Acasa Universitate Doctorate Admitere 2017

Concurs admitere - sesiunea septembrie 2017

   

 CONCURSUL PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

 

            Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat în cadrul I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova se organizează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiiinţifice nr. 6102 din 15 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1071/30.12.2016 şi cu respectarea regulamenului propriu de admitere.

 

 CALENDARUL ADMITERII:

 

- Perioada înscrierilor:                                             11 - 21 septembrie 2017    

- Perioada desfăşurării concursului de admitere:            22 - 29 septembrie 2017

 

- Perioadă depuneri dosare

obţinere scrisoare acceptare studii*:                             15 mai - 14 iulie 2017

*) pentru cetăţenii străini

 

Examinarea pentru competenta lingvistică**:

Limba engleză -   21.09.2017     orele 9.00     sala Amfiteatrul etaj I         

Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

Comisia 1:

Lector univ. dr Rodica Velea

Lector univ. dr Oana Iuliana Ilinca Stefanescu

 

Limba engleză -   21.09.2017     orele 13.00     sala Amfiteatrul etaj I         

Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

Comisia 2:

Lector univ. dr Anca Marina Rădulescu

Lector univ. dr Oana Badea   

 

Limba franceză:   21.09.2017      orele 10.00      sala 232 

Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2), Etaj II

Comisia:

Lector univ. dr Catalin Ilie

Lector univ. dr Corina Lungu 

      

 

            Pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică în alte date decât cea prevăzută, vă rugăm să contactaţi secretariatul Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova.

**) Dacă un candidat a obţinut în ultimii doi ani calendaristici un certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională, examenul de competenţă lingvistică nu mai este necesar.

 

Cifră şcolarizare an universitar 2017 - 2018, cetăţeni români, UE şi SEE:

 

DOMENIUL

Număr locuri cu frecvenţă,

cu bursă

Număr locuri cu frecvenţă

/ cu frecvenţă redusă,

fără bursă

Număr locuri cu frecvenţă

/ cu frecvenţă redusă,

cu taxă

MEDICINĂ

10

12

70

MEDICINĂ DENTARĂ

1

1

15

FARMACIE

1

2

5

TOTAL:

12

15

90

 

Cifră şcolarizare an universitar 2017 - 2018, cetăţeni NON-UE ŞI NON-SEE:

 

DOMENIUL

Număr locuri cu frecvenţă / cu frecvenţă redusă

cont propriu valutar

MEDICINĂ - Limba română

2

MEDICINĂ - Limba engleză

1

MEDICINĂ DENTARĂ

- Limba română

1

FARMACIE - Limba română

1

Total

5

 

            I. Taxe de studii pentru cetăţenii români, precum şi pentru cei proveniţi din statele UE şi SEE, locuri cu taxă - cont propriu în lei:

 

- taxă înscriere concurs admitere: 300  lei / candidat

(Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat  sunt scutiţi de plata  taxei de înscriere. Scutirea de la plata acestei taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de către candidat. Aprobarea scutirii se face în baza unei cereri adresate Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova)

 

- taxă examinare competentă lingvistică: 100 lei / candidat

Taxele se achită la casieria instituţiei

 

- cuantum taxă anuală pentru locurile cu taxă, cu frecvenţă/cu frecvenţă redusă:      8000 lei

- taxă susţinere publică teză doctorat:                                                             500 lei

 

            II. Taxe de studii pentru cetăţenii proveniţi din state terţe (non UE), locuri cu taxă - cont propriu valutar:

 

- taxă evaluare dosar obţinere scrisoare acceptare studii:                 250 euro

- taxă susţinere concurs admitere:                                                      400 euro

- taxă anuală şcolarizare, forma cu frecvenţă                                      5000 euro/an

-  taxă şcolarizare forma cu frecvenţă redusă:

            - Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate: 5000 euro/an

            - Programul individual de cercetare ştiinţifică:                         400 euro/lună

                                   în care desfăşoară activităţi de cercetare (minimum 3 luni/an)

-  taxă susţinere publică teză doctorat:                                                           1000 euro

 

 Program înscrieri:

Zilnic între orele: 9,00 - 14,30

 

Înscrierile se fac la serviciul Secretariat al Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova,

str. Petru Rareş nr. 2, corp A' (Extindere), etaj VI, camera 605.

 

 

Actele necesare pentru înscrierea la concurs:

 

          Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului.

            Înscrierea se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.

  

I.   Cerere înscriere doctorat (formular tipizat - Cerere inscriere doctorat 2017.pdf)

II.  Fişă tip de înscriere  (formular tipizat - Fisa tip inscriere 2017.pdf)

III. Copii ale următoarelor documente, însoţite de originalul documentelor (sunt acceptate şi copiile legalizate):

1.         Diplomă de licenţă (sau echivalentă cu aceasta)

2.         Foaie matricolă/supliment la diploma de licenţă

3.         Diplomă de master (pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă, ciclul I, cu 180/240 credite)

4.         Foaie matricolă/supliment la diploma de master

5.         Diplomă de bacalaureat

6.         Foaie matricolă/supliment la diploma de bacalaureat

7.         Certificat naştere

8.         Certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui)

IV.  Copii ale diplomelor de cursuri postuniversitare (opţional), premii, distincţii, etc

V.   Curriculum vitae

VI.  Lista lucrărilor publicate, comunicate,  prezentate în cadrul congreselor şi simpozioanelor.

VII. Certificat competenţă lingvistică (eliberat de catedra de specialitate din cadrul U.M.F. Craiova)

VIII. Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere

IX.  Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de examinare pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică

X.   Copie buletin/carte identitate (acceptată şi in format electronic)

XI.  2 dosare PVC cu filă transparentă

 

Documentele necesare pentru obţinerea Scrisorii de acceptare la studii (pentru cetăţenii statelor terţe) sau a Atestatului de recunoaştere a studiilor (pentru cetăţenii statelor UE, SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene) se vor depune conform informaţiilor ce vor fi afişate pe site-ul www.umfcv.ro la secţiunea Admitere cetăţeni străini.

 

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE  ADMITERE

LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

 

DOMENIUL MEDICINĂ

 

I. LOCURI/GRANTURI DE STUDII FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

 

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, CU BURSĂ

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Prof. univ. dr Ciurea Raluca Niculina

AL KHATIB N. ANNE MARIE

10.00

2

Prof. univ. dr Dricu Anica

COSTACHI G. ALEXANDRA (DRĂGOI)

10.00

3

Prof. univ. dr Ciurea Paulina Lucia

MERCUŢ C. IRINA - MARIA

10.00

4

Prof. univ. dr  Cristiana Eugenia Simionescu

NAIDIN C. BIANCA CĂTĂLINA (ANDREIANA)

10.00

5

Prof. univ. dr Daniel Nicolae Pirici

NICOLA D. I. GABRIELA CAMELIA

10.00

6

Prof. univ. dr Crăiţoiu Ştefania

NICOLCESCU P. MARIA FILOFTEA

10.00

7

Prof. univ. dr Mogoantă Laurenţiu

OFIŢERU L. ANCA MARIA

10.00

8

Prof. univ. dr  Săftoiu Adrian

PETRESCU F. ANA MARIA

10.00

9

Prof. univ. dr Gheonea Dan Ionuţ

POPA T. PETRICĂ

10.00

10

Prof. univ. dr Vere Cristin Constantin

STĂNUICĂ S.I. MONICA IRINA

10.00

 

 

 

b. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, FĂRĂ BURSĂ

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Conf. univ. dr Gheonea Ioana Andreea

BABOV. V. CRISTINA (BABOV - OPRIŞ)

10.00

2

Prof. univ. dr  Ciurea Marius Eugen

NEDIANU M. AURA IULIANA (POPA)

10.00

3

Prof. univ. dr Netea Gheorghe Mihai

PÎRVU S. ANDREI

9.53

4

Prof. univ. dr  Ciurea Tudorel

VAŞCU V. DANIEL FLORIAN  

10.00

5

Prof. univ. dr  Popa Aurel

ZĂVĂLEANU M.C. ALEXANDRA DANIELA

10.00

 

  

c. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ, FĂRĂ BURSĂ

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Prof. univ. dr Mărgăritescu Claudiu

BELULESCU M.G. IULIA - CRISTIANA

10.00

2

Prof. univ. dr Osiac Eugen

COJOCARU L. PETRE ALEXANDRU  

10.00

3

Prof. univ. dr  Ciurea Tudorel

CONSTANTINESCU M.C. ALEXANDRU

10.00

4

Prof. univ. dr Şurlin Marin Valeriu

DIACONESCU M. MARIAN

10.00

5

Prof. univ. dr Găman Amelia Maria

EPÎNGEAC M. MIRELA - ELENA

10.00

6

Prof. univ. dr Mîndrilă Ion

FARHANGEE A.K. ARSALAN

10.00

7

Prof. univ. dr Ciurea Raluca Niculina

JECU C. MIHAELA (BEREVOESCU)

10.00

 

II. LOCURI/GRANTURI DE STUDII CU TAXĂ

 

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Prof. univ. dr Netea Gheorghe Mihai

BOBOLICU C. DANIELA   

9.23

2

Prof. univ. dr Georgescu Ion

CURCĂ - CERCEL T.D. ALEXANDRU

10.00

3

Prof. univ. dr  Popa Aurel

GREŞITĂ G.S. ANDREI

10.00

4

Prof. univ. dr Şurlin Marin Valeriu

HOURANI H. TAMER

10.00

5

Prof. univ. dr Mogoantă Laurenţiu

IOVAN M.M. LARISA

10.00

6

Prof. univ. dr Netea Gheorghe Mihai

PREDA M. ELENA CRISTINA (ROŠKANOVIĆ)

9.23

7

Prof. univ. dr Mogoantă Laurenţiu

ŢOLESCU C.G. RĂZVAN ŞTEFAN

10.00

 

b. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Conf. univ. dr Gheonea Ioana Andreea

ANDRONACHE A. ANDREEA DANIELA

10.00

2

Prof. univ. dr Mărgăritescu Claudiu

BARBU A. OANA ELENA

10.00

3

Prof. univ. dr Marinescu Dragoş

BĂDESCU G. M. GEORGE ŞTEFAN

10.00

4

Prof. univ. dr Novac Liliana

BOCA T. MANUELA FLORICA (STOENESCU)

10.00

5

Prof. univ. dr Crăiţoiu Ştefania

CĂLUGĂRU G.D. GABRIEL TIBERIU

10.00

6

Prof. univ. dr Tica Andrei Adrian

CIOBANU T. DANA ALEXANDRA

10.00

7

Prof. univ. dr Dricu Anica

CIOC C. CĂTĂLINA ELENA

10.00

8

Prof. univ. dr Bondari Andrei

CIOROIANU F. ALESANDRA

10.00

9

Prof. univ. dr Tica Andrei Adrian

CRÎNGUŞ L.C. LAURA IOANA

10.00

10

Prof. univ. dr Cernea Nicolae

FARZAD M. HEIDARY

10.00

11

 Prof. univ. dr Gheonea Dan Ionuţ

GÂLCEAVĂ V. OANA 

10.00

12

Prof. univ. dr Ioniţă Elena

GHEORGHE C.E. EDUARD ANDREI

10.00

13

Prof. univ. dr Râcă Nicolae

GHEORGHE I. IOAN OVIDIU

9.66

14

Prof. univ. dr Cîrlig Valentin

GHEORGHE P. CONSTANTIN ADRIAN

9.00

15

Prof. univ. dr  Brăila Mihai

GHZAYEL K. HUSSEIN

9.66

16

Prof. univ. dr Marinescu Dragoş

GRUJDIN I. CARMEN SIMONA

10.00

17

Prof. univ. dr Chiuţu Luminiţa Cristina

GUŞATU A. ANDREEA RALUCA

 

10.00

18

Prof. univ. dr Bondari Andrei

IANOVICI J.D.G. ALOMA EVELINA

10.00

19

Conf. univ. dr Călina Cornelia Daniela

IORDACHE P. MIHAI ANDREI

10.00

20

Prof. univ. dr Şurlin Marin Valeriu

LAZĂR M. MARIUS COSMIN

10.00

21

Prof. univ. dr Cîrlig Valentin

MARIAN I.C. IULIA ANCA

9.66

22

Prof. univ. dr Rogoveanu Ion

MITEA M. CLAUDIA MONICA (DANILESCU)

10.00

23

Prof. univ. dr Mîndrilă Ion

MITROI S. SORIN

10.00

24

Prof. univ. dr Pătraşcu Vergil

OCHIANĂ P. LAVINIA CLAUDIA (ALEXE) )

10.00

25

Prof. univ. dr Pătraşcu Anca

PALAŞCĂ  M. DENISA MIHAELA 

10.00

26

Prof. univ. dr Şurlin Marin Valeriu

PĂTRU F. ADRIAN

10.00

27

Prof. univ. dr Iancău Maria

PĂUN A. ANDREEA (ROTARU)

10.00

28

Prof. univ. dr Tarniţă Dănuţ Nicolae

PETROVICI V. ILARIA LORENA

10.00

29

Prof. univ. dr Berceanu Sabina

PIRINGĂ C. GEORGETA DIANA (PIRNOIU)

9.66

30

Prof. univ. dr Georgescu Ion

POENARU S.I. ALEXANDRA MARIA

10.00

31

Prof. univ. dr Cîrlig Valentin

POPA O. ROMEO

9.33

32

Prof. univ. dr  Brăila Mihai

PUCĂ D. BOGDAN MARIAN

9.66

33

Prof. univ. dr Bondari Andrei

RĂCĂREANU C.S. ADRIAN

10.00

34

Prof. univ. dr Pătraşcu Anca

ROGOVEANU C. ŞTEFANIA - CRISTINA 

10.00

35

Prof. univ. dr Mărgăritescu Claudiu

SARAFOLEANU M. LAVINIA RALUCA

10.00

36

Prof. univ. dr  Săftoiu Adrian

SĂNDULESCU V. LILIANA ŞTEFANIA (MIRICĂ)

10.00

37

Prof. univ. dr Georgescu Ion

SIMA S. FLORENTIN OVIDIU

10.00

38

Prof. univ. dr Cernea Nicolae

SÎRBU C. MIHAELA (HÎRNĂU)

10.00

39

Prof. univ. dr Gheonea Cristian

ŞELARU N. ELENA LOREDANA

10.00

40

Prof. univ. dr Popescu Florica

TOCEA V. CĂTĂLINA - MIHAELA 

10.00

41

Prof. univ. dr Novac Liliana

TURCU N. ADRIANA (TUDOR)

10.00

42

Prof. univ. dr Pătraşcu Vergil

TUREAC F. CAMELIA ANA (BURTEA)

10.00

43

Prof. univ. dr Daniel Nicolae Pirici

ŢENEA M. RUXANDRA MIHAELA (FLORESCU ŢENEA)

9.50

44

Prof. univ. dr Tarniţă Dănuţ Nicolae

ŢENOVICI C.N.V. MIHAI CĂTĂLIN

10.00

45

Prof. univ. dr Tarniţă Dănuţ Nicolae

VĂDUVA M. RĂZVAN CRISTIAN

10.00

46

Prof. univ. dr  Ciurea Tudorel

VLĂDAIA I. MIHAI

10.00

47

Prof. univ. dr Berceanu Sabina

VOICU V. NICOLETA - LOREDANA 

9.66

48

Prof. univ. dr Pleşea Iancu Emil

ZANOSCHI I. ANCA IULIA (NEAGU)

10.00

 

CETĂŢENI STRĂINI BURSIERI

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Prof. univ. dr  Brăila Mihai

SAAD A. HANY (SAYED ABDELMAGEED)

9,66

 

  

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

 

 

I. LOCURI/GRANTURI DE STUDII FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

 

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, CU BURSĂ

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Prof. univ. dr Mercuţ Veronica

CAZAN C. ANDREEA (STĂNUŞI)

10.00

 

b. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ, FĂRĂ BURSĂ

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Prof. univ. dr Şurlin Petra

ANCA C. ALIN GEORGE

10.00

 

II. LOCURI/GRANTURI DE STUDII CU TAXĂ

 

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Prof. univ. dr Şurlin Petra

CHIRIAC D. GABRIELA IULIANA (BUZUT)

10.00

2

Prof. univ. dr Popescu Mihaela Sanda

CIOBANU G. GEORGE ADRIAN

10.00

3

Prof. univ. dr Şurlin Petra

DIMOFTE V. ALINA RAMONA

10.00

4

Prof. univ. dr Scrieciu Monica

GHIŢĂ V. RĂZVAN EUGEN

10.00

5

Conf. univ. dr Manolea Horia Octavian

GRĂDINARU A. MĂDĂLINA OLIVIA

10.00

6

Conf. univ. dr Manolea Horia Octavian

IONESCU I. AUGUSTIN IULIAN

10.00

7

Conf. univ. dr Manolea Horia Octavian

NISTOR I. CRISTIANA MARGA LUIZA (GHERGU)

10.00

8

Prof. univ. dr Şurlin Petra

ONEA V. ROXANA MĂDĂLINA

10.00

9

Prof. univ. dr Ţuculină Mihaela Jana

PREDA C. SMARANDA ADELINA (BUGĂLĂ)

10.00

10

Prof. univ. dr Mihai Surpăţeanu

RĂDULESCU C. CICERONE

9.66

11

Prof. univ. dr Popescu Mihai Raul

RUSU D. ADI (OLARU)

10.00

 

 

 

DOMENIUL FARMACIE

 

I. LOCURI/GRANTURI DE STUDII FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

 

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, CU BURSĂ

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Prof. univ. dr Pisoschi Cătălina Gabriela

NEAMŢU J. ANDREEA SILVIA

10.00

 

b. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ, FĂRĂ BURSĂ

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Prof. univ. dr Johny NEAMŢU

BUBULICĂ S. MARIA VIORICA (CIOCÎLTEU)

10.00

2

Prof. univ. dr Johny NEAMŢU

SĂRĂCIN I. PATRICIA AIDA

10.00

 

 

 

II. LOCURI/GRANTURI DE STUDII CU TAXĂ

 

b. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

 

ADMIŞI:

 

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Prof. univ. dr Johny NEAMŢU

FILIP G. OANA LILIANA (IONESCU)

10.00

2

Prof. univ. dr Pisoschi Cătălina Gabriela

GIURA A. SIMONA (ŞTEFĂNESCU)

10.00

3

Prof. univ. dr Pisoschi Cătălina Gabriela

GÎLCESCU J. CAMELIA ALINA (FLORESCU)

10.00

4

Prof. univ. dr Pisoschi Cătălina Gabriela

ŞTEFĂNESCU M.V. ANDREEA - DANIELA (MECA)

10.00

 

 

 

 

REPARTIZAREA LOCURILOR

PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

 

 

DOMENIUL MEDICINĂ 

 

 

Prof. univ. dr Baniţă Ileana Monica

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a.  Studiul organului adipos în condiţii fiziologice şi în patologia inflamatorie şi tumorală

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Berceanu Sabina

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Cercetări în obstetrică şi ginecologie bazate pe tehnici imagistice, morfopatologie chirurgicală şi genetică moleculară. Patologii sistemice asociate stării de gestaţie. Endocrinopatiile şi starea de gestaţie. Hipoxia, hiperoxia şi ischemia placentară, anomalii de reperfuzie în preeclampsie. Gestaţie multifetală

b. Cercetări în obstetrică şi ginecologie bazate pe tehnici imagistice, morfopatologie chirurgicală şi genetică moleculară. Tehnici imagistice în diagnosticul anomaliilor fetale: ultrasonografia embriofetală, MRI fetal. Sarcina multiplă şi complicaţiile specifice.

                                                                                                             

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Bondari Andrei

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Circulaţia pulmonară în patologia cardiacă                                                                                                      

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr  Brăila Mihai

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   3

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Tratamentul naşterii premature cu sulfat de magneziu

b. Tratamentul chirurgical al displaziilor cervicale severe

c. Tratamentul chirurgical versus tratamentul endoscopic în leziunile proliferative endometriale

                                                                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Conf. univ. dr Călina Cornelia Daniela

 

Locuri repartizate:                

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Toxicitatea substanţelor de contrast

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Cârstea Doina

 

Locuri repartizate:                

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Studiu privind impactul socio-economic actual asupra manifestărilor cardiovasculare acute la adultul tânăr                                                                   

b. Particularităţi de diagnostic şi tratament la pacienţii cu valvulopatii mitrale care asociază şi disfuncţie tiroidiană acută.                                                

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Cernea Nicolae

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Studiul anomaliilor fetale în cursul sarcinii                

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Chiuţu Luminiţa Cristina

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Pacientul critic cu politraumatisme                 

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Ciurea Paulina Lucia

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Particularităţi clinice şi evolutive în vasculitele sistemice

                                                                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr  Ciurea Tudorel

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Rolul evaluării genetice în diagnosticul patologiei tumorale pancreatice

b. Factori clinici şi paraclinici pentru aprecierea prognosticului cirozelor hepatice

c. Aportul tehnicilor actuale in diagnosticul patologiei tumorale gastrice

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:  interviu

  

Prof. univ. dr  Ciurea Marius Eugen

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       1          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Utilizarea PRP şi PRF în leziunea locală de arsură

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:  interviu

 

Prof. univ. dr Ciurea Raluca Niculina

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Factori prognostici în carcioname

                                                                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Cîrlig Valentin

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Posibilităţi terapeutice în disfuncţiile acute circulatorii

b. Efecte adverse ale terapeuticii medicamentoase în nefrologie                                                 

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Crăiţoiu Ştefania

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Modificări histologice şi imunohistochimice la nivelul globului ocular, în corelaţie cu factori exogeni şi endogeni;

b. Patologia tumorală genitală. Corelaţii histologice şi imunohistochimice

c. Corelaţii clinice, histofiziologice şi imunohistochimice privind patologia neurologică tumorală şi non tumorală (taxă)                 

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Drăgoi Gheorghe

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Sinergisme morfogene în epigeneza transformărilor fenotipice ale vilozităţilor terminale din placenta umană

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Dricu Anica

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

 a.  Modern approaches of diagnosis and therapy of malignant tumours: from cellular mechanisms to potential clinical applications.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Găman Amelia Maria

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Implicarea stresului oxidativ în patologie                   

                                                             

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Ghelase Neacşu Fane

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Bioetică clinică

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Gheonea Cristian

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

  

a. Astmul bronsic la copil

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Gheonea Dan Ionuţ

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Aportul tehnicilor endoscopice actuale în diagnosticul patologiei tumorale a colonului

b. Manifestari digestive la pacientii cu boala Parkinson

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Conf. univ. dr Gheonea Ioana Andreea

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       1          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Corelaţii clinico-imagistice în aprecierea rezecabilităţii tumorilor din sfera O.M.F.

b. Rolul metodelor moderne radio-imagistice comparativ cu tehnici anatomopatologice în diagnosticul leziunilor focale tiroidiene.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Georgescu Ion

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            1          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Tratamentul chirurgical al cancerului de col uterin. Rezultate imediate şi la distanţă

b. Guşile. Actualităţi de diagnostic şi tratament

                                                                                                             

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Iancău Maria

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Fiziologia sistemelor de semnalizare.             

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Ioniţă Elena

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Patologia inflamatorie şi tumorală faringiană

b. Patologia tumorală şi inflamatorie rinosinuzală

c. Patologia tumorală, nervoasă şi inflamatorie laringiană

d. Patologia infecţioasă tumorală, traumatică otomastoidiană

e. Patologia tumorală malformativă, cervicală

                                                             

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Marinescu Dragoş

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Traumatismele obstetricale şi alterările cerebrale din anomaliile de neurodezvoltare în schizofrenie;

b.  Patologia vasculară cerebrală în demenţa din boala Alzheimer

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Mărgăritescu Claudiu

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   3

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Tumorile şi pseudotumorile capului şi gâtului

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Mixich Francisc

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Susceptibilitatea diferitelor variante genetice la TBC

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:  interviu

 

Prof. univ. dr Mîndrilă Ion

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Rolul sistemului limfatic pulmonar în insuficienţa cardiacă cronică (buget).

b. Aspecte morfofuncţionale ale parenchimului pulmonar în perioada de alveolizare.                   

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:  interviu

  

Prof. univ. dr Mogoantă Laurenţiu

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            3          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Studiul histologic şi imunohistochimic al procesului de fibroză miocardică (buget).

b. Studiul morfologic privind reacţia vitală

c. Studiul modificărilor cardio-vasculare induse de stresul profesional

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:  interviu

  

Prof. univ. dr Nemeş Răducu

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Pacientul cu politraumatisme

                                                             

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Netea Gheorghe Mihai

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       1          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            2          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Genomica funcţională în infecţii severe  

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Novac Liliana

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a.  Disfuncţia placentară în patologia sarcinii

b. Factori de monitorizare în sarcina complicată

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Osiac Eugen

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Modularea activităţii microgliale sub influenţa blocanţilor canalelor de sodium în cadrul unui model animal de toxicitate amiloidică (buget)

b. Impactul neuroinflamaţiei asupra producţiei şi reînnoirii tecilor de mielină în patologia Alzheimer

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Pătraşcu Anca

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Patologie preneoplazică a colului uterin, algoritm de diagnostic şi tratament.

b. Corioamniotita - condiţionare genetică, diagnostic, tratament            

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Pătraşcu Vergil

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Kinetoprofilaxia secundară în artropatia psoriazică;

b. Cercetarea interferenţelor etiopatogenice între afecţiunile dermatologice şi diabetul zaharat. Influenţa acestuia asupra alegerii mijloacelor terapeutice şi asupra prognosticului;

c. Cercetarea influenţei dezechilibrului metabolic (lipidic şi glucidic) asupra evoluţiei unor afecţiuni dermatologice

                         

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Pirici Nicolae Daniel

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Evaluarea rolului aquaporinei 4 în echilibrul apei şi fracţiunii solubile de amiloid Aß40 în SNC

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Pleşea Iancu Emil

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   3

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Studiul morfologic şi genetic al tuberculozei

b. Studiul modificărilor morfologice ale diferitelor tipuri de ţesuturi normale determinate de fenomenul de îmbătrânire

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr  Popa Aurel

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       1          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Imbătrânire sănătoasă prin stimularea autofagiei celulare;

b. Stimularea reabilitării după accidente vasculare prin echilibrarea raportului neuroni/celule gliale prin metode genetice;

c. Îmbătrânirea sănătoasă prin modularea autofagiei celulare;

d. Stimularea reabilitării după accidente vasculare prin tratament cu inhibitori de inflamaţie.                                                                                                                    

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Popescu Florica

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Psihofarmacologie

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Purcaru Florea

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Aspecte anestezice în diverse domenii medicale                                                                    

b. Aspecte particulare de şoc

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Râcă Nicolae

 

Locuri repartizate:      

- Cetăţeni români, UE şi SEE               

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Implicarea diverselor categorii de muncă în evoluţia sarcinii

b. Implicarea diverselor categorii de muncă în apariţia tulburărilor de statică uro-genitală

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Rogoveanu Ion

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Impactul tratamentului antiviral asupra parametrilor clinici şi paraclinici la pacienţii cu infecţie HCV

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr  Săftoiu Adrian

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Evaluarea imagistică a angiogenezei la pacienţii cu cancer gastric

                                                                                                 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Simionescu Cristiana Eugenia

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Factori prognostici în carcinoame

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Şurlin Marin Valeriu

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   3

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Cancerul colorectal (buget)

b. Cancerul cavităţii orale (taxă)

c. Boala Hirschprung (taxă)

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Tarniţă Dănuţ Nicolae

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Studiul oaselor, articulaţiilor, ligamentelor, tendoanelor şi implanturi ortopedice utilizând metode numerice de calcul                                                    

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Tica Andrei

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a.  Rolul markerilor genetici şi imunologici în răspunsul terapeutic al afecţiunilor infecţioase hepatice                                                         

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Ţolea Ion

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Cancer şi precancer cutanat

b. Rozaceea        

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Udriştoiu Tudor

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Aspecte cognitive şi sociale în remisiunile incomplete la pacienţii cu tulburare depresivă majoră                                                          

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Vere Cristin Constantin

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Corelaţii între polimorfismele genei MTHFR şi hiperhomocisteinemie în cazul pacienţilor cu cancer colorectal (buget)

b. Implicaţiile sistemului nervos autonom în carcinogeneza gastrică

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

 

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

 

Prof. univ. dr Mercuţ Veronica

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a.  Tratamentul uzurii dentare (buget)

b. Eroziunea dentară (taxă)

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Conf. univ. dr Manolea Horia Octavian

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   4

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a.  Posibilităţi moderne de prelucrare a maselor ceramice în laboratorul de tehnică dentară prin tehnologii aditive

b. Posibilităţi moderne de prelucrare a maselor ceramice în laboratorul de tehnică dentară prin tehnologii substractive

c. Testarea biocompatibilităţii materialelor de augmentare osoasă utilizate în medicina dentară

d. Optimizarea utilizării tehnologiilor CAD CAM pentru prelucrarea materialelor în laboratorul de tehnică dentară

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Popescu Mihai Raul

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a.  Aspecte clinice în patologia aparatului dento-maxilar

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Popescu Mihaela Sanda

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a.  Implicaţii stomatologice ale medicaţiei antiresorbtive şi antiangiogenice;

b. Contribuţii la studiul leziunilor dentare necarioase

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Scrieciu Monica

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a.  Reacţiile mucoasei gingivale faţă de protezele dentare;

b. Terapia endo-protetică a dinţilor cu leziuni carioase mari la adolescenţii şi adulţii tineri

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Mihai Surpăţeanu

 

Locuri repartizate:

- Cetăţeni români, UE şi SEE               

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Reconstrucţia în sfera oro-maxilo-facială                                          

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Şurlin Petra

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Factori favorizanţi locali ai bolii parodontale

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Ţuculină Mihaela Jana

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Studii privind modificările odonto-parodontale în bolile endocrine                                           

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

DOMENIUL FARMACIE

 

Prof. univ. dr Johny NEAMŢU

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   3

 

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Sinteza şi caracterizarea unui material compozit biocompatibil de tip PLGA - HIDROXIAPATITĂ - ANTIBIOTIC

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Pisoschi Cătălina Gabriela

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Studii privind potenţialul antioxidant al unor compuşi naturali de sinteză (loc cu frecvenţă)   

b. Influenţa unor agenţi farmacologici asupra parametrilor biochimic şi hematologici (loc cu frecvenţă redusă)  

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

 

PROGRAMARE CONCURS ADMITERE DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

 

 

DOMENIUL MEDICINĂ

 

Prof. univ. dr Sabina Berceanu

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2017        Orele: 10.00

Locul: Clinca II Obstetrică - Ginecologie, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Etaj VII, Sală curs

 

Prof. univ. dr Andrei Bondari

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 29.09.2017        Orele: 8.00

Locul: Sala 603, Extindere (Str. Petru Rareş nr. 2)  

 

Prof. univ. dr Mihai Brăila

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2017        Orele: 10.30

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica II Obstetrică - Ginecologie (etaj VII)

 

Conf. univ. dr Cornelia Daniela Călina

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2017        Orele: 11.00

Locul: Sediul disciplinei Farmacologie, Corp A (Clădirea Veche), etaj II

 

Prof. univ. dr Nicolae Cernea

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2017        Orele: 12.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Obstetrică - Ginecologie, et. VIII

 

Prof. univ. dr Luminiţa Cristina Chiuţu

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2017        Orele: 9.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica A.T.I.

 

Prof. univ. dr Paulina Lucia Ciurea

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2017        Orele: 9.00

Locul:    Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Reumatologie

 

Prof. univ. dr Tudorel Ciurea

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2017        Orele: 11.00

Locul:    Centrul de Imagistică - U.M.F. Craiova

 

Prof. univ. dr Marius Eugen Ciurea

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2017        Orele: 9.00

Locul:    Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Chirurgie Plastica

 

Prof. univ. dr Raluca Niculina Ciurea

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2017        Orele: 10.30

Locul:    Sediul disciplinei Morfopatologie

 

Prof. univ. dr Valentin Cîrlig

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2017        Orele: 10.00

Locul: Sediul disciplinei Farmacologie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Ştefania Crăiţoiu

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2017        Orele: 12.00

Locul: Sediul disciplinei Histologie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)  

 

Prof. univ. dr Anica Dricu

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2017        Orele: 10.00

Locul: Sediul disciplinei Biochimie (Clădirea Veche)

 

Prof. univ. dr Amelia Maria Găman

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2017        Orele: 14.00

Locul: Sediul disciplinei Fiziopatologie (Clădirea Veche)

 

Prof. univ. dr Cristian Gheonea

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2017        Orele: 10.00

Locul:  Amfiteatrul parter, Corp A (Clădirea Veche) - U.M.F. Craiova

 

Prof. univ. dr Dan Ionuţ Gheonea

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2017        Orele: 11.00

Locul:  Centrul de Imagistică - U.M.F. Craiova

 

Conf. univ. dr Ioana Andreea Gheonea

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 29.09.2017        Orele: 9.00

Locul: Sala 603, Extindere (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Ion Georgescu

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2017        Orele: 9.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Chirurgie

 

Prof. univ. dr Maria Iancău

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2017        Orele: 11.00

Locul: Locul: Sediul disciplinei Fiziologie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Elena Ioniţă

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2017        Orele: 9,00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica O.R.L.

 

Prof. univ. dr Dragoş Marinescu

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2017        Orele: 11,00

Locul:   Clinica I Psihiatrie

 

Prof. univ. dr Claudiu Mărgăritescu

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2017        Orele: 11

Locul: Sediul disciplinei Morfopatologie/ Anatomie patologica, Etajul 3, Corp B 

 

Prof. univ. dr Ion Mîndrilă

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2017        Orele: 13.00

Locul: Amfiteatrul Anatomie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Laurenţiu Mogoantă

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2017        Orele: 12.00

Locul: Sediul disciplinei Histologie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Gheorghe Mihai Netea

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2017        Orele: 15.00

Locul:  Sediul disciplinei, etajul I, Corp A (Clădirea Veche)

 

Prof. univ. dr Liliana Novac

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2017        Orele: 10.00

Locul:  Spitalul Clinic Municipal ''Filantropia'' Craiova, Clinica I Obstetrică - Ginecologie (Sală curs)

 

Prof. univ. dr Eugen Osiac

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2017        Orele: 11.00

Locul:  Sediul disciplinei Biofizică, Clădirea Veche (str. Petru Rareş nr. 2)  

 

Prof. univ. dr Anca Pătraşcu

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2017        Orele: 9.00

Locul:  Spitalul Clinic Municipal ''Filantropia'' Craiova, Clinica II Obstetrică - Ginecologie (Sală raport gardă)

 

Prof. univ. dr Vergil Pătraşcu

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2017        Orele: 9.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Dermatologie, Sală curs - parter

 

Prof. univ. dr Nicolae Daniel Pirici

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2017        Orele: 12.00

Locul: Sediul disciplinei Histologie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)  

 

Prof. univ. dr Iancu Emil Pleşea

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 29.09.2017        Orele: 12,00

Locul:  Sediul disciplinei Morfopatologie, cam. 309, corp B

 

Prof. univ. dr Aurel Popa

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2017        Orele: 11.00

Locul:   Sediul disciplinei Biochimie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Florica Popescu

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2017        Orele: 12.00

Locul: Sediul disciplinei Farmacologie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Nicolae Râcă

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2017        Orele: 10.30

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica II Obstetrică - Ginecologie (etaj VII)

 

Prof. univ. dr Ion Rogoveanu

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2017        Orele: 11.00

Locul: Centrul de Imagistică - U.M.F. Craiova   

 

Prof. univ. dr Adrian Săftoiu

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 28.09.2017        Orele: 11.30

Locul: Centrul de Cercetare în Gastroenterologie şi Hepatologie - Clădirea Nouă

 

Prof. univ. dr Cristiana Simionescu

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2017        Orele: 10.00

Locul:    Sediul disciplinei Morfopatologie

 

Prof. univ. dr Marin Valeriu Şurlin

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2017        Orele: 9.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Chirurgie

 

Prof. univ. dr Dănuţ Nicolae Tarniţă

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2017        Orele: 13.00

Locul: Amfiteatrul Anatomie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Andrei Tica

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2017        Orele: 12.00

Locul: Sediul disciplinei Farmacologie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Cristin Constantin Vere

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2017        Orele: 11.00

Locul:   Centrul de Imagistică - U.M.F. Craiova 

 

 

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

 

Conf. univ. dr Horia Manolea Octavian

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2017        Orele: 9.00

Locul:    Sala 311, corp A' (Extindere)

 

Prof. univ. dr Veronica Mercuţ

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2017        Orele: 9.00

Locul:    Clinica de Protetica dentara, Corp A', et. III   

 

Prof. univ. dr Mihai Raul Popescu

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data:  27.09.2017       Orele: 9.00

Locul: Sediul disciplinei, etaj II, Clădirea Nouă

 

Prof. univ. dr Mihaela Sanda Popescu

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2017        Orele: 9.00

Locul:    Clinica de Protetica dentara, Corp A', et. III 

 

Prof. univ. dr Monica Scrieciu

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2017        Orele: 9.00

Locul:    Clinica de Protetica dentara, Corp A', et. III   

 

Prof. univ. dr Surpăţeanu Mihai

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2017        Orele: 9.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Chirurgie O.M.F.

 

Prof. univ. dr Petra Şurlin

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2017        Orele: 13.00

Locul:  Sediul disciplinei Parodontologie, Clădirea Nouă, etaj IV  

 

Prof. univ. dr Mihaela Jana Ţuculină

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2017        Orele: 9.00

Locul:    Clinica de Protetica dentara, Corp A', et. III  

 

DOMENIUL FARMACIE

 

Prof. univ. dr Neamţu Johny

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2017        Orele: 10.00

Locul: Sala 201, Extindere (Str. Petru Rareş nr. 2)    

 

Prof. univ. dr Cătălina Gabriela Pisoschi

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 28.09.2017        Orele: 10.00

Locul: Sediul disciplinei Biochimie (Clădirea Veche)