Acasa Universitate Doctorate Admitere 2014

Concurs admitere - sesiunea septembrie 2014

CONCURSUL PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

  

CALENDARUL ADMITERII

 

Perioada înscrierilor:                                                  8   - 19 septembrie 2014

 

Examinarea pentru competenta lingvistică:

               

Limba engleză - 17.09.2014      orele 11,00      Amfiteatrul parter,

Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Limba franceză: 19.09.2014      orele 10.00      sala 233, 

Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

  

Perioada desfăşurării concursului de admitere:         22 - 30 septembrie 2014

 

 

Program înscrieri:           Luni      -        Vineri            10.00  -  14.00

 

 Locuri scoase la concurs:  

   

       forma cu frecvenţă, locuri bugetate cu bursă               15  locuri

 

         forma cu frecvenţă, locuri bugetate fără bursă             13  locuri

 

       forma cu frecvenţă, cu taxă                                       45  locuri

(Domeniul Medicină 42 locuri cu frecvenţă, cu taxă)

(Domeniul Medicină dentară 2 locuri cu frecvenţă, cu taxă)

(Domeniul Farmacie 1 loc cu frecvenţă, cu taxă)

 

Cuantum taxă anuală pentru locurile cu frecvenţă, ''cu taxă'': 8000 lei

 

Taxă înscriere concurs admitere: 300 lei / candidat

Taxă examinare competentă lingvistică: 100 lei / candidat

Taxele se achită la casieria instituţiei ( parter, căminul studenţesc).

 

 

Actele necesare pentru înscrierea la concurs:

  

I.    Cerere înscriere doctorat (formular tipizat)

II.  Fişă tip de înscriere  (formular tipizat)

III. Copii legalizate ale următoarelor documente:

1.         Diplomă de licenţă (sau echivalentă cu aceasta)

2.         Foaie matricolă/supliment la diplomă

3.         Diplomă de bacalaureat, foaie matricolă/supliment la diplomă

4.         Certificat naştere

5.         Certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui)

IV.  Copii ale diplomelor de cursuri postuniversitare (opţional), premii, distincţii, etc

V.   Curriculum vitae

VI. Lista lucrărilor publicate, comunicate,  prezentate în cadrul congreselor şi simpozioanelor.

VII. Certificat competenţă lingvistică (eliberat de catedra de specialitate din cadrul U.M.F. Craiova)

VIII. Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere

IX. Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de examinare pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică

X.  Copie buletin/carte identitate

XI.  2 dosare PVC cu filă transparentă

 

  

CANDIDAŢI DECLARAŢI ADMIŞI

 

DOMENIUL: MEDICINĂ

  

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Conducător doctorat

1

ABAGIU G. PAULIAN

Prof. univ. dr Valentin Cîrlig

2

ADAM L. ERIKA (SAFTA)

Prof. univ. dr Andrei Bondari

3

ALBU T. MIRELA

Prof. univ. dr Iancu Emil Pleşea

4

ANGHEL SAVCIU I. RUMI EUGEN

Prof. univ. dr Maria Vrabete

5

ARMEANU D.I. RADU

Prof. univ. dr Ştefania Crăiţoiu

6

ARTENE G. ŞTEFAN ALEXANDRU

Prof. univ. dr Anica Dricu

7

BĂLEANU V. VLAD DUMITRU

Prof. univ. dr Ion Georgescu

8

BERECHET M. ELENA MAGDALENA (BERECHET - ENCIU)

Prof. univ. dr Ion Ţolea

9

BÎTU I. ROXANA FLORENTINA (CHIVU)

Prof. univ. dr Ion Rogoveanu

10

BLAJ Ş. MARIUS CĂTĂLIN

Prof. univ. dr Andrei Bondari

11

BROJBOIU V. RALUCA ALEXANDRA (CÎMPEANU)

Prof. univ. dr Ion Rogoveanu

12

CARAGEA G. DANIEL COSMIN

Prof. univ. dr Cristin Constantin Vere

13

CARAVEŢEANU R. DRAGOŞ  CRISTIAN

Prof. univ. dr Mihai Brăila

14

CIOBANU C. OVIDIU

Prof. univ. dr Aurel Popa

15

CIONTEA  D. MARIUS SORIN

Prof. univ. dr Francisc Mixich

16

CIOVICĂ H. DRAGOŞ VIOREL

Prof. univ. dr Iancu Emil Pleşea

17

CIUCĂ M. MIRELA MARINELA

Prof. univ. dr Cristiana Simionescu

18

COJOACĂ D. MARIA GLENCORA

Prof. univ. dr Andrei Bondari

19

CORÎCI A. OANA MARIA

Prof. univ. dr Maria Iancău

20

CUŢĂ C. SINETA CRISTINA                           (FIRULESCU)

Prof. univ. dr Paulina Lucia Ciurea

21

DIACONU F. DIANA LUCIA

Prof. univ. dr Florica Popescu

22

DINESCU M. ŞTEFAN CRISTIAN

Prof. univ. dr Paulina Lucia Ciurea

23

DRĂGUŞIN V. LIVIU

Prof. univ. dr Iancu Emil Pleşea

24

DUMITRACHE N. ELENA             LOREDANA (CIUREA)

Prof. univ. dr Mihai Brăila

25

DUMITRAŞCU C. MARIANA MĂDĂLINA (VOICULESCU)

Prof. univ. dr Ion Ţolea

26

FÎLFAN N. MĂDĂLINA

Prof. univ. dr Aurel Popa

27

FLOREA V. MARIA

Prof. univ. dr Nicolae Cernea

28

FLORESCU V.S. DIANA ELENA (GHIŢULESCU)

Prof. univ. dr Cristiana Simionescu

29

GEORGESCU L.T. CATRINEL TEODORA

Prof. univ. dr Laurenţiu Mogoantă

30

GÎDEA A. ANDREEA ELENA (CÎRSTEA)

Prof. univ. dr Cristiana Simionescu

31

GÎRNIŢĂ G. ALIN LUCIAN

Prof. univ. dr Andrei TICA

32

HOSTIUC M. MARINELA FILOFTEIA

Conf. univ. dr Victor Lorin Purcărea

33

IONESCU C. ROXANA (KOSTICI)

Prof. univ. dr Florica Popescu

34

IRIMIA I. RALUCA MARIA (PĂVĂLOIU)

Prof. univ. dr Laurenţiu Mogoantă

35

IVAN C. CORINA MARIA

Prof. univ. dr Ion Ţolea

36

LACZO G. MIHAELA SORINA (DOGARU)

Prof. univ. dr Elena Ioniţă

37

LUNGULESCU D.S.Ş. CRISTIAN VIRGIL

Prof. univ. dr Ştefania Crăiţoiu

38

MANEA C. NICOLAE CĂTĂLIN

Conf. univ. dr Victor Lorin Purcărea

39

MARINESCU S.S. ALEXANDRU

Prof. univ. dr Cristiana Simionescu

40

MÎNZÎNĂ G.M. ANCA SMARANDA (FARMAZON)

Prof. univ. dr Andrei TICA

41

MOCANU V. GEORGE CĂTĂLIN

Prof. univ. dr Raducu Nemeş

42

NIŢĂ I. DENISA MARILENA

Prof. univ. dr Ion Ţolea

43

OBĂDAN M. FLORIAN

Prof. univ. dr Ştefania Crăiţoiu

44

OBEIDAT M. FIRASS

Prof. univ. dr Maria Vrabete

45

PARASCHIV I. GEORGE LAURENŢIU

Prof. univ. dr Dragoş Marinescu

46

PĂTRU C. SILVIA (RISTEA)

Prof. univ. dr Dragoş Marinescu

47

PĂUN C. VANESSA ANDRADA

Prof. univ. dr Mihai Brăila

48

POPESCU C. ANDREEA OANA  (ENACHE)

Prof. univ. dr Nicolae Cernea

49

POPESCU N. DENISA CRISTINA (COLŢAN)

Prof. univ. dr Elena Ioniţă

50

PRELIPCEAN D.C. ANDREEA DORIANA (STĂNCULESCU)

Prof. univ. dr Florea Purcaru

51

RADU D.V. ANDREEA DANIELA

Prof. univ. dr Paulina Lucia Ciurea

52

RADU F. GABRIEL

Conf. univ. dr Victor Lorin Purcărea

53

RĂDULESCU Ş. DUMITRU

Prof. univ. dr Ion Georgescu

54

ROCŞOREANU P. ALEXANDRU

Prof. univ. dr Eugen Moţa

55

SANDU G. MARIA MAGDALENA

Prof. univ. dr Maria Moţa

56

SOLOMON Ş. MARIA

Conf. univ. dr Victor Lorin Purcărea

57

STAN L. VIOREL ADRIAN

Conf. univ. dr Victor Lorin Purcărea

58

STĂNESCU A. MARIANA

Prof. univ. dr Augustin Cupşa

59

STOIAN C. ELENA DANIELA    (BURTEA)

Prof. univ. dr Adrian Săftoiu

60

ŞOVĂILĂ I. SILVIA

Prof. univ. dr Tudorel Ciurea

61

TÂRTEA L. GEORGICĂ COSTINEL

Prof. univ. dr Cristin Constantin Vere

62

TILOIU N. ILEANA CAMELIA (NEACĂ)

Prof. univ. dr Maria Vrabete

63

TUDORAŞCU C. NICOLAE CRISTIAN

Prof. univ. dr Maria Vrabete

64

TURCITU I. NICOLAE

Prof. univ. dr Florica Popescu

65

ŢIERANU Ş.H. EUGEN NICOLAE

Prof. univ. dr Tudorel Ciurea

66

VANVU M. ANDREEA LAVINIA (ZORILĂ)

Prof. univ. dr Florea Purcaru

67

VASILE I. MANUELA IOANA

Prof. univ. dr Ion Rogoveanu

68

ZORILĂ S.P. GEORGE LUCIAN

Prof. univ. dr Nicolae Cernea

69

AL KRAYEM NAWAF

Prof. univ. dr Mihai Brăila

 

 

DOMENIUL: MEDICINĂ DENTARĂ

 

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Conducător doctorat

1

SĂLAN E. ALEX IOAN

Prof. univ. dr Mihai Surpăţeanu

2

TURCULEANU A. ŞTEFAN BOGDAN

Prof. univ. dr Mihai Surpăţeanu

 

DOMENIUL: FARMACIE

 

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Conducător doctorat

1

COLCEA G. CRISTINA MARIA (ŞERBĂNOIU)

Prof. univ. dr Johny Neamţu

2

PĂUNESCU A. CARMEN NICOLETA (OANCEA)

Prof. univ. dr Johny Neamţu

 

 

 

 

 

PROGRAMARE CONCURS ADMITERE DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

 

DOMENIUL MEDICINĂ

 

Prof. univ. dr Andrei Bondari

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2014        Orele: 11,00

Locul: Sediul disciplinei Radiologie, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

 

Prof. univ. dr Mihai Brăila

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 29.09.2014        Orele: 11.00

Locul:   Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica II Obstetrică - Ginecologie

 

Prof. univ. dr Valentin Cîrlig

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 30.09.2014        Orele: 14.30

Locul:   Sediul disciplinei Histologie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 4)

 

Prof. univ. dr Nicolae Cernea

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2014        Orele: 10.00

Locul:   Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Obstetrică - Ginecologie

 

Prof. univ. dr Paulina Lucia Ciurea

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2014        Orele: 11.00

Locul:   Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Medicală

 

Prof. univ. dr Tudorel Ciurea

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2014        Orele: 9.00

Locul:   Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Medicală

 

Prof. univ. dr Ştefania Crăiţoiu

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 29.09.2014        Orele: 11.00

Locul:   Sediul disciplinei Histologie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 4)

  

Prof. univ. dr Augustin Cupşa

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2014        Orele: 9.00

Locul:   Spitalul ''V. Babeş'' Craiova, Aula ''A. Netzulescu''

 

Prof. univ. dr Anica Dricu

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2014        Orele: 10.00

Locul:   Sediul disciplinei Biochimie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 4)

 

Prof. univ. dr Ion Georgescu

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2014        Orele: 16.30

Locul:   Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Chirurgie

 

Prof. univ. dr Maria Iancău

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2014        Orele: 12.00

Locul:   Sediul disciplinei Fiziologie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 4)

 

Prof. univ. dr Elena Ioniţă

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2014        Orele: 9.00

Locul:   Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica ORL

 

Prof. univ. dr Dragoş Marinescu

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 23.09.2014        Orele: 9.00

Locul:   Clinica I Psihiatrie

 

Prof. univ. dr Francisc Mixich

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 29.09.2014        Orele: 8.00

Locul:   Sediul disciplinei, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 4)

 

Prof. univ. dr Laurenţiu Mogoantă

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 29.09.2014        Orele: 11.00

Locul:   Sediul disciplinei Histologie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 4)

 

Prof. univ. dr Eugen Moţa

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2014        Orele: 11.00

Locul:   Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Nefrologie

 

Prof. univ. dr Maria Moţa

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 23.09.2014        Orele: 11.00

Locul:   Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Diabet

 

Prof. univ. dr Răducu Nemeş

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2014        Orele: 16.30

Locul:   Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Chirurgie

 

Prof. univ. dr Iancu Emil Pleşea

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2014        Orele: 13.00

Locul:   Sediul disciplinei Morfopatologie, Medicina nouă

 

Prof. univ. dr Aurel Popa

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2014        Orele: 10.00

Locul:   Sediul disciplinei Biochimie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 4)

 

Prof. univ. dr Florica Popescu

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2014        Orele: 12.00

Locul:   Sediul disciplinei Farmacologie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 4)

 

Prof. univ. dr Florea Purcaru

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 29.09.2014        Orele: 12.00

Locul:   Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica A.T.I.

 

Conf. univ. dr Victor Lorin Purcărea

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2014        Orele: 9.00

Locul:   Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Medicală

 

Prof. univ. dr Ion Rogoveanu

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2014        Orele: 9.00

Locul:   Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Medicală

 

Prof. univ. dr Adrian Săftoiu

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 23.09.2014        Orele: 12.00

Locul:   Centrul de cercetare în Gastroenterologie, parter, Medicina nouă

 

Prof. univ. dr Cristiana Simionescu

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2014        Orele: 9.00

Locul:   Sediul disciplinei Morfopatologie

 

Prof. univ. dr Andrei Tica

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 23.09.2014        Orele: 13,00

Sediul disciplinei Farmacologie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 4)

 

Prof. univ. dr Ion Ţolea

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 29.09.2014        Orele: 11.00

Locul:   Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Dermatologie

 

 Conf. univ. dr Cristin Constantin Vere

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2014        Orele: 9.00

Locul:   Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Medicală

 

Prof. univ. dr Maria Vrabete

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 29.09.2014        Orele: 12,30

Locul:   Sediul disciplinei Fiziopatologie

 

 

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

 

Prof. univ. dr Surpăţeanu Mihai

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 29.09.2014        Orele: 11.00

Locul:   Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Chirurgie OMF

 

DOMENIUL FARMACIE

 

Prof. univ. dr Neamţu Johny

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 29.09.2014        Orele: 11.00

Locul:   Sala 201, Extindere (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

REPARTIZAREA LOCURILOR

PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

 

 

DOMENIUL MEDICINĂ 

 

Prof. univ. dr  Bistriceanu Marian

 

Locuri repartizate:                  

bugetate, cu bursă:                0                      bugetate, fără bursă:                         0

cu taxă, cu frecvenţă:            1                     

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Studiul markerilor imuno-genetici în patologia endocrină autoimună  

                                                                                                             

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Bondari Andrei

 

Locuri repartizate:                  

bugetate, cu bursă:                0                      bugetate, fără bursă:                         0

cu taxă, cu frecvenţă:            2                     

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Patologia tumorală faringiană, confruntări histo-imagistice                

b. Opacitatea în patologia pleuro-pulmonară, diagnostic pozitiv şi diferenţial

c. Imagistica în patologia renală                                                                                                              

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr  Brăila Mihai

 

Locuri repartizate:                  

bugetate, cu bursă:                0                      bugetate, fără bursă:                         0

cu taxă, cu frecvenţă:            4                     

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Hemoragiile uterine disfuncţionale                                                      

b. Naşterea patologică                                                                            

c. Patologia asociată sarcinii                                                                    

                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Cîrlig Valentin

 

Locuri repartizate:                  

bugetate, cu bursă:                0                      bugetate, fără bursă:                         0

cu taxă, cu frecvenţă:            2                     

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Farmacologia clinică a HTA                                                                

b. Farmacologia clinică în artimii                                                           

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Cernea Nicolae

 

bugetate, cu bursă:                1                      bugetate, fără bursă:                         0

cu taxă, cu frecvenţă:            3                     

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Studiul anomaliilor fetale în cursul sarcinii                 

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Ciurea Paulina Lucia

 

Locuri repartizate:                  

bugetate, cu bursă:                1                      bugetate, fără bursă:                         2

cu taxă, cu frecvenţă:            0                     

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Metode actuale de diagnostic şi valoarea lor predictivă în sindroamele overlap.

b. Corelaţii între profilul imunologic şi evaluarea afectării musculare în poli/dermatomiozită.

c. Impactul afectării extraglandulare asupra evoluţiei şi prognosticului sindromului Sjogren

                                                                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:

 

Proba 1: Examen oral cu următoarea tematică:

Lupusul eritematos sistemic; Polimiozita/Dermatomiozita; Poliartrita reumatoidă; BMTC; Sclerodermie; Sindrom Sjogren; Terapia în bolile reumatologice

Bibliografie: Book Des ECN, ediţia în limba română, redactor Laurent Karila, Editura Medicală Universitară ''Iuliu Haţieganu'' U.M.F. Cluj Napoca - 2011

Proba 2: interviu

 

Prof. univ. dr  Ciurea Tudorel

 

Locuri repartizate:                  

bugetate, cu bursă:                2                      bugetate, fără bursă:                         1

cu taxă, cu frecvenţă:            0                     

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Tehnici actuale pentru diagnosticul şi aprecierea prognosticului cancerului gastric

b. Tehnici actuale pentru diagnosticul cancerului colo-rectal

c. Efectele utilizării beta-blocantelor la pacienţii cu ciroză

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:

 

Proba 1: Examen oral cu următoarea tematică:

- Hemoragia digestivă; Hepatitele virale; Ulcerul gastric şi duodenal; Icterul; Ciroza hepatică şi complicaţiile cirozei; Boala Crohn şi rectocolita hemoragică; Patologia tumorală a tubului digestiv. (Bibliografie: Book Des ECN, ediţia în limba română, redactor Laurent Karila, Editura Medicală Universitară ''Iuliu Haţieganu'' U.M.F. Cluj Napoca - 2011)

Proba 2: interviu

 

Prof. univ. dr Crăiţoiu Ştefania

 

Locuri repartizate:                  

bugetate, cu bursă:                0                      bugetate, fără bursă:                         1

cu taxă, cu frecvenţă:            2                     

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Patologia tumorală a tractului digestiv. Corelaţii histologice şi imunohistochimice

                                                                                                            1 loc buget, fără bursă

b. Aspecte histologice şi imunohistochimice în periimplantite                  1 loc taxă, cu frecvenţă

c. Modificări morfologice şi imunohistochimice ale odontonului şi ale mucoasei orale în corelaţie cu patologia locoregională                                        1 loc taxă, cu frecvenţă

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:

interviu: prezentarea de către candidat a unui CV; motivarea accesării temei de doctorat; prezentarea principalelor posibilităţi de abordare a temei, conform unui plan minimal de început.

 

 

Prof. univ. dr Cupşa Augustin

 

Locuri repartizate:                  

bugetate, cu bursă:                0                      bugetate, fără bursă:                         1

cu taxă, cu frecvenţă:            1                     

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Evenimente medicale şi paramedicale asociate cu tratamentul pe termen lung cu antiretrovirale la pacienţii infectaţi cu HIV-1 în copilăria mică

b. Particularităţile epidemiologice şi clinico-evolutive ale infecţiei HIV/SIDA la pacienţii infectaţi cu HIV-1 în copilăria mică în urmă cu 25 de ani (1987 - 2012)

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu şi schiţă de proiect

 

Prof. univ. dr Drăgoi Gheorghe

 

Locuri repartizate:                  

bugetate, cu bursă:                0                      bugetate, fără bursă:                         0

cu taxă, cu frecvenţă:            2                     

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Markeri anatomici în sistemul neuronal central

b. Anatomia structurală şi funcţională a placentei

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Dricu Anica

 

Locuri repartizate:                  

bugetate, cu bursă:                1                      bugetate, fără bursă:                         0

cu taxă, cu frecvenţă:            1                     

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

 a.  Modern approaches of diagnosis and therapy of malignant tumours: from cellular mechanisms to potential clinical applications.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Georgescu Ion

 

Locuri repartizate:                  

bugetate, cu bursă:                0                      bugetate, fără bursă:                         1

cu taxă, cu frecvenţă:            4                     

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Implicaţiile prognostice ale factorilor epidemiologici, genetici, histopatologici şi clinici asupra tratamentuluimultimodal al cancerului colo-rectal                

b. Fistulele anastomotice în chirurgia electivă - rolul diagnosticului precoce în optimizarea strategiei terapeutice                                                             

c. Opţiuni de strategie diagnostică şi terapeutică în peritonitele secundare

d. Evaluarea factorilor de risc implicaţi în fistulele anastomotice consecutive intervenţiilor chirurgicale de urgenţă                                                                       

e. Utilizarea materialelor protetice sintetice în chirurgia defectelor parietale abdominale - indicaţii, răspuns tisular, complicaţii, soluţii

                                                 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Gusti Simona

 

Locuri repartizate:                  

bugetate, cu bursă:                0                      bugetate, fără bursă:                         0

cu taxă, cu frecvenţă:            1                     

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Cardiovascular

b. Neuroştiinţe                                                                         

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Iancău Maria

 

bugetate, cu bursă:                0                      bugetate, fără bursă:                         1

cu taxă, cu frecvenţă:            0                     

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Evaluarea ecocardiografică la pacienţii cu tulburări de conducere intraventriculară                   

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Ioniţă Elena

 

bugetate, cu bursă:                0                      bugetate, fără bursă:                         0

cu taxă, cu frecvenţă:            2                     

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Studiu anatomo-clinic al sinusurilor feţei raportat la organele vecine                                                   

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Profuniv. dr Marinescu Dragoş

 

Locuri repartizate:                  

bugetate, cu bursă:                0                      bugetate, fără bursă:                         0

cu taxă, cu frecvenţă:            3                     

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Aspecte epidemiologice, clinico-evolutive ale tulburării depresive la vârstă înaintată

b.  Beneficiile tehnicilor psihoterapeutice asociate terapiilor medicamentoase în tulburarea depresivă                                                                                            

c.  Corelaţii între tulburarea depresivă şi evoluţia patologiei parodontale  

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Profuniv. dr Mixich Francisc

 

bugetate, cu bursă:                0                      bugetate, fără bursă:                         0

cu taxă, cu frecvenţă:            1                     

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Evaluări genetice în tuberculoză

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:  interviu

 

Profuniv. dr Mogoantă Laurenţiu

 

bugetate, cu bursă:                1                      bugetate, fără bursă:                         0

cu taxă, cu frecvenţă:            3                     

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Studiul stromei tumorale la frontul de invazie în cancerul gastric

b. Studiul reacţiei inflamatorii în accidentelel vasculare cerebrale ischemice

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:  interviu

 

Prof. univ. dr Moţa Eugen

 

Locuri repartizate:                  

bugetate, cu bursă:                1                      bugetate, fără bursă:                         0

cu taxă, cu frecvenţă:            0                     

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Hemostaza în injuria renală acută şi boala cronică de rinichi                           

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Moţa Maria

 

Locuri repartizate:                  

bugetate, cu bursă:                1                      bugetate, fără bursă:                         0

cu taxă, cu frecvenţă:            1                     

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Monitorizarea glicemică continuă la pacienţii cu diabet zaharat tip 1 trataţi intensiv

b.  Obezitatea şi asocierea ei cu polimorbidităţi la populaţia din România

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Nemeş Răducu

 

Locuri repartizate:                  

bugetate, cu bursă:                0                      bugetate, fără bursă:                         0

cu taxă, cu frecvenţă:            2                     

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Managementul politraumatizaţilor                                                    

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Pleşea Iancu Emil

 

Locuri repartizate:                  

bugetate, cu bursă:                0                      bugetate, fără bursă:                         0

cu taxă, cu frecvenţă:            2                     

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Studiul interrelaţiilor stromă tumorală - parenchim tumoral în carcinoamele dezvoltate din structuri epiteliale aflate sub control hormonal

b. Studiul modificărilor morfologice ale diferitelor tipuri de ţesuturi normale determinate de fenomenul de îmbătrânire

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:

 

interviu: prezentarea de către candidat a unui  CV;  prezentarea şi susţinerea de către candidat a motivaţiei alegerii domeniului şi temei pentru lucrarea de doctorat.

 

Prof. univ. dr  Popa Aurel

 

Locuri repartizate:                  

bugetate, cu bursă:                0                      bugetate, fără bursă:                         1

cu taxă, cu frecvenţă:            3                     

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Autofagia celulara: tinta-tratament a procesului de imbatranire           

b. Terapia celulara dupa accidente cerebrovasculare                               

c.  Depresia in hipoperfuzia cerebrala                                                    

d.  Recuperare morfo-functionala dupa accidente cerebrovasculare. Rolul neurogenezei

                                                                                                             

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Popescu Florica

 

Locuri repartizate:                  

bugetate, cu bursă:                0                      bugetate, fără bursă:                         0

cu taxă, cu frecvenţă:            3                     

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Cercetări în domeniul farmacologiei antibioticelor

b. Cercetări în domeniul farmacologiei antineoplazicelor

c. Cercetări în domeniul fitofarmacologiei

d. Cercetări în medicaţia psihiatrică

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Purcaru Florea

 

Locuri repartizate:                  

bugetate, cu bursă:                0                      bugetate, fără bursă:                         0

cu taxă, cu frecvenţă:            2                     

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Markeri de evaluare a stresului postoperator                                     

b. Evaluarea aspectelor epidemiologice, economice şi impactul social al traumatismelor cranio-cerebrale                                                                                     

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Conf. univ. dr PURCĂREA VICTOR LORIN

 

Locuri repartizate:                  

bugetate, cu bursă:                0                      bugetate, fără bursă:                         1

cu taxă, cu frecvenţă:            6                     

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Comunicarea interpersonală în îngijirile de sănătate

b. Comunicarea de marketing în îngrijirile de sănătate şi impactul mesajului publicitar asupra pacientului.                                                                                              

c. Strategii şi politici de marketing în îngrijirile de sănătate

d. Rolul evidenţelor fizice în marketingul îngrijirilor de sănătate

e. Strategii şi politici manageriale în organizarea unei unităţi spitaliceşti

f. Direcţii de opitimizare ale sistemelor informaţionale spitalicesti

g. Standarde şi tehnologii informatice pentru securizarea datelor medicale

h. Solutii IT pentru monitorizarea si tratamentul bolnavilor

i. Necesitatea integrării unităţilor medicale într-un sistem informational unic de date medicale la nivel teritorial

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Râcă Nicolae

 

Locuri repartizate:                  

bugetate, cu bursă:                0                      bugetate, fără bursă:                         0

cu taxă, cu frecvenţă:            1                     

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Chirurgia conservatoare în tratamentul patologiei uterine                    

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Rogoveanu Ion

 

Locuri repartizate:                  

bugetate, cu bursă:                1                      bugetate, fără bursă:                         1

cu taxă, cu frecvenţă:            1                     

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Algoritm de diagnostic şi evaluare a pacienţilor cu hepatosteatoză non alcoolică

                                                                                                            1 loc buget, bursă

b. Rolul explorărilor neinvazive în diagnosticul şi stadializarea cancerului esofagian

                                                                                                            1 loc buget, fără bursă

c. Cancerul gastric. Corelaţii imunohistochimice şi evolutive                   1 loc taxă, cu frecvenţă

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr  Săftoiu Adrian

 

Locuri repartizate:                  

bugetate, cu bursă:                1                      bugetate, fără bursă:                         0

cu taxă, cu frecvenţă:            1                     

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Evaluarea ecoendoscopica a angiogenezei la pacientii cu cancer esogastric

b. Evaluarea si monitorizarea sedarii pacientilor in timpul procedurilor endoscopice complexe

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Simionescu Cristiana

 

Locuri repartizate:                  

bugetate, cu bursă:                1                      bugetate, fără bursă:                         0

cu taxă, cu frecvenţă:            3                     

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Factori prognostici în carcinoame

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Tica Andrei

 

Locuri repartizate:                  

bugetate, cu bursă:                1                      bugetate, fără bursă:                         0

cu taxă, cu frecvenţă:            1                     

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Farmacologia contracţiei uterine                                             1 loc buget, bursă      

b. Receptorii hormonilor sexuali feminini                                    1 loc taxă, cu frecvenţă

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Ţolea Ion

 

Locuri repartizate:                  

bugetate, cu bursă:                0                      bugetate, fără bursă:                         0

cu taxă, cu frecvenţă:            3                     

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Colagenozele. Boli de autoagresiune                                                  

b. Cancerul şi precancerul cutanat

c. Acneea

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Vere Cristin Constantin

 

Locuri repartizate:                  

bugetate, cu bursă:                2                      bugetate, fără bursă:                         0

cu taxă, cu frecvenţă:            0                     

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Particularităţi clinico-evolutive şi hemodinamice ale bolii hepatice cronice la pacienţii dializaţi

b. Modificări ale sistemului nervos enteric în tumorile maligne ale tubului digestiv

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Vrabete Maria

 

Locuri repartizate:                  

bugetate, cu bursă:                0                      bugetate, fără bursă:                         0

cu taxă, cu frecvenţă:            3                     

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Studiu patofiziologic asupra evoluţiei MC operat după aplicarea terapiilor asociate (convenţionale - neconvenţionale)

b. Evidenţierea mecanismelor patofiziologice ale recidivării şi metastazării melanomului malign operat în perioada postoperatorie tardivă

c. Corelarea mecanismelor patofiziologice cu aspectele morfopatologice ale tumorii primare şi ale ganglionului santinelă

d. Analiza cauzelor apariţiei recidivelor la bolnavii cu melanom malign cutanat MMC operat cu tehnologii chirurgicale moderne

e. Evidenţierea factorilor favorabili vindecării MMC operat

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

 

 

Prof. univ. dr Mihai Surpăţeanu

 

Locuri repartizate:                  

bugetate, cu bursă:                0                      bugetate, fără bursă:                         0

cu taxă, cu frecvenţă:            2                     

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Tumorile de buză                                            

b. Tumorile parotide

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

DOMENIUL FARMACIE

 

Prof. univ. dr Johny NEAMŢU

 

Locuri repartizate:                  

bugetate, cu bursă:                1                      bugetate, fără bursă:                         0

cu taxă, cu frecvenţă:            1                     

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Nanoîncapsularea unor medicamente pentru cedarea locală la interfaţa implant - os

                                                                                                           1 loc buget, bursă

b. Cercetări fizico-chimice şi farmacologice asupra unor specii de Euphrasia

                                                                                          1 loc taxă, cu frecvenţă

  

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu