Comisia de Etică şi Deontologie Universitară şi Ştiinţifică

 

Componenţa Comisiei:

 

Preşedinte:        Prof.univ.dr. Tudor-Adrian Bălșeanu;

Vicepreşedinte: 

Membri:            

 

 

Secretar CEDUS: Consilier juridic Cosmin Cristea

Contact:

E-mail:

 

 

Program de lucru cu publicul - SECRETARIAT:

 

Luni, Miercuri, Vineri 1000-1300

 

Cosmin Cristea, Directia Patrimoniu, Birou Aprovizionare, ultimul birou pe partea dreapta de pe holul Directiei General Administrative.

Telefon: 0744523754
E-mail: cristea_csmn@yahoo.com

 

 

 

Documentele Comisiei:

 

I. Avizul pentru studiile pe animale:

Pasul 1: Depuneţi o cerere la Biobază prin care solicitaţi rezervarea de animale pentru cercetarea dumneavoastră.

Pasul 2: Completaţi acest formular. Trimiteţi-l la adresa de e-mail cu titlul "În atenţia Comisiei pentru Bunăstarea Animalelor" şi depuneţi originalul la Biobază, cam. 3.

Pasul 3: Completaţi acest formular şi această anexă (descrierea proiectului de cercetare) prin care solicitaţi avizul Comisiei de Etică şi Deontologie Universitară şi Ştiinţifică pentru proiectul dumneavoastră. Anexaţi o copie după cererea avizată de la pasul 1 şi avizul de la pasul 2.

Studiul se începe numai după obţinerea avizului de la Comisia de Etică.

 

---------------------------------------------- 

 

II. Avizul pentru studiile ce implică subiecţi umani (obligatoriu pentru toate studiile desfăşurate în Universitatea noastră):
click aici pentru a descarca formularul pentru obtinerea avizului

 

Pentru studentii doctoranzi: formular

 

Formularul se descarcă (se salvează) de pe rândul de mai sus, se completează (se tehnoredactează) şi se depune conform programului de lucru afișat mai sus. Proiectul va fi avizat în şedinţa Comisiei.

 

Formulare utile în cercetarea pe subiecţi umani, care vor fi adaptate în funcţie de specificul disciplinei/studiului:

Formular informare - uz intern

Model pentru formularul de informare

Model formular de acceptare

 

Atenţie! Toate cererile de avizare pentru studiile care implică subiecţi umani vor avea ca anexe formularul de informare şi formularul de acceptare (în limba română), aşa cum vor fi ele distribuite participanţilor, conform modelelor de mai sus.

---------------------------------------------- 

 

 

Materiale auxiliare ale Comisiei:
Despre PLAGIAT

Etica relatiei CD-student: onestitatea academica

 

Site-uri antiplagiarism:

http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker/

http://searchenginereports.net/articlecheck.aspx

http://www.duplichecker.com/

http://www.plagiarismchecker.com/

http://www.plagtracker.com

 

Cazuri de plagiat:

http://antiplagiate.blogspot.ro/

http://plagiate.ro

 

----------------------------------------------  

 

Atragem atenţia doctoranzilor că publicaţia dublă (acelaşi articol publicat în două reviste) este considerată plagiat şi se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

 

----------------------------------------------  

 

 

Vă aducem la cunoştinţă prevederile articolului 143, alin. (4) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

"(4) Îndrumătorii lucrărilor de licenţă, de diplomă, de disertaţie şi de doctorat răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea originalităţii conţinutului acestora.

(5) Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat. "

 

 

----------------------------------------

 

Legislaţie:
 

Alte regulamente ale UMFCV găsiţi aici: www.umfcv.ro/implementare-legea-educatiei-nationale

 

Consiliul Naţional de Etică - http://cne.ancs.ro/

Legislaţia bioetică medicală în România şi UE - http://www.bioetica-medicala.ro/legislatia-bioetica-medicala-in-romania/ + http://www.bioetica-medicala.ro/category/despre-noi/

 

 

----------------------------------------

 

Rapoarte de activitate:

ETICA raport anual de activitate 2009-2010.doc

ETICA raport anual de activitate 2010-2011.doc

ETICA raport anual de activitate 2011-2012.doc

ETICA raport anual de activitate 2012-2013.doc

ETICA raport anual de activitate 2013-2014.doc

ETICA raport anual de activitate 2014-2015.doc

ETICA raport anual de activitate 2015-2016.doc

ETICA raport anual de activitate 2016-2017.doc