Acasa Universitate Doctorate Programări teze

Teze programate pentru a fi susţinute īn 2019

 

STUDENT - DOCTORAND

Data, ora şi locul susţinerii publice a tezei de doctorat

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT / REZUMATUL TEZEI

      

SUBŢIRELU G.E. MIHAELA SIMONA (CV)

10.12.2019

orele 11.00

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

Dezvoltarea şi optimizarea unor instrumente de măsurare farmacoeconomică a rezultatelor obţinute în tratamentul afecţiunilor reumatologice *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr LIVIU CHIRIGIU 

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  JOHNY NEAMŢU (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr ADRIANA ELENA TAEREL (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr DOINA DRĂGĂNESCU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ. dr ADINA TURCU-ŞTIOLICĂ (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 

Rezumat

engleză

       

    *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

  

FIRĂNESCU M. ADELA - GABRIELA (ŞTEFAN) (CV)

11.12.2019

orele 10.30

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

TUBERCULOZA PULMONARĂ

ŞI DIABETUL ZAHARAT *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ANICA DRICU 

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MARIA MOŢA (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr MIHAELA EUGENIA DINCĂ (CV)

U.M.F. Craiova

4. Conf. univ. dr ADRIAN VLAD (CV)

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

5. Conf. univ. dr BOGDAN TIMAR (CV)

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

 Rezultatul comisiei:

 

Rezumat

engleză

       

    *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

  

BĂLEANU V. VLAD DUMITRU (cv)

11.12.2019

orele 12.00

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

UTILIZAREA MATERIALELOR PROTETICE SINTETICE ÎN CHIRURGIA DEFECTELOR PARIETALE ABDOMINALE – INDICAţII, RĂSPUNS TISULAR, COMPLICAţII, SOLUţII *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Conf. univ. dr STELIAN ŞTEFĂNIŢĂ MOGOANTĂ 

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ION GEORGESCU (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr TRAEAN BURCOŞ (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr DĂNUŢ VASILE (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr MARIN VALERIU ŞURLIN (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 

Rezumat

engleză

       

    *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

  

DUMITRACHE N. ELENA - LOREDANA (CIUREA) (CV)

12.12.2019

orele 12.00

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

CONTRIBUŢII LA STUDIUL IMPLICĂRII TROMBOFILIEI ÎN MORBIDITATEA MATERNO-FETALĂ *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr MARIUS EUGEN CIUREA 

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr SABINA BERCEANU (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr ELVIRA BRĂTILĂ (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr MONICA MIHAELA CÎRSTOIU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr LAURENŢIU MOGOANTĂ (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 

Rezumat

engleză

       

     *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

  

COSTACHE I. MONICA - GEORGIANA (NICOLA) (CV)

12.12.2019

orele 13.30

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

STUDIUL PARTICULARITĂŢILOR CLINICE ŞI EVOLUTIVE ALE CARCINOMULUI BAZOCELULAR ÎN RAPORT CU FACTORII ETIOLOGICI DETERMINANŢI ŞI/SAU FAVORIZANŢI *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr DAN IONUŢ GHEONEA 

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ION ŢOLEA (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr SIMONA ROXANA GEORGESCU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr CĂLIN GIURCĂNEANU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr RALUCA NICULINA CIUREA (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 

Rezumat

engleză

       

     *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA