anuală locuri cu taxă: 6000 lei

 

 

Susţinere testare competenţă lingvistică:

 

Limba franceză:

Joi, 22.09.2011, orele 10.00, sala 233

Vineri, 23.09.2011, orele 10.00, sala 233

 

Limba engleză:

Joi, 22.09.2011, orele 12.30, sala 119

Vineri, 23.09.2011, orele 12.30, sala 119

 

 

Actele necesare pentru înscrierea la concurs:

 

 

I.                     Cerere înscriere doctorat ( formular tipizat.doc)

II.                   Fişă tip de înscriere (formular tipizat(1).doc)

III.                 Copii legalizate ale următoarelor documente:

1.         Diplomă de licenţă (sau echivalentă cu aceasta)

2.         Foaie matricolă

3.         Diplomă de bacalaureat

4.         Certificat naştere

5.         Certificat căsătorie

IV.                 Copii ale diplomelor de cursuri postuniversitare (opţional), premii, distincţii, etc

V.                   Curriculum vitae

VI.                 Lista lucrărilor publicate, comunicate, congreselor şi simpozioanelor la care s-a participat.

VII.               Certificat competenţă lingvistică (eliberat de catedra de specialitate din cadrul U.M.F. Craiova)

VIII.             Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere (300 lei)

IX.                 Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de examinare pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică (100 lei)

X.                   Copie buletin/carte identitate

XI.                 2 dosare plastic cu filă transparentă

 

 

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE

LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

PROGRAMAREA PE COMISII

 

 

Prof. univ. dr Roxana Sanda Popescu


Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

 

Data: 28.09.2011        Orele: 9.00

 

Locul:   Clinica de Medicină Fizică şi Recuperare Medicală, Spitalul Clinic Judeţean

             de Urgenţă Craiova

 

 

Prof. univ. dr Anica Dricu


Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

 

Data: 29.09.2011        Orele: 12.00

 

Locul:   Sediul disciplinei Biologie celulară, Clădirea Veche

 

 

Prof. univ. dr Maria Moţa


Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

 

Data: 26.09.2011        Orele: 9.00

 

Locul:   Clinica de Diabet , Spitalul Clinic Judeţean  de Urgenţă Craiova

 

 

Prof. univ. dr Francisc Mixich


Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

 

Data: 29.09.2011        Orele: 12.00

 

Locul:   Sediul disciplinei Biologie celulară, Clădirea Veche

 

 

 

Prof. univ. dr Georgescu Ion


Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

 

Data: 27.09.2011        Orele: 17.30

 

Locul:   Clinica I Chirurgie, Spitalul Clinic Judeţean  de Urgenţă Craiova

 

 

Prof. univ. dr Florica Popescu


Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

 

Data: 28.09.2011        Orele: 11.00

 

Locul:   Sediul disciplinei Farmacologie, Clădirea Veche

 


Prof. univ. dr Laurenţiu Mogoantă


Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

 

Data: 27.09.2011        Orele: 12.30

 

Locul:   Sediul disciplinei Histologie, Clădirea Veche

 

Prof. univ. dr Ştefania Crăiţoiu


Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

 

Data: 27.09.2011        Orele: 13.00

 

Locul:   Sediul disciplinei Histologie, Clădirea Veche

 

 

Prof. univ. dr Tudorel Ciurea


Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

 

Data: 26.09.2011        Orele: 11.30

 

Locul:   Clinica I Medicală, Spitalul Clinic Judeţean  de Urgenţă Craiova

 

 

Prof. univ. dr Paulina Lucia Ciurea


Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

 

Data: 26.09.2011        Orele: 11.30

 

Locul:   Clinica I Medicală, Spitalul Clinic Judeţean  de Urgenţă Craiova

 

 

Prof. univ. dr Ion Rogoveanu


Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

 

Data: 26.09.2011        Orele: 11.30

 

Locul:   Clinica I Medicală, Spitalul Clinic Judeţean  de Urgenţă Craiova

 

 

Prof. univ. dr Adrian Săftoiu


Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

 

Data: 26.09.2011        Orele: 11.30

 

Locul:   Clinica I Medicală, Spitalul Clinic Judeţean  de Urgenţă Craiova

 

 

Prof. univ. dr Eugen Florin Georgescu


Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

 

Data: 26.09.2011        Orele: 11.00

 

Locul:   Clinica I Medicală, Spitalul Clinic Municipal ''Filantropia'' Craiova

 

Prof. univ. dr Doina Cîrstea


Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

 

Data: 26.09.2011        Orele: 11.00

 

Locul:   Clinica de Cardiologie, Spitalul Clinic Municipal ''Filantropia'' Craiova

 

 

Prof. univ. dr Cristiana Simionescu


Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

 

Data: 27.09.2011        Orele: 12.00

 

Locul:   Sediul disciplinei Histologie, Clădirea Veche

 

 

Prof. univ. dr Iancu Emil Pleşea


Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

 

Data: 26.09.2011        Orele: 14.00

 

Locul:   Sediul disciplinei Morfopatologie

 

 

 

Prof. univ. dr Dan Anuşca


Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

 

Data: 26.09.2011        Orele: 13.00

 

Locul:   Clinica Ortopedie Traumatologie, Spitalul Clinic Judeţean  de Urgenţă Craiova

 

 

Prof. univ. dr Elena Ioniţă


Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

 

Data: 27.09.2011        Orele: 9.00

 

Locul:   Clinica O.R.L., Spitalul Clinic Judeţean  de Urgenţă Craiova

 

 

Prof. univ. dr Mihai Brăila


Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

 

Data: 28.09.2011        Orele: 10.00

 

Locul:   Clinica II Obstetrică - Ginecologie, Spitalul Clinic Judeţean  de Urgenţă Craiova

 

Prof. univ. dr Nicolae Cernea


Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

 

Data: 26.09.2011        Orele: 10.00

 

Locul:   Clinica I Obstetrică - Ginecologie, Spitalul Clinic Judeţean  de Urgenţă Craiova

Prof. univ. dr Liliana Novac


Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

 

Data: 29.09.2011        Orele: 9.00

 

Locul:   Sală Curs Obstetrică - Ginecologie, Spitalul Clinic Municipal ''Filantropia'' Craiova

 

 

 

Prof. univ. dr Dumitru Bulucea


Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

 

Data: 26.09.2011        Orele: 9.30

 

Locul:   Clinica Boli Infecţioase, Spitalul Clinic   ''V. Babeş'' Craiova

 

 

 

Prof. univ. dr Tudor Udriştoiu


Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

 

Data: 30.09.2011        Orele: 11.00

 

Locul:   Clinica Psihiatrie, sediul disciplinei

 

Prof. univ. dr Dragoş Marinescu


Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

 

Data: 30.09.2011        Orele: 11.00

 

Locul:   Clinica Psihiatrie, sediul disciplinei

 

 

 

 

 REPARTIZAREA LOCURILOR PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2011

 

 

Prof. univ. dr  Anuşca Dan

 

Locuri repartizate:                   bugetate:        1                      cu taxă:           3

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Studiul stabilităţii cupelor necimentate în artroplastia totală de şold primară şi de revizie;

b. Substitutul osos - o nouă metodă de sterilizare a grefelor folosite pentru transplantul osos

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Anica Dricu

 

Locuri repartizate:                   bugetate:        2                      cu taxă:           2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

 The role of receptor tyrosine kinases in the diagnosis and therapz of solide tumours.

 

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr  Brăila Mihai

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Sterilitatea - Particularităţi diagnostice, terapeutice

 şi prognostice                                                                          - 1 loc taxă

b. Cancerul de ovar. Particularităţi diagnostice, terapeutice

 şi prognostice                                                                          - 1 loc taxă

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr  Dumitru Bulucea

Cotutelă cu Prof. univ. dr Augustin CUPŞA

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. HIV/SIDA la copiii cu tuberculoză în judeţul Dolj

şi judeţele limitrofe                                                                   - 1 loc taxă

b. Epidemiologia şi clinica diabetului zaharat tip I                        - 1 loc taxă

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr  Ciurea Tudorel

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Studiul imunologic, histologic şi imagistic al bolii

 inflamatorii intestinale                                                                - 2 locuri  buget

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Ciurea Paulina Lucia

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Modalităţi de evaluare a afectării cutanate în bolile

conjunctivo-vasculare imun mediate                                            - 1 loc  buget

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Crăiţoiu Ştefania

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Importanţa studiului histologic şi imunohistochimic

în hipercreşterea gingivală                                                         - 2 locuri taxă

 

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:

- probă scrisă din tematica disciplinei (anexă);

- interviu: motivarea accesării temei de doctorat, prezentarea principalelor posibilităţi de abordare a temei, conform unui plan minimal de început, prezentarea pe scurt a CV-ului.

 

 

Prof. univ. dr Cernea Nicolae

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Evaluarea ecografică materno-fetală                                      - 2 locuri  taxă

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

  

Prof. univ. dr Cârstea Doina

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Studiul populaţional privind profilul cardiovascular la

adolescenţii şi tinerii asimptomatici                                            - 1 loc taxă

b. Dificultăţi de tratament al insuficienţei cardiace severe

la pacienţii cu patologie extracardiacă asociată                            - 1 loc taxă

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

  

Prof. univ. dr Georgescu Eugen Florin

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Patologia inflamatorie, metabolică şi toxică a ficatului.

Algoritmi de prospecţiune şi de tratament                               - 2 locuri  taxă

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

  

Prof. univ. dr Georgescu Ion

 

Locuri repartizate:                   bugetate:        1                      cu taxă:           1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Cancerul colo-rectal. Aspecte clinico-morfologice şi moleculare de prognostic în rezecţiile chirurgicale cu viză radicală                                       

b. Herniile hiatale gigante - entitate clinică, diagnostică şi terapeutică chirurgicală

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Ioniţă Elena

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Diagnosticul clinic, histologic şi imunohistochimic

în leziunile precanceroase laringiene                                          - 1 loc  taxă

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Laurenţiu Mogoantă

 

Locuri repartizate:                   bugetate:        0                      cu taxă:           2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Studiul afecţiunilor parodontale în corelaţie cu modificările florei bucale;

b. Reacţia inflamatorie în accidentele vasculare cerebrale

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Marinescu Dragoş

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Corelarea abilităţilor motorii cu elementele neuropsihologice şi factorii de psihostres în populaţia studenţilor medicinişti. Factori de predicţie aptitudinală pentru specialităţi medicale vs. chirurgicale                                                           - 1 loc buget

b. Aspecte clinico- evolutive particulare în schizofrenia paranoidă.

Factori de risc pentru evoluţia defavorabilă                                 - 1 loc taxă

c. Evaluarea factorului vascular în evoluţia bolii Alzheimer.

Studiu clinico-evolutiv                                                               - 1 loc taxă

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Mixich Francisc

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Effects of fructoborate esters on MAPK signaling pathway gene expression in tumoral cell lines (breast, prostate and colon cancer cells          - 1 loc buget

b. Rolul receptorilor NRR şi TLR în patologia tuberculozei            - 1 loc buget

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:

- interviu, dosar, abilităţi engleză

  

Prof. univ. dr Moţa Maria

 

Locuri repartizate:                   bugetate:        1                      cu taxă:           2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Utilitatea indicatorilor de insulinorezistenţă în predicţia dezvoltării diabetului zaharat şi a stărilor cu risc crescut de diabet;

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Novac Liliana

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

 

a. Mediatorii inflamatori în sarcina cu risc

 de naştere prematură                                                                 - 1 loc taxă

b. Potenţialul malign al patologiei endometriale

în pre-  şi postmenopauză                                                          - 1 loc taxă

 

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:

 

interviu - tematica abordată: date generale de fiziologie genitală - sistemul hipotalamo-hipofizar şi relaţia lui cu funcţiile genitale; endocrinologia sarcinii; patologia generală şi ginecologică asociată sarcinii; patologia ginecologică; sarcina şi naşterea cu risc crescut.

 

Prof. univ. dr Pleşea Iancu Emil

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Dezvoltarea unor sisteme fiabile de cuantificare obiectivă a parametrilor morfologici cantitativi în neoplazia malignă                                                   - 1 loc buget

b. Contribuţii la studiul profilului morfologic al complexului odonto-parodontal în trauma ocluzală                                                                         - 1 loc taxă

c. Contribuţii la studiul profilului clinico-morfologic

 al infertilităţii feminine                                                              - 1 loc taxă

c. Contribuţii la studiul profilului clinico-morfologic

al adenopatiilor periferice la copil                                                - 1 loc taxă

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:

 

- interviu: prezentarea CV-ului, prezentarea şi susţinerea motivaţiei alegerii domeniului şi temei pentru lucrarea de doctorat.

 

Prof. univ. dr Popescu Roxana Sanda

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Cercetare privind tulburările de statică: etiologie, aspecte clinice şi funcţionale, rezultate ale terapiei complexe de recuperare                                - 4 locuri taxă

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

  

Prof. univ. dr Popescu Florica

Cotutelă cu Prof. univ. dr Johny Neamţu

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Sistem de vectorizare şi de cedare a principiilor

active către ţesutul osos                                                           - 3 locuri taxă

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Rogoveanu Ion

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Riscul cardiovascular la pacienţii cu boală hepatică alcoolică    - 1 loc taxă

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Simionescu Cristiana

 

Locuri repartizate:                   bugetate:        1                      cu taxă:           4

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

 Angiogeneza şi limfangiogeneza  în carcinoamele umane.

 

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr  Săftoiu Adrian

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Evaluarea angiogenezei la pacienţii cu cancer pancreatic pe baza metodelor imagistice şi terhnicilor moleculare                                            - 1 loc buget

                                                                                                - 1 loc taxă

b. Evaluarea angiogenezei la pacienţii cu cancer colorectal pe baza metodelor imagistice şi terhnicilor moleculare                                                            - 1 loc buget

                                                                                                - 1 loc taxă

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Tudor Udriştoiu

 

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Tulburările afective                                                                - 1 loc taxă

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu