PN-II-PT-PCCA-2013-4-1930

Etape

 

Construirea Modulelor De Analiza Si Reconstructie ( 01 Ianuarie‐31 Decembrie 2016 )

Obiective

Baza de date securizata cu filmele WCE
- Modul procesare forma
- Clasificator ANN
- Analizor software WCE
- Modul procesare forma
- Articol stiintific original publicat intr-o revista indexata in baze de date internationale

Activitati

3.1 Includere pacienti, investigatii si monitorizare
3.2 Dezvoltarea modelului ANN
3.3 Clasificare leziuni
3.4 Sistemul INDISIO
3.5 Diseminare
3.6 Depunere patent

Finalizarea Aplicatiei INDISIO ( 01 Ianuarie - 30 Iunie 2017 )

Obiective

- Baza de date securizata cu filmele WCE
- Software INDISIO
- Manual de utilizare INDISIO
- Articol stiintific original publicat intr-o revista indexata in baze de date internationale

Activitati

4.1 Includere pacienti, investigatii si monitorizare
4.2 Finalizarea si testarea modelului ANN
4.3 Finalizare clasificator leziuni
4.4 Finalizare sistem INDISIO
4.5 Diseminare
4.6 Urmarire patent

Module De Prelucrare A Imaginilor ( 01 Ianuarie 2015 - 31 Decembrie 2015 )

Obiective

- Baza de date securizata cu caracteristicile cazurilor
- Modul procesare culoare
- Modul procesare textura
- Abstract stiintific acceptat la o conferinta nationala
- Articol tip review acceptat spre publicare intr-o revista indexata BDI

Activitati

2.1 Includere pacienti, investigatii si monitorizare
2.2 Dezvoltarea modelului ANN
2.3 Extragerea caracteristicilor si inglobarea tehnicilor de procesare a imaginilor
2.4 Diseminare

Organizare și Elaborare Patent OSIM ( 01 Iulie 2014 - 31 Decembrie 2014 )

Obiective

Rezultate Etapa:
Protocol de lucru
Cerere patent OSIM

Activitati

Activitate 1.1 Stabilirea protocoalelor de lucru si depunere patent
Activitate 1.2 Includere pacienti,investigatii si monitorizare