Detasari

Regulament detaşări 

 

IMPORTANT: Ministerul Sănătății are în vedere modificarea legislației privind detașarea și transferarea rezidenților, începând cu anul 2019.

Astfel, detașările vor putea fi aprobate numai pentru module care nu se pot efectua în centrul universitar ales, cu avizul rectorilor / decanilor, după caz, și a coordonatorilor de rezidențiat din cele două centre universitare implicate. 

În cazul transferurilor solicitările vor fi luate în discuție numai pentru motive justificate care au intervenit după data începerii pregătirii în rezidențiat. 

 

Actele necesare în vederea aprobării detașărilor in Centrul Universitar Craiova respectiv din Centrul Universitar Craiova spre alte Centre Universitare, vor fi depuse la:

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova                                                       

Prorectoratul cu Învăţământul Postuniversitar, Rezidenţiat şi Relaţii Interne (I.P.R.R.I.):
str. Petru Rares, nr. 2, Craiova.

 

Detaşarea medicilor / medicilor dentiști / farmacistilor confirmați rezidenți se poate aproba pe o perioadă de un an de zile, cu posibilitate de prelungire, pentru motive justificate:

1.     În scopul parcurgerii integrale a modulelor de pregatire în situația în care, un centru universitar acreditat nu dispune în totalitate de condițiile de dotare tehnico-materială sau de experiența profesională pentru anumite abilități din curriculum-ul de pregătire;

2.     probleme de sănătate care necesită prezența acestora într-un alt centru universitar;

3.     situații deosebite familiale sau locative;

4.     alte situații excepționale.

 

Dosarul constituit în vederea detașării rezidenților va conține următoarele documente:

a.     cerere de detașare adresată UMF Craiova în original, semnată şi parafată de coordonatorul de rezidenţiat , în care se va specifica pentru fiecare modul de pregătire:

o    denumirea modulului de pregătire

o    perioada

o    unitatea sanitară, secția, coordonatorul

b.     copie după acte justificative, ce constituie motivele pentru care se solicită detașarea;

c.     avizul spitalului plătitor cu care rezidentul a încheiat contract de muncă pe perioadă determinată/nedeterminată - copie şi original;

d.     acordul de plecare/primire al coordonatorului de program de rezidențiat în specialitatea aleasă, din centrul universitar Craiova - copie şi original;


                                 Cerere detaşare UMF Craiova.pdf

                                        Cerere detasare a-II-a specialitate UMF Craiova

  

e.     acordul de primire/plecare al coordonatorului de program de rezidențiat în specialitatea în care este confirmat, din centrul universitar în care urmează să se detașeze sau acceptul de primire dat de coordonatorul de program de rezidentiat în specialitatea modulului în care se doreste detașarea (în cazul în care se detașează pe un stagiu complementar), respectiv de la un medic primar în specialitatea modulului în care se solicita detasarea - pentru medicii rezidenți specialitatea Medicină de familie - copie şi original.


                                 Cerere-detaşare-primire.pdf
                                 
Cerere-detaşare-plecare.pdf

   

   f. copie prima pagină carnet medic rezident, unde este precizat numele si              ordinul de confirmare în rezidenţiat/copie adeverinţă repartiţie pentru medici/        medicii dentişti/ farmacişti care au sustinut rezidenţiatul în sesiunea noiembrie          2018;