Acasa Universitate Doctorate Programări teze

Teze programate pentru a fi susţinute īn 2018

 

STUDENT - DOCTORAND

Data, ora şi locul susţinerii publice a tezei de doctorat

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT / REZUMATUL TEZEI

   

PĂUNESCU A. CARMEN NICOLETA (OANCEA) (CV)

01.11.2018

orele 10.30

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

Cercetări privind identificarea din

surse naturale, sinteza şi

caracterizarea fizico-chimică a unor noi compuşi bioactivi ai borului *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr LIVIU CHIRIGIU

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr JOHNY NEAMŢU (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr cristian tigae (CV)

Universitatea din Craiova

4. Prof. univ. dr OCTAVIAN CROITORU (CV)

U.M.F. Craiova

5. Conf. univ. dr OVIDIU DORIN CRIŞAN (CV)

U.M.F. ''Iuliu Haţieganu'' Cluj-Napoca

 Rezultatul comisiei:

 

Rezumat

engleză

       

 

     *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA