Acasa Universitate Doctorate Programări teze

Teze programate pentru a fi susţinute īn 2017

 

STUDENT - DOCTORAND

Data, ora şi locul susţinerii publice a tezei de doctorat

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT / REZUMATUL TEZEI

 

  

USCATU C. CONSTANTIN DANIEL

(CV)

09.06.2017

orele 11.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

AUTOFAGIA ÎN CANCERUL COLORECTAL *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ANICA DRICU

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr FRANCISC MIXICH (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr IOAN VICTOR POP (cv)

U.M.F. ''Iuliu Haţieganu'' Cluj - Napoca

 4. Conf. univ. dr radu anghel popp (CV)

U.M.F. ''Iuliu Haţieganu'' Cluj - Napoca

5. Conf. univ. dr MIHAI IOANA (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 FOARTE BINE

Rezumat engleză

       

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN

CRAIOVA

 

CUCU M. MIHAI GABRIEL

09.06.2017

orele 12.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

IMPLICAREA AUTOFAGIEI ÎN TUBERCULOZĂ

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ANICA DRICU

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr FRANCISC MIXICH  

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr IOAN VICTOR POP 

U.M.F. ''Iuliu Haţieganu'' Cluj - Napoca

 4. Conf. univ. dr RADU ANGHEL POPP  

U.M.F. ''Iuliu Haţieganu'' Cluj - Napoca

5. Conf. univ. dr MIHAI IOANA 

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 

Rezumat engleză

 

  

IONCICĂ N. LUCIAN GHEORGHE (CV)

 

16.06.2017

orele 13.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

ROLUL BRONHOSCOPIEI ÎN DIAGNOSTICUL CANCERULUI BRONHOPULMONAR *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr LAURENŢIU MOGOANTĂ

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr IANCU EMIL PLEŞEA (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr IOAN CORDOŞ (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

 4. Prof. univ. dr CARMEN MONICA POP (CV)

U.M.F. ''Iuliu Haţieganu'' Cluj - Napoca

5. Cercet. Şt. Pr. Gr. I. dr EMILIA CRIŞAN (CV)

Institutul de Pneumoftiziologie ''Marius Nasta'' Bucureşti

 Rezultatul comisiei:

 

Rezumat engleză

       

 

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA