Detasari

Regulament detaşări 

 

Comunicat important privind detaşarea rezidenţilor (prima şi a 2-a specialitate în regim cu taxă) 

Având în vedere măsurile de prevenție și combatere a răspândirii infecției cu COVID-19 vă informăm că detaşarea rezidenţilor se va face prin coresponenţă la următoarea adresa de email: madalina.caragea@umfcv.ro

Actele necesare în vederea detasării se vor transmite scanate color in format pdf. la adresa de e-mail mai sus mentionată.

Pentru informaţii suplimentare puteţi suna la:

Tel.  + 40 351 443 550 int. 2001

 

        

 

In atenția rezidenților (prima specialitate și a 2-a specialitate în regim cu taxă) care solicită DETAȘARE

Vă informăm că în vederea aprobării detașării, în baza dosarului de detașare depus la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică, conform Regulamentului de detașări, solicitantul trebuie să facă acest demers cu minim 3 zile înainte de începerea stagiului care urmează a fi efectuat.
Detașările aprobate se transmit la DSP-ul din centrul universitar în care a fost solicitată detașarea.

 

Actele necesare în vederea aprobării detașărilor in Centrul Universitar Craiova respectiv din Centrul Universitar Craiova spre alte Centre Universitare, vor fi depuse la:

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova                                                       

Prorectoratul cu Învăţământul Postuniversitar, Rezidenţiat şi Relaţii Interne (I.P.R.R.I.):
str. Petru Rares, nr. 2, Craiova.

 

Detaşarea medicilor / medicilor dentiști / farmacistilor confirmați rezidenți se poate aproba pe o perioadă de un an de zile, cu posibilitate de prelungire, pentru motive justificate:

1.     În scopul parcurgerii integrale a modulelor de pregatire în situația în care, un centru universitar acreditat nu dispune în totalitate de condițiile de dotare tehnico-materială sau de experiența profesională pentru anumite abilități din curriculum-ul de pregătire;

2.     probleme de sănătate care necesită prezența acestora într-un alt centru universitar;

3.     situații deosebite familiale sau locative;

4.     alte situații excepționale.

 

Dosarul constituit în vederea detașării rezidenților va conține următoarele documente:

a.     acordul de plecare al conducerii universității rector sau decan, după cazîn original, în care se va specifica pentru fiecare modul de pregătire:

o    denumirea modulului de pregătire

o    perioada

o    unitatea sanitară, secția, coordonatorul

b.  acordul de primire al conducerii universității rector sau decan, după caz; în original

     în care se va specifica pentru fiecare modul de pregătire:

o    denumirea modulului de pregătire

o    perioada

o    unitatea sanitară, secția, coordonatorul

d.     copie după acte justificative, ce constituie motivele pentru care se solicită detașarea;

e.     avizul spitalului plătitor cu care rezidentul a încheiat contract de muncă pe perioadă determinată/nedeterminată - copie şi original;

f.     acordul de plecare/primire al coordonatorului de program de rezidențiat în specialitatea aleasă, din centrul universitar Craiova - copie şi original;


                               Cerere detaşare primire/ plecare UMF Craiova.pdf

                                      Cerere detasare primire/ pkecare a-II-a specialitate UMF Craiova

  

g.     acordul de primire/plecare al coordonatorului de program de rezidențiat în specialitatea în care este confirmat, din centrul universitar în care urmează să se detașeze sau acceptul de primire dat de coordonatorul de program de rezidentiat în specialitatea modulului în care se doreste detașarea (în cazul în care se detașează pe un stagiu complementar), respectiv de la un medic primar în specialitatea modulului în care se solicita detasarea - pentru medicii rezidenți specialitatea Medicină de familie - copie şi original.


                                 Cerere-detaşare-primire.pdf
                                 
Cerere-detaşare-plecare.pdf

   

   h. copie prima pagină carnet medic rezident, unde este precizat numele şi              ordinul de confirmare în rezidenţiat/copie adeverinţă repartiţie pentru medici/        medicii dentişti/ farmacişti care au susţinut rezidenţiatul în sesiunea decembrie          2019;