Acasa Universitate Doctorate Programări teze

Teze programate pentru a fi susţinute īn 2017

 

STUDENT - DOCTORAND

Data, ora şi locul susţinerii publice a tezei de doctorat

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT / REZUMATUL TEZEI

 

 

BĂLEANU I. OANA (DĂIANU)

(CV)

10.05.2017

orele 9.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

TERAPIA MOLECULARĂ A GLIOBLASTOMULUI PRIN INHIBAREA SELECTIVĂ A RECEPTORILOR

TIROZINKINAZICI *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr MARIA MOŢA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ANICA DRICU (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr MARIA MOHORA (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr MARIA GREABU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr SUZANA DĂNOIU (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 

Rezumat engleză

       

  *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

  

BĂLĂŞOIU V. ROXANA - MIHAELA (FOLCUŢI)

(CV)

10.05.2017

orele 10.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

INVESTIGAREA ROLULUI FACTORILOR DE CREŞTERE ŞI A CELULELOR STEM MEZENCHIMALE ÎN TRATAMENTUL CANCERULUI CEREBRAL *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr MARIA MOŢA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ANICA DRICU (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr MARIA MOHORA (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr MARIA GREABU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr VERONICA SFREDEL (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 

Rezumat engleză

       

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

  

TURCU C. ADINA - ANDREEA

(CV)

12.05.2017

orele 13.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

STUDIUL HISTOPATOLOGIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC AL INVAZIVITĂŢII LOCALE ÎN AMELOBLASTOAMELE OASELOR MAXILARE *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr MERCUŢ VERONICA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MIHAI SURPĂŢEANU (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr ALEXANDRU BUCUR (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Conf. univ. dr EMILIA IANEŞ (CV)

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

5. Conf. univ. dr ADRIAN CAMEN (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 

Rezumat engleză

       

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA