Plan de invatamant

 ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

Anul universitar 2015-2016

 

 

DA* - DISCIPLINA DE APROFUNDARE

DS* - DISCIPLINA DE SINTEZĂ

 

Semestrul I

 

Cod

Disci-plina

Denumire disciplină

C

LP

Total

Credite

Mod Evaluare

LNC

Legislaţie si organizarea serviciilor de îngrijiri comunitare la nivel naţional si internaţional. DA*

3

3

6

8

Ex I

CNC

Aplicaţii ale cercetării în nursingul comunitar. DA

1

1

2

4

Ex I

MNC

Managementul serviciilor comunitare. DA

2

2

4

6

Ex I

PNNC

Domenii statale ale îngrijirilor comunitare. Programe naţionale de sănătate. DS*

2

2

4

6

Ex I

SMNC

Probleme de igiena mediului şi implicaţiile acestora asupra sănătăţii populaţiei. DA

2

2

4

6

Ex I

 

TOTAL, SEMESTRUL I

10

10

20

30

 

 

 

 

 

Semestrul II


Cod

Disci-plina

Denumire disciplină

C

LP

Total

Credite

Mod Evaluare

ASNC

Asistenţa socială în nursingul comunitar. Etică şi deontologie. DA

2

2

4

6

EX II

CONC

Competenţe de comunicare pentru nurse DA

2

2

4

6

EX II

ISNC

Particularităţi  privind etniile, credinţele şi îngrijirea spirituală DA

1

1

2

4

EX II

MFPNC

Identificarea problematicii materno-fetale şi pediatrice în comunitate. Abandonul maternal. DS

3

3

6

8

EX II

ANC

Problematica specifică adolescentei pentru asistenţa comunitară: consumul de droguri, violenţa, invulnerabilitatea  DA

2

2

4

6

EX II

 

TOTAL, SEMESTRUL I

10

10

20

30

 

 

 

 

 

Semestrul III

 

Cod

Disci-plina

Denumire disciplină

C

LP

Total

Credite

Mod Evaluare

VNC

Îngrijirea vârstnicului la domiciliu DS

2

2

4

6

EX III

RNC

Recuperare motorie, reintegrare profesională şi îngrijiri recuperatorii în nursingul comunitar  DA

2

2

4

6

EX III

DNC

Drepturile omului şi abuzul asupra persoanelor. DA

2

2

4

6

EX III

PANC

Îngrijiri paliative aplicate în contextul serviciilor comunitare. DA

2

2

4

6

EX III

PDNC

Aşezăminte comunitare pentru categoriile populaţionale defavorizate. DA

2

2

4

6

EX III

 

TOTAL, SEMESTRUL I

10

10

20

30

 

 

 

 

 

 

Număr ore fizice

C

LP

Total

Credite

Număr ore fizice

săptămânal / semestru (14 săptămâni) / credite

20

ore

280

ore

30 credite

Număr ore fizice         total masterat / credite

840 ore / 90 credite