MORFOSITUS

Etape

 

Etapa I Structurarea Unei Baze De Date și Etapizarea Planului De Cercetare ( 14.09.2007 - 15.12.2007 )

Obiective

Structurarea unui fisier electronic cu datele pacientelor cu avort.

Elaborarea bazei de date si crearea unui sistem structurat de gestionare a datelor.

Identificarea parametrilor necesari structurării bazei de date.

Activitati

Activitati:
Structurarea unui fisier electronic cu datele pacientelor cu avort.
Elaborarea bazei de date si crearea unui sistem structurat de gestionare a datelor.
Identificarea parametrilor necesari structurării bazei de date.
Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
Raport de activitate; Raport cheltuieli;Fisa Financiara; Procese-verbale de avizare internă; Procese-verbale de avizare externă; Deviz post-calcul general și pentru parteneri; Facturi fiscale; Lista echipamentelor achiziționate; Raport CD RIA

Etapa II - Evaluarea Clinică A Pacientelor Cu Avort Prin Metode Imagistice Convenționale; Evaluarea Prin Metode Morfologice Clasice și Imunohistochimice A Situsului De Implantare Din Produsele Recoltate Prin Chiuretaj Uterin ( 16.12.2007 - 15.12.2008 )

Obiective

Evaluarea angiogenezei și a vasculogenezei corelat cu valuarea răspunsului imun prin expresia imunohiostochimică a unor factori vasculari și tisulari, la nivelul situsului de implantare.
Evaluarea pacientelor cu avort prin metode imagistice.
Evaluarea histopatologică comparativă a avortului spontan/avortul indus.
Evaluarea imagistica a avortului spontan/avort indus.
Evaluarea clinică histopatologică a situsului de implantare în avort, Evaluarea imagistica comparativă a avortului spontan/avort indus.

Activitati

Activitati:
Evaluarea angiogenezei și a vasculogenezei corelat cu valuarea răspunsului imun prin expresia imunohiostochimică a unor factori vasculari și tisulari, la nivelul situsului de implantare
Evaluarea pacientelor cu avort prin metode imagisticeEvaluarea histopatologică comparativă a avortului spontan/avortul indus, Evaluarea imagistica a avortului spontan/avort indus
Evaluarea clinică histopatologică a situsului de implantare în avort, Evaluarea imagistica comparativă a avortului spontan/avort indus
Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
Raport de activitate; Raport cheltuieli;Fisa Financiara; Procese-verbale de avizare internă; Procese-verbale de avizare externă; Deviz post-calcul general și pentru parteneri; Facturi fiscale; Lista echipamentelor achiziționate; Raport CD RIA.

Etapa III - Evaluarea Prin Metode Morfologice Clasice și Imunohistochimice A Situsului De Implantare ( 16.12.2008 - 15.12.2009 )

Obiective

Evaluarea angiogenezei și a vasculogenezei corelat cu evaluarea răspunsului imun prin expresia imunohiostochimică a unor factori vasculari și tisulari, la nivelul situsului de implantare.
Valoarea examenului histopatologic clasic prin metode de colorare uzuale în evaluarea comparativă a avortului spontan față de avortul indus.
Evaluarea clinică și histopatologică a situsului de implantare în avort.

Activitati

Activitati:
Evaluarea angiogenezei și a vasculogenezei corelat cu evaluarea răspunsului imun prin expresia imunohiostochimică a unor factori vasculari și tisulari, la nivelul situsului de implantare.
Valoarea examenului histopatologic clasic prin metode de colorare uzuale în evaluarea comparativă a avortului spontan față de avortul indus.
Evaluarea clinică și histopatologică a situsului de implantare în avort.
Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
Raport de activitate; Raport cheltuieli;Fisa Financiara; Procese-verbale de avizare internă; Procese-verbale de avizare externă; Deviz post-calcul general și pentru parteneri; Facturi fiscale; Lista echipamentelor achiziționate; Raport CD RIA

Etapa IV - Prelucrarea Statistică A Datelor Obținute Din Analiza Morfologică A Situsului De Implantare ( 16.12.2009 - 14.09.2010 )

Obiective

Crearea unui support informațional pentru perfecționarea și educația medicală continuă.
Evaluarea clinică și histopatologică a situsului de implantare în avort.
Valoarea examenului histopatologic clasic prin metode de colorare speciale în evaluarea avortului.

Activitati

Activitati:
Crearea unui support informațional pentru perfecționarea și educația medicală continuă.
Evaluarea clinică și histopatologică a situsului de implantare în avort.
Valoarea examenului histopatologic clasic prin metode de colorare speciale în evaluarea avortului.
Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor: Raport de activitate; Raport cheltuieli;Fisa Financiara; Procese-verbale de avizare internă; Procese-verbale de avizare externă; Deviz post-calcul general și pentru parteneri; Facturi fiscale; Lista echipamentelor achiziționate; Raport CD RIA.