Acasa Universitate Doctorate Programări teze

Teze programate pentru a fi susţinute īn 2020

 

STUDENT - DOCTORAND

Data, ora şi locul susţinerii publice a tezei de doctorat

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT / REZUMATUL TEZEI

 

  

OFIŢERU L. ANCA - MARIA (istrate-ofiţeru) (cv)

31.01.2020

orele 9.00

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

STUDIU CLINIC, HISTOLOGIC ŞI

IMUNOHISTOCHIMIC ÎN

ENDOMETRIOZĂ *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr NICOLAE DANIEL PIRICI 

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr LAURENŢIU MOGOANTĂ (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr  IANCU EMIL PLEŞEA (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr andrei GHEORGHE MARIUS motoc (CV)

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

5. Prof. univ. dr sABINA BERCEANU (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 

Rezumat

engleză

       

 

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

 

NICOLA D. I. GABRIELA - CAMELIA (ROŞU) (cv)

31.01.2020

orele 10.00

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

EVALUAREA ROLULUI AQUAPORINEI 4 ÎN ECHILIBRUL APEI ŞI FRACŢIUNII SOLUBILE DE AMILOID Abeta40 iN

SISTEMUL NERVOS CENTRAL *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr LAURENŢIU MOGOANTĂ 

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  NICOLAE DANIEL PIRICI  (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr  IANCU EMIL PLEŞEA (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr andrei GHEORGHE MARIUS motoc (CV)

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

5. Conf. univ. dr VALERICA TUDORICA (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 

Rezumat

engleză

       

 

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA