Alegeri 2015

  

 

CALENDARUL ALEGERILOR

10 septembrie 2015 – 20 septembrie 2015 – Desemnare responsabili discipline

            a) şedinţă de investire

            b) alegeri dintre cadrele didactice cu acelaşi cel mai înalt grad didactic

 

21 septembrie 2015 – 02 octombrie 2015 – Alegeri la nivelul departamentelor

a)    Consiliul Departamentului

b)    Directorul departamentului

c)    Propuneri candidaţi pentru Consiliul Facultăţii

d)    Propuneri candidaţi pentru Senatul Universităţii

 

 

05 octombrie 2015 – 16 octombrie 2015 – Depunerea candidaturilor şi afişare pe site a candidaţilor pentru Consiliile facultăţilor

 

26 octombrie 2015 – Derularea alegerilor pentru Consiliile Facultăţilor

 

27 octombrie 2015 – 06 noiembrie 2015 – Depunerea candidaturilor şi afişare pe site a candidaţilor pentru Senatul Universităţii

 

16 noiembrie 2015 – Derularea alegerilor pentru Senatul Universităţii

 

17 noiembrie 2015 – 04 decembrie 2015 – Depunerea candidaturilor şi afişare pe site a candidaturilor pentru ocuparea funcţiei de Rector

a) CV;

b) plan managerial.

 

14 decembrie 2015 - Derularea alegerilor pentru funcţia de Rector

 

15 ianuarie 2016 – 29 ianuarie 2016 – Depunerea candidaturilor pentru concursurile de Decan

a) CV;

b) plan managerial.

 

01 februarie 2016 – 05 februarie 2016 – Validarea candidaturilor la funcţia de Decan de către Consiliile facultăţilor

 

08 - 09 februarie 2016 - Derularea concursurilor pentru desemnarea Decanilor

 

 

10 februarie 2016 – 15 februarie 2016 – Desemnarea prorectorilor şi a prodecanilor