Acasa Universitate Admitere Cetateni Straini 2019-2020 Rezidentiat - Romāni de pretutindeni

Rezidentiat - Romāni de pretutindeni

Informaţii privind înscrierea la studii postuniversitare de specialitate (rezidenţiat) a cetăţenilor străini de origine etnică română (români de pretutindeni)

 

METODOLOGia pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie,

sesiunea 19 noiembrie 2017

 

ART. 4

 

(1) Concursul se desfăşoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul, pe o durată de 4 ore.

(2) Alegerea unui loc sau post este condiţionată de obţinerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel naţional pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.

(3) Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, alcătuindu-se o singură clasificare naţională pentru fiecare domeniu.

(6) Candidaţii posesori ai diplomei de medic obţinute în România ori într-un alt stat membru al Uniunii Europene, pentru locurile oferite românilor de pretutindeni de către Ministerul Educaţiei Naţionale, conform Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, susţin concursul în aceleaşi condiţii precum  cetăţenii români, însă concurează pe locurile publicate de acest minister, care le va distribui pe centrele universitare.

 

ART. 12

 

(3) Candidaţii prevăzuţi la art. 4 alin. (6) se înscriu la concurs prin Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti, în condiţii similare celorlalţi candidaţi şi cu respectarea prevederilor anunţului de concurs.

 

Desfăşurarea concursului

 

ART. 16

(1) Concursul se desfăşoară în ziua de duminică, 19 noiembrie 2017.

 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să consultaţi site-ul oficial al concursurilor naţionale de rezidenţiat: https://rezidentiat.ms.ro