Taxe studii doctorale

 

ANUL UNIVERSITAR 2015 - 2016
 
TAXA STUDII ANUL I - IV           8000 RON (cu frecvenţă/cu frecvenţă redusă)
 
Taxa de scolarizare se achita in doua transe cu scadenţe la 15 octombrie 2016,
respectiv 15 martie 2017.
 
Achitarea taxei de studii se poate face direct la casieria U.M.F. Craiova sau în contul:
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA
COD FISCAL 10815397
TREZORERIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
CONT IBAN RO36TREZ29120F330500XXXX
Beneficiar U.M.F. Craiova
Cu precizarea obligatorie a CUI: 10815397
CU SPECIFICATIA
Taxa studii doctorale pentru Dl/D-na ....................... anul ......, semestrul .... .