Acasa Universitate Doctorate Admitere 2018

Concurs admitere - sesiunea septembrie 2018

 CONCURSUL PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

 

            Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat în cadrul I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova se organizează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiiinţifice nr. 6102 din 15 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1071/30.12.2016 cu modificările şi adăugirile ulterioare, şi cu respectarea regulamenului propriu de admitere.

 

 CALENDARUL ADMITERII:

 

- Perioada înscrierilor:                                          10 - 20 septembrie 2018    

- Perioada desfăşurării concursului de admitere:      21 - 28 septembrie 2018

 

- Perioadă depuneri dosare

obţinere scrisoare acceptare studii*:                     14 mai - 13 iulie 2018

*) pentru cetăţenii străini

 

Examinarea pentru competenta lingvistică:                       17 şi 20 septembrie 2018

 

 

Examinarea pentru competenta lingvistică**:

 

Limba engleză -   17.09.2018 şi 20.09.2018     orele 10.00     sala Amfiteatrul etaj I         

Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

Comisia 1:

Lector univ. dr Rodica Velea

Lector univ. dr Oana Iuliana Ilinca Stefanescu

 

Limba engleză -   17.09.2018 şi 20.09.2018     orele 14.00     sala Amfiteatrul etaj I         

Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

Comisia 2:

Lector univ. dr Anca Marina Rădulescu

Lector univ. dr Oana Badea   

 

Limba franceză:   20.09.2018      orele 10.00      sala 232 

Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2), Etaj II

Comisia:

Lector univ. dr Catalin Ilie

Lector univ. dr Corina Lungu 

       

           Pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică în alte date decât cea prevăzută, vă rugăm să contactaţi secretariatul Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova.

**) Dacă un candidat a obţinut în ultimii doi ani calendaristici un certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională, examenul de competenţă lingvistică nu mai este necesar.

 

Cifră şcolarizare an universitar 2018 - 2019, cetăţeni români, UE şi SEE:

 

DOMENIUL

Număr locuri bugetate

Număr locuri

cu taxă

cu frecvenţă,

cu bursă

cu frecvenţă, fără bursă

cu frecvenţă redusă,

fără bursă

cu frecvenţă/

cu frecvenţă redusă

MEDICINĂ

11

2

10

80

MEDICINĂ DENTARĂ

3

0

1

15

FARMACIE

1

0

3

5

TOTAL:

15

2

14

100

 


  

 

Cifră şcolarizare an universitar 2018 - 2019, cetăţeni NON-UE ŞI NON-SEE:

 

DOMENIUL

Număr locuri cu frecvenţă / cu frecvenţă redusă

cont propriu valutar

MEDICINĂ - Limba română

3

MEDICINĂ - Limba engleză

1

MEDICINĂ DENTARĂ

- Limba română

1

FARMACIE - Limba română

1

Total

6

 

 

 

            I. Taxe de studii pentru cetăţenii români, precum şi pentru cei proveniţi din statele UE şi SEE, locuri cu taxă - cont propriu în lei:

 

- taxă înscriere concurs admitere: 300  lei / candidat

(Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat  sunt scutiţi de plata  taxei de înscriere. Scutirea de la plata acestei taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de către candidat. Aprobarea scutirii se face în baza unei cereri adresate Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova)

 

- taxă examinare competentă lingvistică: 100 lei / candidat

Taxele se achită la casieria instituţiei

 

- cuantum taxă anuală pentru locurile cu taxă, cu frecvenţă/cu frecvenţă redusă:      8000 lei

- taxă susţinere publică teză doctorat:                                                             500 lei

 

            II. Taxe de studii pentru cetăţenii proveniţi din state terţe (non UE), locuri cu taxă - cont propriu valutar:

 

- taxă evaluare dosar obţinere scrisoare acceptare studii:                 250 euro

- taxă susţinere concurs admitere:                                                      400 euro

- taxă anuală şcolarizare, forma cu frecvenţă                                      5000 euro/an

-  taxă şcolarizare forma cu frecvenţă redusă:

            - Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate: 5000 euro/an

            - Programul individual de cercetare ştiinţifică:                         400 euro/lună

                                   în care desfăşoară activităţi de cercetare (minimum 3 luni/an)

-  taxă susţinere publică teză doctorat:                                                           1000 euro

  

Program înscrieri:

Zilnic între orele: 9,00 - 14,30

 

Înscrierile se fac la serviciul Secretariat al Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova,

 

str. Petru Rareş nr. 2, corp A' (Extindere), etaj VI, camera 605.

 

 

Actele necesare pentru înscrierea la concurs:

 

          Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului.

 

            Înscrierea se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.

 

I.   Cerere înscriere doctorat (formular tipizat - Cerere inscriere doctorat 2018.pdf)

II.  Fişă tip de înscriere şi notă informare  (formular tipizat - Fisa tip inscriere si nota informare 2018.pdf)

III. Copii ale următoarelor documente, însoţite de originalul documentelor (sunt acceptate şi copiile legalizate):

1.         Diplomă de licenţă (sau echivalentă cu aceasta) 

2.         Foaie matricolă/supliment la diploma de licenţă

3.         Diplomă de master (pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă, ciclul I, cu 180/240 credite)

4.         Foaie matricolă/supliment la diploma de master

5.         Diplomă de bacalaureat

6.         Foaie matricolă/supliment la diploma de bacalaureat

7.         Certificat naştere

8.         Certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui)

IV.  Copii ale diplomelor de cursuri postuniversitare (opţional), premii, distincţii, etc

V.   Curriculum vitae

VI.  Lista lucrărilor publicate, comunicate,  prezentate în cadrul congreselor şi simpozioanelor.

VII. Certificat competenţă lingvistică (eliberat de catedra de specialitate din cadrul U.M.F. Craiova)

VIII. Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere

IX.  Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de examinare pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică

X.   Copie buletin/carte identitate (acceptată şi in format electronic)

XI.  2 dosare PVC cu filă transparentă

 

 

Documentele necesare pentru obţinerea Scrisorii de acceptare la studii (pentru cetăţenii statelor terţe) sau a Atestatului de recunoaştere a studiilor (pentru cetăţenii statelor UE, SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene) se vor depune conform informaţiilor ce vor fi afişate pe site-ul www.umfcv.ro la secţiunea Admitere cetăţeni străini.

 

Atenţie! Conform prevederilor Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr.3062/16.01.2018 (Art. 13), un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student (n.n. student-doctorand) la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă.

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE  ADMITERE

LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

 

 

DOMENIUL MEDICINĂ

 

I. LOCURI/GRANTURI DE STUDII FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

 

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, CU BURSĂ

 

ADMIŞI:

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Prof. univ. dr Ciurea Paulina

CIOROIANU Ş. CAMELIA FLORENTINA (PALICI)

10.00

2

Prof. univ. dr Gheonea Dan Ionuţ

POPA D.M. DENISA-ELENA

10.00

3

Prof. univ. dr Gheonea Dan Ionuţ

DOBRE D. ANA - MARIA (CIUREA)

10.00

4

Prof. univ. dr Gheonea Ioana Andreea

FLORESCU V. OANA - ANDREEA

10.00

5

Prof. univ. dr Gheonea Ioana Andreea

MEETESCU G.A. RALUCA - ELENA

10.00

6

Prof. univ. dr Mitruţ Paul

POPESCU S. MARIAN SORIN                           

10.00

7

Prof. univ. dr Daniel Nicolae Pirici

VĂDUVA I. ION ALEXANDRU                        

10.00

8

Prof. univ. dr Rogoveanu Ion

MITRAN D. ANA-MARIA

10.00

9

Prof. univ. dr  Săftoiu Adrian

GIUCĂ L.G. ADRIAN 

10.00

10

Prof. univ. dr Vere Cristin Constantin

BALEA V. ALINA MARIA

10.00

11

Conf. univ. dr Vreju Ananu Florentin

NICULA A. CRISTINA - DORINA (PÂRVĂNESCU)

10.00

 

b. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, FĂRĂ BURSĂ

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Prof. univ. dr Mogoantă Laurenţiu

PĂUN P. OCTAVIAN                             

10.00

2

Prof. univ. dr Rogoveanu Ion

BARBU  D.M. VALENTIN GABRIEL

10.00

 

c. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ, FĂRĂ BURSĂ

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Prof. univ. dr Baniţă Ileana Monica

PAPPA D.R.I. DAN

10.00

2

Prof. univ. dr Ciurea Raluca Niculina

CRĂIŢOIU P. MIHAELA LAVINIA (SÎRBU)

10.00

3

Prof. univ. dr Crăiţoiu Ştefania

DRĂGHICI C. ILEANA (DROCAŞ)

10.00

4

Prof. univ. dr Găman Amelia Maria

DRĂGUŞIN O.M. OANA - CĂTĂLINA

10.00

5

Prof. univ. dr Mărgăritescu Claudiu

TIUCU I D.C. ANDREEA

10.00

6

Prof. univ. dr Mîndrilă Ion

ILIA B. RENE-MARINO

10.00

7

Prof. univ. dr Netea Gheorghe Mihai

RIZA I. ANCA LELIA (COSTACHE)

10.00

8

Prof. univ. dr Pătraşcu Anca

BELEI I. RALUCA - EUGENIA (IOVAN)

10.00

9

Prof. univ. dr  Popa Aurel

POPESCU - DRIGĂ C. MIRCEA - VASILE

10.00

10

Prof. univ. dr Simionescu Cristiana

SĂNDULESCU A.I. ANDREI ŞTEFAN

10.00

 

RESPINŞI:

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Prof. univ. dr Netea Gheorghe Mihai

VILAIA I. ELENA - ALEXANDRA

absent

 

II. LOCURI/GRANTURI DE STUDII CU TAXĂ

 

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Prof. univ. dr  Ciurea Marius Eugen

CĂNUŢ C. DENISA - MARIA

10.00

2

Prof. univ. dr  Ciurea Marius Eugen

FRUNTELATĂ C. RADU FLORIN

10.00

3

Prof. univ. dr  Ciurea Marius Eugen

DUMITRU A. BOGDAN - MARIUS

10.00

4

Prof. univ. dr  Ciurea Marius Eugen

ILINOIU V. ENIO ROBERTO

10.00

5

Prof. univ. dr  Popa Aurel

PINOŞANU P. LEONARD - RADU

10.00

6

Prof. univ. dr  Popa Aurel

LUNGULESCU F.Ş. CRISTINA

10.00

 

 

b. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

 

 ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Prof. univ. dr Bădulescu Florinel

MIREŞTEAN D.G. CAMIL - CIPRIAN

10.00

2

Prof. univ. dr Bădulescu Florinel

PÎRVU M. AUGUSTIN

10.00

3

Prof. univ. dr Bălşeanu Tudor Adrian

DIACONEASA G. ŞTEFĂNIŢĂ

10.00

4

Prof. univ. dr Bălşeanu Tudor Adrian

STĂTESCU C. CARMEN

10.00

5

Prof. univ. dr Bălşeanu Tudor Adrian

CANACHE G. IULIA - MĂDĂLINA

(CEANĂ)

10.00

6

Prof. univ. dr Bondari Andrei

BĂILESCU Ş. IULIA

10.00

7

Prof. univ. dr  Brăila Mihai

DECĂ D, MIHĂIŢĂ CRISTIAN

10.00

8

Prof. univ. dr  Brăila Mihai

DRĂGULIN I. OANA-CRISTINA

10.00

9

Prof. univ. dr  Brăila Mihai

MOFLEANU R.V. ANDRA - LAVINIA (DRĂGUŞIN)

10.00

10

Conf. univ. dr Buga Ana Maria

ZEGHEANU C. RODICA

10.00

11

Conf. univ. dr Buga Ana Maria

MITITELU T.P. RADU - RĂZVAN

10.00

12

Prof. univ. dr  Ciurea Tudorel

SIMA I. FELIX - IONUŢ

10.00

13

Prof. univ. dr Ciurea Raluca Niculina

POPA P. FLORIN AUGUSTIN

10.00

14

Prof. univ. dr Crăiţoiu Ştefania

CIOBANU D. ROBERTA GRAŢIELA

10.00

15

Prof. univ. dr Crăiţoiu Ştefania

PARALIOV L. ANTON TIBERIU

10.00

16

Prof. univ. dr Dănoiu Suzana

BĂDELE A. MARINELA

10.00

17

Prof. univ. dr Dănoiu Suzana

DAHNOVICI V. ALEXANDRU - GABRIEL

10.00

18

Prof. univ. dr Dănoiu Suzana

ROTARU V. RODION 

10.00

19

Prof. univ. dr Dricu Anica

SFREDEL D.D. MIRELA DIANA

10.00

20

Prof. univ. dr Dricu Anica

BĂLOI V.O. ŞTEFANIA CARINA

10.00

21

Prof. univ. dr Neacşu Fane Ghelase

VÎRJOGHE Ş. VICTOR

10.00

22

Prof. univ. dr Gheonea Cristian

BOGDAN A. RALUCA DANIELA

10.00

23

Prof. univ. dr Gheonea Dan Ionuţ

GHIMPĂU O. VALENTINA

10.00

24

Prof. univ. dr Gheonea Ioana Andreea

CÎLŢEA G. OANA MĂDĂLINA

10.00

25

Prof. univ. dr Georgescu Ion

POPESCU V. ADELINA-TAMARA

10.00

26

Prof. univ. dr Georgescu Ion

BOLDEA I. GHEORGHE JEAN

10.00

27

Prof. univ. dr Georgescu Ion

VASILE M. CORINA MARIA

10.00

28

Prof. univ. dr Grecu Dan Cristian

SHA'BAN WESAM

10.00

29

Conf. univ. dr Iliescu Dominic Gabriel

TĂNASIE M. DELIA ROXANA                              

10.00

30

Conf. univ. dr Iliescu Dominic Gabriel

RUICAN D.M. DAN

10.00

31

Prof. univ. dr Ioniţă Elena

FLOREA I. ŞTEFĂNIŢA - BIANCA     (VINTILESCU)

10.00

32

Prof. univ. dr Ioniţă Elena

ANDREI C. ANDREEA MĂDĂLINA (MITROI)

10.00

33

Prof. univ. dr Ioniţă Elena

COSTACHE V. ANDREEA -

NICOLETA

10.00

34

Prof. univ. dr Marinescu Dragoş

TALĂU G. RAUL DORU                    

10.00

35

Prof. univ. dr Marinescu Dragoş

GHEM C. ADELA-LOREDANA

10.00

36

Prof. univ. dr Marinescu Dragoş

BOLOGA C.A MARIUS - DAN

10.00

37

Prof. univ. dr Marinescu Dragoş

HROMEI A.V. ALEXANDRA - ELISABETA 

10.00

38

Prof. univ. dr Marinescu Dragoş

HONCEA C. CONSTANTIN  

10.00

39

Prof. univ. dr Mitruţ Paul

ANDREI N. ALEXANDRU - BOGDAN

10.00

40

Prof. univ. dr Mitruţ Paul

MANDACHE V.V. CARMEN BIANCA (PETRE - MANDACHE)

10.00

41

Prof. univ. dr Mogoantă Laurenţiu

BAKRI I. ASSIL

9.00

42

Prof. univ. dr Mogoantă Laurenţiu

BAKRI I. IBRAHIM

9.00

43

Prof. univ. dr Mogoantă Laurenţiu

MUREA V. ADRIAN

10.00

44

Prof. univ. dr Mogoantă Laurenţiu

STANCU G. MARIUS IONUT

10.00

45

Prof. univ. dr Moţa Eugen

CEAUŞIU M. ADELA MARCELA (MIRESCU)

10.00

46

Prof. univ. dr Moţa Maria

PCELA S. AGNESA

10.00

47

Prof. univ. dr Nemeş Răducu

BĂLAN M. MARIA - MĂDĂLINA(DENICU)

10.00

48

Prof. univ. dr Nemeş Răducu

ALBULESCU I.V. ELENA-LUMINIŢA  (RĂDUŢ)

10.00

49

Prof. univ. dr Nemeş Răducu

RĂCĂREANU I. MARIA ANDREEA (FIRUŢ)

10.00

50

Prof. univ. dr Novac Liliana

CAMEN I.N. IOANA VICTORIA

10.00

51

Prof. univ. dr Osiac Eugen

ASSANI A.R. ALEXANDRU DAN

10.00

52

Prof. univ. dr Pătraşcu Vergil

PĂRĂU R.G. ANDREI

10.00

53

Prof. univ. dr Pătraşcu Vergil

FILCULESCU D. ALEXANDRA

10.00

54

Prof. univ. dr Pleşea Iancu Emil

BRATILOVEANU G.V. DAN FLORIN

10.00

55

 Prof. univ. dr Purcaru Florea

CĂLUŞI C. TEODOR

10.00

56

Prof. univ. dr Purcaru Florea

BOLOGA I. VIRGINIA (ARMEGA)

10.00

57

Prof. univ. dr Râcă Nicolae

PĂUN M. CRISTINA

9,66

58

Prof. univ. dr  Săftoiu Adrian

BALTAC I.N. ALINA LILIANA (CONSTANTIN)

10.00

59

Prof. univ. dr Sfredel Veronica

APETREI M. SIMONA - VERGINICA

10.00

60

Prof. univ. dr Sfredel Veronica

PLOTNIC N. SILVIA (LUBA PETRESCU)

10.00

61

Prof. univ. dr Şurlin Marin Valeriu

PIELE M. SUZANA (MĂCEŞ)

10.00

62

Prof. univ. dr Şurlin Marin Valeriu

RĂCĂREANU D. MARIAN -     MĂDĂLIN

10.00

63

Prof. univ. dr Tarniţă Dănuţ Nicolae

TUDORA E. ANDREI - DORIN

10.00

64

Prof. univ. dr Tarniţă Dănuţ Nicolae

ONŢICĂ M. VLADIMIR

10.00

65

Prof. univ. dr Tica Andrei Adrian

ROŞU C. SUZANA  CATRINEL (MUCENIC)

10.00

66

Conf. univ. dr Tudorache Ştefania

CEAUŞESCU N. ANDREEA - ELENA

10.00

 

 

 

RESPINŞI:

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Prof. univ. dr Bădulescu Florinel

RUSOIU D. NICOLETA CĂTĂLINA (STOICA)

absent

 

 

CETĂŢENI STRĂINI CONT PROPRIU VALUTAR

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Prof. univ. dr Călina Cornelia Daniela

TSOUKALAS T. DIMITRIOS

10.00

 

 

 

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

 

 

I. LOCURI/GRANTURI DE STUDII FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

 

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, CU BURSĂ

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Prof. univ. dr Manolea Horia Octavian

MITRUŢ M.M. IOANA

10.00

2

Prof. univ. dr Mercuţ Veronica

POPESCU A. MIHAI

10.00

3

Prof. univ. dr Ţuculină Mihaela Jana

PURCĂREA I. MARINA VALENTINA

10.00

 

b. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ, FĂRĂ BURSĂ

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Prof. univ. dr Popescu Mihai Raul

FEROIU I. FLORIN MARIAN

10.00

 

II. LOCURI/GRANTURI DE STUDII CU TAXĂ

                                                                              

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Prof. univ. dr Manolea Horia Octavian

SECU M.D. RUXANDRA - ELENA (CARACAS)

10.00

2

Prof. univ. dr Manolea Horia Octavian

CARACAŞ G. ANDREI - MIHAI (CARACAS)

10.00

3

Prof. univ. dr Mercuţ Veronica

LUCHIANCENCO L. DELIA CRISTINA

10.00

4

Prof. univ. dr Scrieciu Monica

CÎRSTEA G. GRIGORIAN - CRISTINEL

10.00

5

Prof. univ. dr Scrieciu Monica

RACOVANU R. ANCA (BEJAN)

10.00

6

Prof. univ. dr Mihai Surpăţeanu

RĂDEANU C. ALINA CRISTINA

10.00

 

 

DOMENIUL FARMACIE

 

I. LOCURI/GRANTURI DE STUDII FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

 

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, CU BURSĂ

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Prof. univ. dr Liviu Chirigiu

TĂNASIE M. ŞTEFANIA ELIZA

10.00

 

 

b. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ, FĂRĂ BURSĂ

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Prof. univ. dr Liviu Chirigiu                 

NĂNESCU N. VALENTIN 

10.00

2

Prof. univ. dr Johny NEAMŢU

GOLU T. ROXANA MARIA (MECU)

10.00

3

Prof. univ. dr Pisoschi Cătălina Gabriela

MARINESCU I. ROXANA MARIA

10.00

 

 

II. LOCURI/GRANTURI DE STUDII CU TAXĂ

 

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Prof. univ. dr Liviu Chirigiu

POENARIU C.I. BEATRICE-ANNE-MARIE (COSMA)

10.00

2

Prof. univ. dr Liviu Chirigiu

TRIŢĂ Ş. MIRUNA - FLORIANA

9,66

3

Prof. univ. dr Liviu Chirigiu

BOERU M. ALEXANDRA -

EMANUELA

9,33

4

Prof. univ. dr Pisoschi Cătălina Gabriela

GOGA C. DALIA LILIANA 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

REPARTIZAREA LOCURILOR

PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

 

DOMENIUL MEDICINĂ 

 

 

Prof. univ. dr Baniţă Ileana Monica

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a.  Modalităţi de diagnostic precoce în neuropatia diabetică

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Bădulescu Florinel

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a.  Factorii de risc heredo-direcţionali în patologia oncologică

b. Revascularizarea la pacienţii cu neoplazie activă

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Conf. univ. dr Bălşeanu Tudor Adrian

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   4

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a.  Fiziopatologia accidentului vascular cerebral ischemic

b. Evaluarea recuperării după ischemia cerebrală

c. Evaluarea patologiei asociate ischemiei cerebrale

d. Fiziologia sistemului nervos

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Bondari Andrei

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Explorarea imagistică a tubului digestiv. Particularităţi.

b. Probleme de diagnostic pozitiv şi diferenţial în patologia osteoarticulară    

                                                                                                      

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr  Brăila Mihai

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   3

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Corelaţii anatomo-clinice, studiu ecografic şi velocimetria Doppler în monotorizarea gravidelor cu diabet zaharat;

b. Variante şi procedee de tratament în IUE;

c. Leziuni ureterale în intervenţiile chirurgicale pentru patologia benignă şi malignă utero-ovariană.

                                                                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Conf. univ. dr Bugă Ana Maria

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a.  Rolul statusului vitaminic în patogeneza bolilor autoimune

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr  Călina Cornelia Daniela

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

cont propiru valutar               1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. The study of antiaging effect of some natural compounds

                                                                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Ciurea Paulina Lucia

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Explorarea imagistică în colagenoze

                                                                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr  Ciurea Tudorel

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Algoritm de diagnostic imagistic în tumorile cerebrale (buget);

b. Modificări genice în cancerul rectocolonic precoce (taxă).

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:  interviu

  

Prof. univ. dr  Ciurea Marius Eugen

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            3          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

                                                

a. Vindecarea leziunilor de arsură la pacienţii pediatrici;

b. Corelaţii între tratamentul general şi local în arsuri la pacienţii pediatrici;

c. Tratamentul fracturilor complexe ale oaselor mâinii;

d. Tratamentul plăgilor complexe cu pierdere tegumentară şi de părţi moi.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:  interviu

 

Prof. univ. dr Ciurea Raluca Niculina

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Studiul bolilor degenerative ale sistemului nervos central

b. Factori prognostici în carcinoame                                                                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Crăiţoiu Ştefania

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Patologia genitală. Corelaţii clinice, histologice şi imunohistochimice   ;

b. Studiu imagistic şi histopatologic al cartilajului articular în coxartrozele  avansate. Corelaţii cu simptomatologia clinică.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Dănoiu Suzana

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Posibilităţi şi limite în recuperarea tulbrărilor de limbaj la pacientul cu afecţiuni neurologice;    

b. Studii privind activitatea bioelectrică cerebrală în diferite condiţii psihofiziologice.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Drăgoi Gheorghe

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Markeri anatomici în sistemul neuronal de procesare a comportamentului şi cunoaşterii la Homo Sapiens

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Dricu Anica

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

 a.  Metode actuale de diagnostic şi tratament ale tumorilor solide

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Găman Amelia Maria

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Implicarea stresului oxidativ in patologie                   

                                                             

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Ghelase Neacşu Fane

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Studiul dilemelor etice în practica chirurgicală

b. Actualitati in tratamentul afectiunilor peretelui abdominal

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Gheonea Cristian

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Evaluarea impactului clinic al factorilor declansatori de origine infectioasa in wheezing-ul recurent la copil.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Gheonea Dan Ionuţ

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Modificări ale profilului psihologic al pacienţilor cu boli inflamatorii intestinale;

b. Tratamente moleculare ţintite în cancerele tubului digestiv;

c. Aspecte legale in endoscopia digestiva diagnostica si terapeutica;

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Gheonea Ioana Andreea

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Imagistica multimodala corelata cu diagnosticul histopatologic in patologia mamara;

b. Algoritm de diagnostic imagistic în tumorile cerebrale;

c. Imagistica de perfuzie cerebrala in studiul angiogenezei tumorale.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Georgescu Ion

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   4

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Traumatisme abdominale - atitudine terapeutică actuală

b Complicatii precoce si tardive dupa chirurgia colo-rectala

c. Complicatii precoce si tardive dupa chirurgia colo-rectala

d. Pancreatita acuta - Actualitati in diagnostic si tratament.Rezultate.     

e. Actualitati in tratamentul afectiunilor peretelui abdominal.

                                                                                                             

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Grecu Dan Cristian

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Repararea defectelor osoase prin metode complexe, augmentate biologic

 

b. Repararea defectelor condrale prin stimularea capacităţilor locale de vindecare

                                                                                                             

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Iancău Maria

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Importanţa investigaţiilor electro-neuro-fiziologice în patologie                       

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Conf. univ. dr Iliescu Dominic Gabriel

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Anomalii congenitale ale sistemului nervos central fetal;

b. Anomalii congenitale cardio-vasculare fetale.                            

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Ioniţă Elena

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   3

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Patologia inflamatorie, vasculară şi tumorală rinosinuzală

b. Patologia infecţioasă, tumorală şi nervoasă faringiană

c. Patologia infecţioasă, tumorală şi traumatică otică

                                                             

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Marinescu Dragoş Constantin Gheorghe

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   3

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Particularităţi clinico-evolutive şi terapeutice ale tulburării depresive la vârstnici;

b. Rolul indicatorilor(markerilor) neuroimagistici in diagnosticul precoce şi terapia tulburărilor psihiatrice majore;

c. Factorii de risc vascular (cerebral şi cardiac) în deteriorarea cognitivă din boala Alzheimer.

d. Studiul factorilor de risc şi predicţie ai comportamentului suicidar la persoanele de vârsta a treia

e. Aspecte clinico-evolutive şi terapeutice ale tulburării depresive

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Mărgăritescu Claudiu

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Tumorile si pesudotumorile capului si gatului

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Mitruţ Paul

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   3

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Cercetări avansate în bolile hepatice şi în patologia tumorală a tubului digestiv

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Mîndrilă Ion

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Utilizarea modelelor '' in vivo''  pentru dezvoltarea unor tehnici noi de diagnostic şi tratament a mezoteliomului pleural malign             

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:  interviu

  

Prof. univ. dr Mogoantă Laurenţiu

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       1          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Traumatismele cranio-cerebrale non-letale, studiu clinic, histopatologic si experimental;

b. Markeri de diagnostic si prognostic in cancerul de colon;

c. Evaluarea efectelor nanoparticulelor metalice asupra ficatului si rinichiului;

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:  interviu

 

Prof. univ. dr Moţa Eugen

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Insuficienţa cardiacă la pacienţii dializaţi

b. Nivelul hemoglobinei şi riscul de accident vascular cerebral la pacienţii dializaţi

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:  interviu

 

Prof. univ. dr Moţa Maria

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Studiul afectării cardiace la pacienţii cu diabet zaharat

b. Diabetul gestaţional

c. Studiul sarcinii la femeia cu diabet

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:  interviu

 

Prof. univ. dr Nemeş Răducu

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   3

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Probleme de nursing şi reîncadrare socială a bolnavilor stomizaţi;

b. Probleme de nursing la marii arşi;

c. Cancerul de colon complicat.

                                                             

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Netea Gheorghe Mihai

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Strategii de diagnostic şi management în bolile genetice  

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Novac Liliana

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a.   Evaluarea factorilor de risc in predictia nasterii premature tardive;

b. Implicarea patologiei anexelor fetale in evolutia sarcinii- depistare precoce si monitorizare ecografica.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Osiac Eugen

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Implicarea AQP4 in fiziopatologia bolii Alzheimer

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Pătraşcu Anca

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Leadership în nursing

                         

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Pătraşcu Vergil

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Cercetarea manifestărilor dermatologice în boala cronică de rinichi (BCR). Corelarea tabloului clinic şi a răspunsului terapeutic cu stadiul evolutiv al BCR. Influenţa acesteia asupra alegerii mijloacelor terapeutice şi asupra prognosticului;

b. Cercetarea dermatozelor paraneoplazice şi a toxicităţii cutaneo-mucoase a moleculelor antineoplazice;

c. Cercetarea manifestărilor dermatologice în patologia endocrină. Corelarea tabloului clinic şi a răspunsului terapeutic cu severitatea disfuncţiei endocrine. Influenţa acesteia asupra alegerii mijloacelor terapeutice şi asupra prognosticului.

                         

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Pirici Nicolae Daniel

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Evaluarea corelaţiei fenotipului celulelor stem cu indicatorii morfohistologici ai tumorilor în cancerul gastric

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Pleşea Iancu Emil

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Modificările morfologice ale anexelor fetale în suferinţa fetală indusă de patologia placentară

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr  Popa Aurel

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            2          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Terapii ce utilizează fracţiuni exosomale pentru recuperare morfologică şi funcţională după accidente vasculare;

b. Terapii anti-inflamatorii în vederea atenuării depresiei după accidente vasculare - hipoxie;

c. Terapii genetice ce vizează recuperarea morfologică şi funcţională după accidente vasculare;

d. Terapii anti-aging ce vizează îmbătrânirea sănătoasă;

e. Terapii anti-aging ce vizează autofagia regenerativă.                                                                                                   

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Popescu Florica

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Cercetări în domeniul farmacologiei experimentale şi clinice;

b. Terapia personalizată în medicină.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Purcaru Florea

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Particularităţile anestezice în funcţie de tipul intervenţiei chirurgicale;

b. Evaluarea politraumatismelor după scorurile de gravitate şi impactul asupra evoluţiei prognosticului.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Râcă Nicolae

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul cancerului de ovar;

b. Locul chirurgiei conservatoare în patologia tumorală a uterului;

c. Dificultăţi de diagnostic şi tratamentul chirurgical conservator în sarcina ectopică.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Rogoveanu Ion

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Rolul infecţiei cu Helicobacter Pylori în evoluţia bolilor hepatice

b. Colangiocarcinomul. Factori de predicţie ai evoluţiei şi a prognosticului

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr  Săftoiu Adrian

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Explorarea imagistica cardiaca in boala Wilson (buget)

b. Factori de prognostic implicati in cancerul pancreatic (taxa) 

                                                                                                 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr  Sfredel Veronica

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Studii de electrofiziologie, imagistică celulară şi Optical coherence tomography privind sistemului nervos central şi periferic;

b. Studiu privind aspecte particulare ale patologiei respiratorii de tip obstructiv la diferite grupuri etnice.   

                                                                           

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Simionescu Cristiana Eugenia

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Factori prognostici în carcinoame

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Şurlin Marin Valeriu

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   3

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Defectele parietale abdominale

b. Cancerul colo-rectal

c. Patologia cailor biliare extrahepatice - aportul mijloacelor imagistice in orientarea terapeutica

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Tarniţă Dănuţ Nicolae

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Studiul oaselor, articulaţiilor şi implanturilor ortopedice utilizând metode numerice de calcul, simulări pe calculator, metoda prototipării rapide şi metode de coroziune                                                           

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Tica Andrei Adrian

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Farmacoterapie in patologia ginecologică                                                         

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Conf. univ. dr Tudorache Ştefania

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Diagnosticul ecografic al anomaliilor uterine congenitale                                                          

b. Diagnosticul precoce al anomaliilor congenitale cardiace

c. Aportul metodelor imagistice moderne în diagnosticul si tratamentul tumorilor ginecologice

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Vere Cristin Constantin

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Modificări ale sistemului nervos enteric în tumorile maligne gastrice

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Conf. univ. dr Vreju Ananu Florentin

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Corelaţii clinico-imagistice şi biologice în artropatia gutoasă

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

 

Prof. univ. dr Mercuţ Veronica

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a.  Aspecte ale reabilitării orale în uzura dentară

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Manolea Horia Octavian

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Posibilităţi de utilizare a preparatelor pe bază de fructoborat de calciu în medicina dentară

b. Optimizarea determinării culorii în medicina dentară prin metode tehnice

c. Testarea biocompatibilităţii materialelor de augmetare osoasă utilizate în medicina dentară

d. Posibilităţi tehnologice de testare a omogenităţii structurilor protetice dentare

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Popescu Mihai Raul

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a.  Contribuţii la studiul suportului dento-parodontal şi implantar în protetica dentară (buget)

b. Contribuţii la studiul privind impactul ocluzie - articular şi parodontal în protetica dentară (taxă)

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Popescu Mihaela Sanda

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Contribuţii la studiul leziunilor dentare necarioase

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Scrieciu Monica

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Cercetări privind structura comparativă a dinţilor indemni şi a dinţilor cu leziuni odontale

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Mihai Surpăţeanu

 

Locuri repartizate:

- Cetăţeni români, UE şi SEE               

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Reconstrucţia în sfera oro-maxilo-facială 

                                                                 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Ţuculină Mihaela Jana

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Implicaţiile clinico-morfologice ale albirii dentare                                                                               

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

DOMENIUL FARMACIE

 

 

Prof. univ. dr Chirigiu Liviu

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   3

  

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Cercetări fizico-chimice asupra uleiurilor volatile din plante aromatice

b. Cercetări fizico-chimice şi biologice asupra unor specii de dipsacus

c. Utilizarea combinaţiilor complexe în analiza şi controlul medicamentului

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Neamţu Johny

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Sinteza şi caracterizarea unui material compozit biocompatibil de tip PLGA - HIDROXIAPATITĂ - ANTIBIOTIC

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Pisoschi Cătălina Gabriela

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Plasticitatea ţesutului adipos - ţintă terapeutică în obezitate şi patologii asociate  

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

PROGRAMARE CONCURS ADMITERE DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

 

 

DOMENIUL MEDICINĂ

 

Prof. univ. dr Ileana Monica Baniţă

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2018        Orele: 12.00

Locul: Sediul disciplinei Histologie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Florinel Bădulescu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2018        Orele: 10.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Oncologie         

 

Conf. univ. dr Tudor Adrian Bălşeanu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2018        Orele: 9.30

Locul: Sediul disciplinei Fiziologie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)     

 

Prof. univ. dr Andrei Bondari

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2018        Orele: 9.00

Locul: Sala 603, Extindere (Str. Petru Rareş nr. 2)     

 

Prof. univ. dr Mihai Brăila

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2018        Orele: 11.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica II Obstetrică - Ginecologie (etaj VII), Sală curs

 

Conf. univ. dr Ana Maria Buga

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2018        Orele: 10.00

Locul: Sediul disciplinei Biochimie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Cornelia Daniela Călina

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2018        Orele: 10.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Farmacie 

 

Prof. univ. dr Paulina Lucia Ciurea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2018        Orele: 11.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Medicală

 

Prof. univ. dr Tudorel Ciurea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2018        Orele: 11.00

Locul: Centrul de Imagistică U.M.F. Craiova 

   

Prof. univ. dr Marius Eugen Ciurea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2018        Orele: 11.00

Locul:    Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Chirurgie Plastica, Sala Raport

 

Prof. univ. dr Raluca Niculina Ciurea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2018        Orele: 9.00

Locul: Sediul disciplinei Morfopatologie           

 

Prof. univ. dr Ştefania Crăiţoiu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 28.09.2018        Orele: 9.00

Locul: Sediul disciplinei Histologie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Suzana Dănoiu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2018        Orele: 10.00

Locul: Sediul disciplinei Fiziopatologie, cam. 305       

 

Prof. univ. dr Gheorghe Drăgoi

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 28.09.2018        Orele: 11.00

Locul: Catedra Anatomia omului (Clădirea Veche), Amfiteatrul R.Q. Robaki

 

Prof. univ. dr Anica Dricu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2018        Orele: 11.00

Locul: Sediul disciplinei Biochimie (Clădirea Veche)

 

Prof. univ. dr Amelia Maria Găman

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2018        Orele: 12.00

Locul: Sediul disciplinei Fiziopatologie (Clădirea Veche)

 

Prof. univ. dr Neacşu Fane Ghelase

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2018        Orele: 10.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Chirurgie

 

Prof. univ. dr Cristian Gheonea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2018        Orele: 9.00

Locul: Spitalul Municipal Craiova, Clinica Pediatrie     

 

Prof. univ. dr Dan Ionuţ Gheonea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2018        Orele: 11.00

Locul: Centrul de Imagistică U.M.F. Craiova    

     

Prof. univ. dr Ioana Andreea Gheonea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2018        Orele: 14.00

Locul: Centrul de Imagistică U.M.F. Craiova   

 

Prof. univ. dr Ion Georgescu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2018        Orele: 10.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Chirurgie

 

Prof. univ. dr Dan Cristian Grecu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2018        Orele: 13.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Ortopedie-Traumatologie

 

Prof. univ. dr Maria Iancău

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2018        Orele: 9.30

Locul: Sediul disciplinei Fiziologie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)     

 

Conf. univ. dr Dominic Gabriel Iliescu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2018        Orele: 10.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Obstetrică - Ginecologie, et. VIII.         

 

Prof. univ. dr Elena Ioniţă

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2018        Orele: 10,00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica O.R.L.

  

Prof. univ. dr Dragoş Constantin Gheorghe Marinescu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2018        Orele: 10,00

Locul:   Clinica I Psihiatrie

 

Prof. univ. dr Claudiu Mărgăritescu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2018        Orele: 9.00

Locul: Sediul disciplinei Morfopatologie           

 

Prof. univ. dr Paul Mitruţ

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2018        Orele: 9,00

Locul: Sală curs - Clinca Medicală II, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

 

Prof. univ. dr Ion Mîndrilă

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2018        Orele: 13.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Ortopedie-Traumatologie

 

Prof. univ. dr Laurenţiu Mogoantă

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 28.09.2018        Orele: 9.00

Locul: Sediul disciplinei Histologie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Eugen Moţa

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2018        Orele: 10.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Et. IX, Sală LP     

 

Prof. univ. dr Maria Moţa

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2018        Orele: 11.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Et. IX, Sală LP     

 

Prof. univ. dr Răducu Nemeş

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2018        Orele: 12.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica ATI

 

Prof. univ. dr Gheorghe Mihai Netea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2018        Orele: 10.00

Locul:  Laboratorul de Genomică Umană, Corp B, Bd. 1 Mai nr. 44

 

Prof. univ. dr Liliana Novac

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2018        Orele: 9.00

Locul:  Spitalul Clinic Municipal ''Filantropia'' Craiova, Clinica I Obstetrică - Ginecologie (Sală curs)

 

Prof. univ. dr Eugen Osiac

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2018        Orele: 10.00

Locul: Sediul disciplinei Fiziologie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)     

 

Prof. univ. dr Anca Pătraşcu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2018        Orele: 9.00

Locul:  Sediul F.M.A.M.

 

Prof. univ. dr Vergil Pătraşcu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2018        Orele: 8.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Dermatologie, sală curs - parter

 

Prof. univ. dr Nicolae Daniel Pirici

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 28.09.2018        Orele: 9.00

Locul: Sediul disciplinei Histologie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Iancu Emil Pleşea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2018        Orele: 9,00

Locul:  Sediul disciplinei Morfopatologie, cam. 309, corp B

 

Prof. univ. dr Aurel Popa

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2018        Orele: 12.00

Locul:   Sediul disciplinei Biochimie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Florica Popescu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2018        Orele: 12.00

Locul: Sediul disciplinei Farmacologie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Florea Purcaru

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2018        Orele: 8.00

Locul:   Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica A.T.I., Sala Raport Gardă

 

Prof. univ. dr Nicolae Râcă

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2018        Orele: 11.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica II Obstetrică - Ginecologie (etaj VII), Sală curs

 

Prof. univ. dr Ion Rogoveanu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2018        Orele: 11.00

Locul: Centrul de Imagistică U.M.F. Craiova   

 

Prof. univ. dr Adrian Săftoiu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2018        Orele: 14.30

Locul: Centrul de Cercetare în Gastroenterologie şi Hepatologie - Clădirea Nouă

 

Prof. univ. dr Veronica Sfredel

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21 - 22.09.2018        Orele: 9.30

Locul: Sediul disciplinei Fiziologie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)     

 

Prof. univ. dr Cristiana Eugenia Simionescu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2018        Orele: 9.00

Locul: Sediul disciplinei Morfopatologie           

 

Prof. univ. dr Marin Valeriu Şurlin

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2018        Orele: 10.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Chirurgie

 

Prof. univ. dr Dănuţ Nicolae Tarniţă

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2018        Orele: 13.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Ortopedie-Traumatologie

 

Prof. univ. dr Andrei Tica

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2018        Orele: 12.00

Locul: Sediul disciplinei Farmacologie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Conf. univ. dr Ştefania Tudorache

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2018        Orele: 10.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Obstetrică - Ginecologie, et. VIII.         

 

Prof. univ. dr Cristin Constantin Vere

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2018        Orele: 11.00

Locul: Centrul de Imagistică U.M.F. Craiova   

 

Conf. univ. dr Ananu Florentin Vreju

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2018        Orele: 11.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Medicală

 

 

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

 

Prof. univ. dr Horia Manolea Octavian

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2018        Orele: 10.00

Locul:    Sala 310, corp A' (Extindere)

 

Prof. univ. dr Veronica Mercuţ

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2018        Orele: 10.00

Locul:    Clinica de Protetica dentara, Corp A', et. III

 

Prof. univ. dr Mihai Raul Popescu

 Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data:  26.09.2018       Orele: 10.00

Locul:    Clinica de Protetica dentara, Corp A', et. III

 

Prof. univ. dr Mihaela Sanda Popescu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2018        Orele: 10.00

Locul:    Clinica de Protetica dentara, Corp A', et. III

 

Prof. univ. dr Monica Scrieciu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2018        Orele: 10.00

Locul:    Clinica de Protetica dentara, Corp A', et. III

 

Prof. univ. dr Surpăţeanu Mihai

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 28.09.2018        Orele: 10.30

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Chirurgie O.M.F.

 

Prof. univ. dr Mihaela Jana Ţuculină

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2018        Orele: 10.00

Locul:    Sala 2010, Extindere (Corp A')  

 

 

DOMENIUL FARMACIE

 

 

Prof. univ. dr Liviu Chirigiu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2018        Orele: 10.00

Locul: Laborator Fizică, sala 201, Extindere (Str. Petru Rareş nr. 2)   

 

Prof. univ. dr Neamţu Johny

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2018        Orele: 10.00

Locul: Laborator Fizică, sala 201, Extindere (Str. Petru Rareş nr. 2)   

 

Prof. univ. dr Cătălina Gabriela Pisoschi

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2018        Orele: 11.00

Locul: Sediul disciplinei Biochimie (Clădirea Veche)