Personalul bibliotecii

 

 

 

ŞEF SERVICIU: ALINA CROITORU
 e-mail: library@umfcv.ro
 Tel.: +40351443500, int.. 1107
DEZVOLTAREA COLECŢIILOR
 Achiziţii, evidenţă   cărţi :                    Carmen Ciobanu
 Achiziţii, evidenţă periodice:                Elena Marinescu
                  Tel.: +40351443500, int.1106
 COMUNICAREA COLECŢIILOR:  
 Sală de lectură carte:                         Dana Săpunaru
                 (parter)                              Sanda Zavelea
 Sală de lectură periodice:                   Anca Vava 
                  (etaj 1)
 Secţia preclinic:                                   Mihaela Popa
                 (parter)                               Ileana Isvoranu
                 Tel.: +40351443500, int.1009
  Secţia clinic:                                        Alina Lupu
               (etaj 1)                                  Dana Mitrache
                Tel.: +40351443500, int.1103
CATALOGAREA -CLASIFICARE ZECIMALĂ
 Monografii                                           Alina Croitoru
 Seriale                                                Elena Marinescu
ELIBERARELEGITIMAŢII:                  Tatiana Cherciu