Acasa Universitate Doctorate Programări teze

Teze programate pentru a fi susţinute īn 2019

 

STUDENT - DOCTORAND

Data, ora şi locul susţinerii publice a tezei de doctorat

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT / REZUMATUL TEZEI

 

  

 

DIMIERU V. ROXANA CRISTINA (DRĂGUŞIN) (CV)

28.02.2019

orele 11.00

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

BENEFICIILE ULTRASONOGRAFIEI

ÎN ESTIMAREA PROGNOSTICULUI NAŞTERII LA GRAVIDELE PRIMIPARE LA TERMEN *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr DOMINIC GABRIEL ILIESCU    

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr NICOLAE CERNEA (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr  NICOLAE SUCIU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr CONSTANTIN DIMITRIE NANU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ. dr  ŞTEFANIA TUDORACHE (CV)

U.M.F. Craiova       

 Rezultatul comisiei:

 

Rezumat

 engleză

       

 

       *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 
 

SĂLAN E. ALEX IOAN (CV)

01.03.2019

orele 12.30

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

PARTICULARITĂŢI CLINICO-MORFOLOGICE ALE CARCINOAMELOR BAZOCELULARE DE BUZĂ SUPERIOARĂ*)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr SANDA MIHAELA POPESCU    

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MIHAI SURPĂŢEANU (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr  claudiu mărgăritescu (cv)

U.M.F. Craiova       

4. Conf. univ. dr OCTAVIAN MARIUS DINCĂ (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ. dr  MARIUS OCTAVIAN PRICOP (CV)

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

 Rezultatul comisiei:

 

Rezumat

engleză

       

 

       *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

GEORGESCU G.D. ADA MARIA (CV)

15.03.2019

orele 12.00

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

ABORDĂRI INOVATIVE ÎN TRATAMENTUL TUMORILOR CEREBRALE ASTROCITARE: TERAPIA MOLECULARĂ SI APOPTOZA CELULARĂ  *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr SUZANA DĂNOIU    

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr DOINA CÂRSTEA (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr MARIA GREABU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr MARIA MOHORA (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr VERONICA SFREDEL (CV)

U.M.F. Craiova       

 Rezultatul comisiei:

 

Rezumat

engleză

       

 

       *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

  

CĂTĂNESCU M. MARIA - VIOLETA (NOVAC)  (CV)

21.03.2019

orele 12.00

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

EVALUAREA ŞI MONITORIZAREA ECOGRAFICĂ A RESTRICŢIEI DE CREŞTERE INTRAUTERINE *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr TUDOR ADRIAN BĂLŞEANU    

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr NICOLAE CERNEA (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr CONSTANTIN DIMITRIE NANU  (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr IOANA ANDREEA GHEONEA (CV)

U.M.F. Craiova       

5. Conf. univ. dr CRÎNGU ANTONIU IONESCU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

 Rezultatul comisiei:

 

Rezumat

engleză

       

 

       *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA