Comisia pentru invatamant, dezvoltarea curriculara si evaluare academica interna

Componenta Comisie

 

 

Preşedinte:                   Prof.univ.dr. Mîndrilă Ion;

Vicepreşedinte:            Prof.univ.dr. Mitruţ Paul;

Membri:                       Prof.univ.dr. Mercuţ Veronica;

             Conf.univ.dr. Stănescu Mihail Relu;

             Conf.univ.dr. Stănciulescu Elena Camelia;

             Şef lucr.dr. Mărgăritescu Dragoş;

             Şef lucr.dr. Taisescu Cito;

             Dinu Cătălina Maria (Studentă);

             Secretar: Şef lucr.univ.dr. Căpitănescu Bogdan.