Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii

             Componenţă Comisie

 

Preşedinte:         Prof.univ.dr. Sfredel Veronica;

Vicepreşedinte:  Prof.univ.dr. Pisoschi Cătălina;

Secretar:             Şef lucr.univ.dr. Alexandru Dragoş;

Membri:             Prof.univ.dr. Enăchescu Viorela (reprezentant Colegiului

                           Medicilor Dolj),              

                           Prof.univ.dr. Dănoiu Suzana,

                           Conf.univ.dr. Scrieciu Monica,

                           Şef lucr.univ.dr. Dumitrescu Mădălina,

                           Drd. Anca Riza (reprezentant medici rezidenţi),

                           Student Elena Victoria Manea.

  

Regulament de organizare si functionare CEAC.pdf

 

Ghid sistem de evaluare si asigurare calitate

 

Raport autoevaluare institutionala interna 2013-2014

 

Raport evaluare cadre didactice UMFCV.pdf