Acasa Universitate Doctorate Programări teze

Teze programate pentru a fi susţinute īn 2020

 

STUDENT - DOCTORAND

Data, ora şi locul susţinerii publice a tezei de doctorat

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT / REZUMATUL TEZEI

     

   

 

RĂDULESCU Ş. DUMITRU (CV)

28.09.2020

orele 12.00

susţinere

on-line 

FISTULELE ANASTOMOTICE DUPĂ CHIRURGIA TUBULUI DIGESTIV -

IMPORTANŢA FACTORILOR PREDICTIVI ÎN DIAGNOSTICUL PRECOCE ŞI OPTIMIZAREA STRATEGIEI TERAPEUTICE *)

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=mb8cce01baee8e0f3dc49a53fbf632800

Meeting number:

 121 202 4199

Password:

 Radulescu.Dum

Host key:

 199633

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr LAURENŢIU MOGOANTĂ 

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr   ION GEORGESCU (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr MIRCEA BEURAN (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr TRAEAN BURCOŞ (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr MARIN VALERIU ŞURLIN (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

   

Rezumat

engleză

 

 

 

 

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA     

 

 

 

PREDA C. SMARANDA ADELINA (BUGĂLĂ)

(CV)

28.09.2020

orele 10.30

susţinere

on-line 

STUDII PRIVIND MODIFICĂRILE

ODONTO-PARODONTALE ÎN BOLILE ENDOCRINE *)

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m9807432bffe44329ab9028f1ba3d39a7

Meeting number:

 121 184 6846

Password:

 Bugala.Adelina

Host key:

 711351


 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr POPESCU SANDA MIHAELA 

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr   MIHAELA JANA ŢUCULINĂ (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr SORIN ANDRIAN (CV)

U.M.F. ''Gr. T. Popa'' Iaşi

4. Prof. univ. dr FLORENTINA CORNELIA BÎCLEŞANU (CV)

Universitatea ‘’Titu Maiorescu’’ din Bucureşti

5. Prof. univ. dr VERONICA MERCUŢ (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

   

Rezumat

engleză

 

 

 

 

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA     

 

 

 

PUCĂ D. BOGDAN MARIAN  (CV)

29.09.2020

orele 11.00

susţinere

on-line 

 

TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL

DISPLAZIILOR CERVICALE SEVERE *)

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=ma39ec5dc0ce4d26aaa2cb2728e5cf9ec

Meeting number:

 121 063 1843

Password:

 Puca.Bogdan

Host key:

 845710

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Conf. univ. dr DOMINIC GABRIEL ILIESCU 

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MIHAI BRĂILA (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr RADU VLĂDĂREANU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr IOAN SAS (CV)

U.M.F. ‘’ Victor Babeş’’ Timişoara

5. Prof. univ. dr ION GEORGESCU (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

   

Rezumat

engleză

 

 

 

 

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA     

 

 

CARAVEŢEANU R. DRAGOŞ  CRISTIAN   (CV)

29.09.2020

orele 12.00

susţinere

on-line 

 

SINDROMUL HEMORAGIC OBSTETRICAL ÎN ANOMALIILE DE INSERŢIE ŞI STRUCTURĂ PLACENTARĂ *)

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m47da9ddbefb34f2c517297c06bcfbb91

Meeting number:

 121 719 5311

Password:

 Caraveteanu.Drag

Host key:

 120550

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr TUDOR ADRIAN BĂLŞEANU 

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MIHAI BRĂILA (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr NICOLAE SUCIU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr BOGDAN MARINESCU (CV)

U.M.F. ‘’ Victor Babeş’’ Timişoara

5. Prof. univ. dr ION GEORGESCU (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

   

Rezumat

engleză

 

 

 

 

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA     

 

 

 

 

MANEA C. NICOLAE CĂTĂLIN (CV)

29.09.2020

orele 12.00

susţinere

on-line 

 

EVALUAREA UNOR NOI SERVICII DE TELEMEDICINĂ PENTRU DIAGNOSTIC ȘI MONITORIZAREA PACIENȚILOR *)

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=m30fa819de325878e870839676a46993b

Meeting number:

 121 281 4992

Password:

 Manea.Catalin

Host key:

 839426

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU 

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr   DAN IONUŢ GHEONEA (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr MIHAI MIRCEA DICULESCU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Conf. univ. dr LUCIAN NEGREANU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ. dr DRAGOŞ OVIDIU ALEXANDRU (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

   

Rezumat

engleză

 

 

 

 

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA     

    

STĂNESCU A. MARIANA (CV)

30.09.2020

orele 12.00

susţinere

on-line 

REACŢIILE ADVERSE TARDIVE ŞI ADERENŢA LA TRATAMENTUL PE TERMEN LUNG CU ANTIRETROVIRALE LA PACIENŢII INFECTAŢI CU HIV-1 ÎN COPILĂRIA MICĂ *)

Meeting link:

 

Meeting number:

 

Password:

 

Host key:

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr DAN IONUŢ GHEONEA 

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr   CRISTIAN GHEONEA (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr SORIN CLAUDIU MAN (CV)

U.M.F. ''Iuliu Haţieganu'' Cluj-Napoca

4. Prof. univ. dr LIVIU LAURENŢIU POP  (CV)

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

5. Prof. univ. dr GEORGETA LIGIA STĂNESCU (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

   

Rezumat

doctorat

 

 

 

 

 

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA     

 

VANVU M. ANDREEA LAVINIA (ZORILĂ) (CV)

30.09.2020

orele 13.30

susţinere

on-line 

ASPECTE EPIDEMIOLOGICE, IMUNOHISTOCHIMICE ŞI DE PROGNOSTIC ÎN EVALUAREA TRAUMATISMELOR

CRANIOCEREBRALE LA COPII *)

Meeting link:

 

Meeting number:

 

Password:

 

Host key:

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr NICOLAE CERNEA 

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr   FLOREA PURCARU (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr SANDA MARIA COPOTOIU (CV)

U.M.F.S.T. ''George Emil Palade'' Târgu-Mureş

4. Prof. univ. dr LUMINIŢA CRISTINA CHIUŢU (CV)

U.M.F. Craiova

5. Conf. univ. dr CĂLIN IOSIF MITRE (CV)

U.M.F. ''Iuliu Haţieganu'' Cluj-Napoca

 Rezultatul comisiei:

   

Rezumat

doctorat

 

 

 

 

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA