Comisia pentru dezvoltare instituţională

 

Componenta Comisiei pentru dezvoltare institutionala

 

Preşedinte:                  Conf.univ.dr. Croitoru Octavian;

Vicepreşedinte:           Şef lucr.univ.dr. Anghelina Florin;

Membri:                      Conf.univ.dr. Burada Florin,

Şef lucr.univ.dr. Dragomir Lucian Paul,

Şef lucr.univ.dr. Geormăneanu Cristiana,

Asist.univ.dr. Bubulică Maria Viorica (secretar),

 

Student Mic Claudia Alexandra.

 

Regulament de funcţionare

 Regulament de organizare si functionare C.D.I.pdf