Acasa Universitate Doctorate Programări teze

Teze programate pentru a fi susţinute īn 2017

 

STUDENT - DOCTORAND

Data, ora şi locul susţinerii publice a tezei de doctorat

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT / REZUMATUL TEZEI

   

   

KAMAL A. ADINA MARIA (CV)

06.12.2017

orele 11.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

FARMACOGENETICA ŞI IMPLICAREA POLIMORFISMELOR GENETICE ÎN RĂSPUNSUL LA TERAPIA CU PEGINTERFERON ŞI RIBAVIRINĂ LA PACIENŢII CU HEPATITĂ

VIRALĂ C *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr CRISTIN CONSTANTIN VERE

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ANDREI ADRIAN TICA (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr CORNELIU CRISTIAN GEORGESCU (CV)

U.M.F. Craiova

4. Conf. univ. dr IOAN MAGYAR (CV)

Universitatea din Oradea,

Facultatea de Medicină şi Farmacie

5. Conf. univ. dr  ADRIAN TASE (CV)

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat engleză

       

  *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

  

MARINESCU S.S. ALEXANDRU (CV)

08.12.2017

orele 11.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

FACTORI PROGNOSTICI ÎN LEZIUNILE PRECURSOARE ŞI CARCINOAMELE SCUAMOASE CUTANATE. STUDIU CLINICO-EPIDEMIOLOGIC, HISTOPATOLOGIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr NICOLAE CERNEA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr CRISTIANA EUGENIA SIMIONESCU (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr MARIA SAJIN (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr MARIANA COSTACHE (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr CLAUDIU MĂRGĂRITESCU (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat engleză

       

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

 

TURMACU D. ELENA IRINA (CĂLUIANU) (CV)

15.12.2017

orele 10.30

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

EFICIENŢA DIAGNOSTICĂ A EXPLORĂRILOR PARACLINICE ÎN PANCREATITA ACUTĂ *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr EUGEN OSIAC

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MARIA IANCĂU (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr IOANA - ANCA BĂDĂRĂU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

 4. Prof. univ. dr DORIN MERCUŢ (CV)

U.M.F. Craiova

5. Conf. univ. dr  CĂTĂLINA MARIANA CIORNEI (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat engleză

       

  *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

 


PICLEANU P. ANA - MARIA (PĂTRAŞCU) (CV)

15.12.2017

orele 12.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

ASPECTE DIAGNOSTICE, HISTOPATOLOGICE ŞI IMUNOHISTOCHIMICE ÎN LIMFOMUL DIFUZ CU CELULĂ MARE B *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr NICOLAE DANIEL PIRICI

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr LAURENŢIU MOGOANTĂ (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr CARMEN ARDELEANU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr ANDREI MOTOC (CV)

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

5. Prof. univ. dr ŞTEFANIA CRĂIŢOIU (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat engleză

       

  *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA  

 

BARBU  V. LAURENŢIU AUGUSTUS (CV)

15.12.2017

orele 13.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

ALGORITMUL DIAGNOSTIC ŞI TERAPEUTIC ÎN HEMORAGIILE DIGESTIVE SUPERIOARE *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr LAURENŢIU MOGOANTĂ

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ION GEORGESCU (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr MIRCEA BEURAN (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr TRAEAN BURCOŞ (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr RĂDUCU NICOLAE NEMEŞ (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat engleză

       

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA