Acasa Universitate Doctorate Programări teze

Teze programate pentru a fi susţinute īn 2019

 

STUDENT - DOCTORAND

Data, ora şi locul susţinerii publice a tezei de doctorat

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT / REZUMATUL TEZEI

  

 

PLEŞEA I.E. RĂZVAN - MIHAIL (CV)

18.10.2019

orele 10.00

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

STUDIUL MODIFICĂRILOR PROFILULUI MORFOLOGIC TUMORAL IN FUNCŢIE DE GRADUL DE DIFERENŢIERE ÎN CARCINOMUL PROSTATIC *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr RALUCA NICULINA CIUREA 

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  CRISTIANA EUGENIA SIMIONESCU (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr MARIA SAJIN (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr IRINA DRAGA CĂRUNTU (CV)

U.M.F. ''GR. T. POPA'' IAŞI

5. Conf. univ. dr MIHAI IOANA (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 

Rezumat

engleză

       

 

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

  

POPESCU C. ANDREEA OANA  (ENACHE)(CV)

18.10.2019

orele 11.00

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

Studiul factorilor de agresivitate în carcinomul bazocelular- corelaŢii clinice, histopatologice Şi imunohistochimice *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr RALUCA NICULINA CIUREA 

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  CRISTIANA EUGENIA SIMIONESCU (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr MARIANA COSTACHE (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr MARIA SAJIN (CV)

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

5. Prof. univ. dr VERGIL PĂTRAŞCU (cv)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 

Rezumat

engleză

       

 

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA