Taxe studii doctorale

 

ANUL UNIVERSITAR 2019 - 2020
 
CETĂŢENI ROMÂNI, UE ŞI SEE:
 
 
TAXA STUDII ANUL I                 10000 RON (cu frecvenţă/cu frecvenţă redusă)
TAXA STUDII ANUL II - IV           8000 RON (cu frecvenţă/cu frecvenţă redusă)
 
Taxa de scolarizare se achita in doua transe cu scadenţe la 15 octombrie 2019,
respectiv 15 martie 2020.
 
Achitarea taxei de studii se poate face direct la casieria U.M.F. Craiova sau în contul:
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA
COD FISCAL 10815397
TREZORERIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
CONT IBAN RO36TREZ29120F330500XXXX
Beneficiar U.M.F. Craiova
Cu precizarea obligatorie a CUI: 10815397
CU SPECIFICATIA
Taxa studii doctorale pentru Dl/D-na ....................... anul ......, semestrul .... .
 
Vă rugăm să specificaţi atât numele din certificatul de naştere, cât şi pe cel din certificatul de căsătorie/carte identitate (unde este cazul),  pentru o mai rapidă identificare a plătitorului/studentului-doctorand.
 
CETĂŢENI STRĂINI - CONT PROPRIU VALUTAR
 
TAXA STUDII ANUL I                 5000 EURO (cu frecvenţă/cu frecvenţă redusă)

TAXA STUDII ANII II - IV           5000 EURO (cu frecvenţă)

TAXA STUDII ANII II - IV           minim 1200 EURO (cu frecvenţă redusă) în funcţie de activităţile desfăşurate în cadrul Programului individual de cercetare ştiinţifică.

 

Taxa de scolarizare se achită într-o singură tranşă, cu scadenţă la 15 octombrie 2019.

 

Achitarea taxelor de şcolarizare se face în baza unui document eliberat de Secretariatul Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova.