Acasa Universitate Admitere Cetateni Straini Important - Continuare studii an pregatitor

Important - Continuare studii an pregatitor

 In atentia cetatenilor straini care au finalizat anul pregatitor pentru dobandirea cunoştinţelelor necesare de limba română, precum şi cunoştinţele specifice, corelate cu profilul viitoarei pregătiri

(anatomie, fizică, chimie) in cadrul institutiilor superior din Romania agreate de Ministerul Edcuatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice 

și doresc continuarea studiilor în cadrul 

 Universității de Medicină și Farmacie din Craiova

 

Data finala pentru depunerea dosarelor este

15.09.2016

Dosarele se depun la 

Registratura din U.M.F. Craiova din str. Petru Rares nr. 2, Craiova, cod postal 200349

 

Dosarele trebuie să conțină următoarele documente:

 

1. Fișă / Cerere de înscriere

 

2. Copie Scrisoare de acceptare pentru anul pregătitor sau 

    Ordin al Ministerulul Educatiei Nationale pentru cei repartizati la buget

 

3. Europass CV;

 

4. Scrisoare de intenție;

 

5. Certificat / Adeverinta competenţă lingvistică;

 

9. Actul de studii original + copie şi 2 traduceri legalizate – (legalizate cu apostila de la Haga sau de către misiunile diplomatice ale României din ţara de proveniență a candidatului) care permite accesul persoanei în cauză pentru forma respectivă de învățământ (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia);

 

10. Foile matricole original + copie şi 2 traduceri legalizate - (legalizate cu apostila de la Haga sau de către misiunile diplomatice ale României din țara de proveniență a candidatului) aferente studiilor efectuate şi programa analitică, în cazul candidaților care solicită echivalarea unor perioade de studii;

 

11. Certificatul de naștere – copie şi 2 traduceri legalizate;

 

12. Copie pașaport – valabil cel puțin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de acceptare la studii + cartea de identitatea in care sa fie specificat domiciliul din strainatate

 

13. Certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;

 

14. 4 fotografii tip pașaport;

 

15. Declarație (numai de la cetățenii romani cu domiciliul în tari non europene) prin care doresc sa studieze la Universitatea de Medicina şi Farmacie din Craiova pe cont propriu valutar (autentificata de notar);

 

16. Declarație pe proprie răspundere de la cetățenii români care au şi alta cetățenie, că au luat la cunoștință asupra drepturilor şi obligațiilor ce le revin şi este alegerea lor personala sa studieze ca cetățeni străini pe cont propriu valutar în cadrul Universității de Medicina şi Farmacie din Craiova;