Serviciile bibliotecii

      Utilizatorii bibliotecii au acces gratuit la informaţia conţinută în toate documentele şi bazele de date existente.  

 

 

 

 

Conultarea gratuita a documentelor, a resurselor Internet disponibile numai din incinta bibliotecii

  • Consultarea cataloagelor alfabetice şi sistematice tradiţionale în paralel cu Catalogul online al bibliotecii OPAC(Open Public Acces Catalogue).
  • Consultarea colecţiilor în sălile de lectură cu acces direct la publicaţii şi în acces indirect ( publicaţiile aflate în depozite- secţiile de împrumut).
  • Informaţii bibliografice şi îndrumări privind utilizarea instrumentelor de informare în bibliotecă.
  • Imprumutul de publicaţii la domiciliu
  •  Accesul la INTERNET, la literatura biomedicală din lume în Sala Multimedia.
  • Acces la bazele de date abonate de Universitate
  • Accesul gratuit la informaţia conţinută în toate documentele de bibliotecă.

 

              Serviciile pentru care se percep taxe sunt cele care înglobează consum de materiale:

  •  xerocopierea , în conformitate cu Metodologia de aplicare a Ordonanţei Guvernului României nr 84/1998 privind constituirea Fondului de susţinere a bibliotecilor din învăţămînt.
  •  împrumutul interbibliotecar intern şi internaţional
  • scanare, imprimare biliografică

Sala de lectură carte - cu acces direct la publicaţii,  cu peste 4000 de volume şi 90 de locuri pentru studiu, pune la dispoziţia utilizatorilor cărţi româneşti şi străine, materiale de referinţă: dicţionare, atlase, enciclopedii.

 

             Sala de lectură pentru periodice, cu 32 locuri pentru studiu, pune la dispoziţia utilizatorilor periodice româneşti si străine.

 Notă: Publicaţiile periodice se pot consulta numai la Sală.  

 

              Sala MULTIMEDIA  cu o retea de 45 de posturi de lucru oferă servicii de e-mail, Internet, acces la baze de date