Noutati, stiri

  

Aplicarea prevederilor Legii nr.85/2016

16.09.2016

În atenția personalului didactic și didactic auxiliar care a desfășurat

activitate în perioada 01 octombrie 2008-13 mai 2011 și nu mai figurează

in evidențele salariaților după această perioadă.

 

În vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr.85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic și didactic auxiliar pentru perioada octombrie 2008- 13 mai 2011 veți completa cererea anexată și o veți trimite prin poștă cu confirmare de primire, prin telefax la nr.0251533218, prin poșta electronică la adresa: resuman@umfcv.ro sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea cererii și confirmarea primirii acesteia până la data 30 sept.2016. Cererile care vor fi depuse după această dată, se vor procesa la următoarea tranșă de plată a drepturilor salariale, conform prevederilor legii.

 

CERERE Lg_85 2016.pdf

Publicata de Stamatie Cristina