Informatii autor 2019

Rezumat în limba română sau engleză

·     font Times New Roman, corp de literă de 10 puncte;

·     titlu: scris cu majuscule, pe rând separat, 200 de caractere (max.) inclusiv spațiile;

·     autori: pe rând separat, italic, nume, prenume (inițiala în cazul bărbaților);

·     afiliere: instituția, orașul, pe rând separat, italic;

·     textul propriu-zis va avea max. 300 cuvinte și va respecta structura: Introducere. Obiective. Material și metodă. Rezultate. Concluzii. Cuvinte cheie (2-3 cuvinte semnificative). Textul trebuie să cuprindă suficiente detalii pentru a putea justifica concluziile. Nu se acceptă grafice și tabele în rezumat. Toate abrevierile vor fi explicate la prima apariție în text;

·     rezumatele vor fi trimise pe suport CD sau la adresa de e-mail: zileleumfcv@gmail.com, cu confirmare de primire.

Participanţii sunt rugaţi să trimită lucrări originale, cu condiţia ca acestea să nu fi fost publicate anterior, asumându-şi întreaga responsabilitate asupra copyright-ului şi afirmaţiilor din text, conform legislaţiei în vigoare.

Trimiterea unui rezumat implică angajamentul formal al autorului de a prezenta lucrarea la manifestare.

Toate lucrările vor fi examinate de către Comitetul Științific, care își rezervă dreptul de a accepta sau respinge lucrările depuse.

 

Dintre rezumatele trimise către secretariat, vor fi selectate cele mai reprezentative, care vor fi publicate in extenso în revista CURRENT HEALTH SCIENCES JOURNAL.

 

Data limită de trimitere a rezumatelor: 
10 APRILIE 2019!

 

VĂ AŞTEPTĂM CU TOATĂ PRIETENIA !