Anunt pentru candidatii la examenul de admitere

 

 

La Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, candidații care au ocupat un loc bugetat în urma concursului de admitere sesiunea iulie 2019, nu trebuie sa confirme ocuparea acestui loc prin achitarea de taxe sau alte forme specifice altor institutii, ei având însă, obligativitatea de a aduce la dosar, daca nu există în prezent, a actelor de studii în original, în termenul prevăzut de metodologia de concurs. 

 

Candidații care doresc să ridice actele de studii aflate la dosar, să se retragă, etc., având în vedere faptul că în luna august este perioadă de concedii, se vor adresa secretariatelor în funcție de programul stabilit de Decanatele facultăților.