Acasa Universitate Doctorate Programări teze

Teze programate pentru a fi susţinute īn 2021

 

STUDENT - DOCTORAND

Data, ora şi locul susţinerii publice a tezei de doctorat

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT / REZUMATUL TEZEI

    

   

BĂZĂVAN (DRAGOMIRESCU)

G. MIHAELA (CV)

17.09.2021

orele 12.00

susţinere

on-line 

STUDIUL FACTORILOR PROGNOSTICI ÎN CARCINOMUL ENDOMETRIAL ENDOMETROID *)

Meeting link:

 https://umfcv-ro.webex.com/umfcv-ro/j.php?MTID=mfdef1e76c7af7cad543c6c7dfad065f2

Meeting number:

 121 132 4816

Password:

 Dragomirescu.M

 

Host key:

 154137

 

 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR RALUCA NICULINA CIUREA

REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  CRISTIANA EUGENIA SIMIONESCU (CV)

U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR MARIA SAJIN (CV)

U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR MARIANA COSTACHE (CV)

U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

5. PROF. UNIV. DR ALEX EMILIAN STEPAN  (CV)

U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat

engleză

 

 

 

 

 

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

   

BONDOC V. EDUARD - NICUŞOR (CV)

27.09.2021

orele 10.00

susţinere

on-line 

    PARTICULARITĂȚI PSIHOLOGICE,

    COGNITIVE ȘI NEUROBIOLOGICE ALE

    PERSONALITĂȚII PREMORBIDE DIN

    COMPORTAMENTUL SUICIDAR *)

Meeting link:

 

Meeting number:

 

Password:

 

 

Host key:

 

 

 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR EUGEN OSIAC

REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  DRAGOŞ CONSTANTIN GHEORGHE MARINESCU (CV),

U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR MIRELA MANEA (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. PROF. UNIV. DR TUDOR-ADRIAN BĂLŞEANU (CV),

U.M.F. CRAIOVA

5. CONF. UNIV. DR VIRGIL – RADU ENĂTESCU (CV)

U.M.F. ‘’VICTOR BABEŞ’’ TIMIŞOARA

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat

teză

 

 

 

 

 

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

CIORA (STRUNOIU) M. LIVIA - MIHAELA (CV)

27.09.2021

orele 11.30

susţinere

on-line 

    IMPACTUL ASUPRA APARȚINĂTORILOR ŞI

    ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂŢII VIEȚII LA

    PACIENTUL CU SCHIZOFRENIE DUPĂ

    ADMINISTRAREA ANTIPSIHOTICELOR

    ATIPICE – FORMULE DEPOT VERSUS

    FORMULE ORALE  *)

Meeting link:

 

Meeting number:

 

Password:

 

 

Host key:

 

 

 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. CONF. UNIV. DR COSTIN TEODOR STREBA

REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  ANDREI ADRIAN TICA (CV)

U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR CRISTINA – MIHAELA GHICIUC (CV)

U.M.F. ''GR. T. POPA’’ IAŞI

4. PROF. UNIV. DR DRAGOŞ CONSTANTIN GHEORGHE MARINESCU (CV),

U.M.F. CRAIOVA

5. CONF. UNIV. DR ADRIANA MIHAI (CV)

U.M.F.S.T. ''GEORGE EMIL PALADE'' TÂRGU-MUREŞ

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat

teză

 

 

 

 

 

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

NICOLAESCU S. ANDREI - CRISTIAN (CV)

27.09.2021

orele 13.00

susţinere

on-line 

CONTRIBUȚII LA STUDIUL ABORDĂRII TERAPEUTICE A CANCERULUI DE COLON ÎN CONDIȚII ELECTIVE ȘI DE URGENȚĂ *)

Meeting link:

 

Meeting number:

 

Password:

 

 

Host key:

 

 

 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR STELIAN ŞTEFĂNIŢĂ MOGOANTĂ

REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  MARIN VALERIU ŞURLIN (CV),

U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR VICTOR DAN EUGEN STRÂMBU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' BucureştI

4. PROF. UNIV. DR ION GEORGESCU  (CV),

U.M.F. Craiova

5. CONF. UNIV. DR STELIAN PANTEA (CV)

U.M.F. ''VICTOR BABEŞ'' tiMIŞOARA

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat

teză

 

 

 

 

 

 

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

PÎRVU D. CĂTĂLIN – ALEXANDRU (CV)

27.09.2021

orele 14.30

susţinere

on-line 

AMELIORAREA REZULTATELOR ÎN MANAGEMENTUL DIAGNOSTIC ȘI TERAPEUTIC AL INFARCTULUI ENTERO-MEZENTERIC *)

Meeting link:

 

Meeting number:

 

Password:

 

 

Host key:

 

 

 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR STELIAN ŞTEFĂNIŢĂ MOGOANTĂ

REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  ION GEORGESCU (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR MARIN VALERIU ŞURLIN (CV)

U.M.F. CRAIOVA

4. CONF. UNIV. DR STELIAN PANTEA (CV),

U.M.F. ''VICTOR BABEŞ'' tiMIŞOARA

5. CONF. UNIV. DR CRISTIAN NICA (CV)

U.M.F. ''VICTOR BABEŞ'' tiMIŞOARA

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat

teză

 

 

 

 

 

 

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

VOICU G. NICOLETA - MIRELA (CV)

28.09.2021

orele 12.00

susţinere

on-line 

STUDII CLINICE ȘI FARMACOEPIDEMIOLOGICE: ANTIBIOTICELE ȘI INFECȚIA CU CLOSTRIDIUM DIFFICILE *)

Meeting link:

 

Meeting number:

 

Password:

 

 

Host key:

 

 

 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR ANICA DRICU

REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  FLORICA POPESCU (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR DALIBORCA CRISTINA VLAD (CV)

U.M.F. ''VICTOR BABEŞ'' tiMIŞOARA

4. CONF. UNIV. DR ADRIAN TASE (CV),

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

5. CONF. UNIV. DR ADINA TURCU-ŞTIOLICĂ (CV)

U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat

teză

 

 

 

 

 

 

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

 

 

DOGARU A. SEBASTIAN (CV)

28.09.2021

orele 13.30

susţinere

on-line 

ROLUL UNOR BIOMARKERI ÎN DIAGNOSTICUL SEPSISULUI *)

Meeting link:

 

Meeting number:

 

Password:

 

 

Host key:

 

 

 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR DAN NELU ANUŞCA

REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  FLOREA PURCARU (CV),

U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR MARIANA JINGA (CV)

U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR LUMINIŢA CRISTINA CHIUŢU (CV),

U.M.F. Craiova

5. CONF. univ. dr CARMEN ADELA SÎRBU (CV)

UNIVERSITATEA ‘’TITU MAIORESCU’’ BUCUREŞTI

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat

teză

 

 

 

 

 

 

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

 

 

 

CALIŢA C. MIHAELA (CV)

29.09.2021

orele 12.00

susţinere

on-line 

INDICATORI DE CALITATE ÎN ENDOSCOPIA DIGESTIVĂ DIAGNOSTICĂ ȘI TERAPEUTICĂ *)

Meeting link:

 

Meeting number:

 

Password:

 

 

Host key:

 

 

 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR DAN IONUŢ GHEONEA

REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  ADRIAN SĂFTOIU (CV)

U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR LUCIAN NEGREANU (CV)

U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

4. CONF. UNIV. DR RADU – BOGDAN MATEESCU (CV)

U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

5. CONF. UNIV. DR SERGIU MARIAN CAZACU (CV)

U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat

teză

 

 

 

 

 

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

 

MARIOARA I. OANA - MARIA (CV)

29.09.2021

orele 13.30

susţinere

on-line 

MANIFESTĂRI NEURO-PSIHICE ÎN PATOLOGIA ENDOCRINĂ ȘI STUDIUL ACTIVITĂȚII ELECTROFIZIOLOGICE CEREBRALE ȘI AL BIOMARKERILOR DISFUNCȚIILOR COGNITIVE *)

Meeting link:

 

Meeting number:

 

Password:

 

 

Host key:

 

 

 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR ANDREI TICA

REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  VALENTIN CÎRLIG (CV),

U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR IOANA ANCA BĂDĂRAU (CV)

U.M.F. ''CAROL DAVILA'' BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR VERONICA SFREDEL (CV),

U.M.F. CRAIOVA

5. CONF. UNIV. DR MIHAELA STANCIU (CV)

UNIVERSITATEA ‘’LUCIAN BLAGA’’ SIBIU

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat

teză

 

 

 

 

 

 

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

  

   

PREDOI (ROCŞOREANU) Ş.T. MARIA - CRISTINA (CV)

29.09.2021

orele 15.00

susţinere

on-line 

APPLICATIONS OF FUNCTIONALIZED NANOPARTICLES IN MELANOMA THERAPY *)

Meeting link:

 

Meeting number:

 

Password:

 

 

Host key:

 

 

 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR NICOLAE DANIEL PIRICI

REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  ION MÎNDRILĂ (CV),

U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR ANDREI GHEORGHE MARIUS MOTOC (CV)

U.M.F. ''VICTOR BABEŞ'' tiMIŞOARA

4. PROF. UNIV. DR ADELINA MARIA JIANU (CV),

U.M.F. ''VICTOR BABEŞ'' tiMIŞOARA

5. PROF. univ. dr DĂNUŢ NICOLAE TARNIŢĂ (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat

teză

 

 

 

 

 

 

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

 

ANGHEL SAVCIU I. RUMI EUGEN (CV)

30.09.2021

orele 10.00

susţinere

on-line 

MELANOMUL MALIGN CUTANAT

ÎNTRE PREZUMPȚIE ȘI EVOLUȚIA REALĂ (Elemente de patofiziologie clinică) *)

Meeting link:

 

Meeting number:

 

Password:

 

 

Host key:

 

 

 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR CLAUDIU MĂRGĂRITESCU

REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  MARIA VRABETE (CV),

U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR TIBERIU BRATU (CV)

U.M.F. ''VICTOR BABEŞ'' TIMIŞOARA

4. PROF. UNIV. DR MARIUS EUGEN CIUREA (CV),

U.M.F. Craiova 

5. CONf. univ. dr SILVIU MARINESCU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat

teză

 

 

 

 

 

 

 

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

 

ILIE I. DANIEL - SORIN (CV)

30.09.2021

orele 12.00

susţinere

on-line 

ROLUL CELULELOR STEM ÎN CANCERUL COLORECTAL *)

Meeting link:

 

Meeting number:

 

Password:

 

 

Host key:

 

 

 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR NICOLAE DANIEL PIRICI

REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  LAURENŢIU MOGOANTĂ (CV),

U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR VALENTIN GRIGOREAN (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. PROF. univ. dr MIHAELA – CEZARINA MEHEDINŢI (CV),

UNIVERSITATEA ‘’DUNĂREA DE JOS’’ DIN GALAŢI

5. CONF. univ. dr ION PĂUN, U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat

teză

 

 

 

 

 

 

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

POPESCU (PLEŞEA) N. ELENA – LEOCADIA (CV)

30.09.2021

orele 13.00

susţinere

on-line 

Evaluarea efectelor antimicrobiene
ale nanoparticulelor funcționalizate *)

Meeting link:

 

Meeting number:

 

Password:

 

 

Host key:

 

 

 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR NICOLAE DANIEL PIRICI

REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  LAURENŢIU MOGOANTĂ (CV),

U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. univ. dr ADRIAN STREINU-CERCEL (CV)

U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR MARIA BĂLĂŞOIU (CV)

 U.M.F. Craiova

5. CONF. univ. dr BOGDAN IOAN COCULESCU (CV)

UNIVERSITATEA ‘’TITU MAIORESCU’’ BUCUREŞTI

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat

teză

 

 

 

 

 

 

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

 

POPA G. GABRIEL - VALERIU (CV)

30.09.2021

orele 14.00

susţinere

on-line 

ASPECTE CLINICE, HISTOLOGICE ȘI IMUNOHISTOCHIMICE ALE PARODONȚIULUI LA PACIENȚII FUMĂTORI DIAGNOSTICAȚI CU PARODONTOPATII *)

Meeting link:

 

Meeting number:

 

Password:

 

 

Host key:

 

 

 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR NICOLAE DANIEL PIRICI

REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  LAURENŢIU MOGOANTĂ (CV),

U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR MIHAELA – CEZARINA MEHEDINŢI (CV)

UNIVERSITATEA ‘’DUNĂREA DE JOS’’ DIN GALAŢI

4. PROF. UNIV. DR ANDREI GHEORGHE MARIUS MOTOC (CV),

U.M.F. ''VICTOR BABEŞ'' tiMIŞOARA

5. PROF. univ. dr HORIA OCTAVIAN MANOLEA (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat

teză

 

 

 

 

 

 

 

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

 

 

 

ŢOLESCU C.G. RĂZVAN - ŞTEFAN (CV)

30.09.2021

orele 15.00

susţinere

on-line 

EVALUAREA MODIFICĂRILOR MENINGO-CEREBRALE LA PACIENȚII DECEDAȚI PRIN TRAUMATISME CRANIO-CEREBARALE, ÎN FUNCȚIE DE PERIOADA DE SUPRAVIEȚUIRE *)

Meeting link:

 

Meeting number:

 

Password:

 

 

Host key:

 

 

 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR NICOLAE DANIEL PIRICI

REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  LAURENŢIU MOGOANTĂ (CV),

U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR MUGUREL RUSU (CV)

U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

4. PROF. univ. dr ANDREI GHEORGHE MARIUS MOTOC (CV)

 U.M.F. ''VICTOR BABEŞ'' tiMIŞOARA

5. PROF. univ. dr ROXANA ZĂVOI (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat

teză

 

 

 

 

 

 

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

CRAFCIUC R. ANTOANELA - VALENTINA (CV)

30.09.2021

orele 16.00

susţinere

on-line 

Studiul clinic, histologic și imunohistochimic al cancerului gastric *)

Meeting link:

 

Meeting number:

 

Password:

 

 

Host key:

 

 

 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR NICOLAE DANIEL PIRICI

REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  LAURENŢIU MOGOANTĂ (CV),

U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR GABRIELA MUŢIU (CV)

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

4. PROF. univ. dr MARIN VALERIU ŞURLIN (CV)

 U.M.F. Craiova

5. CONF. UNIV. DR FLORIN GROSU (CV)

UNIVERSITATEA ‘’LUCIAN BLAGA’’DIN SIBIU

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat

teză

 

 

 

 

 

 

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

 

VĂDUVA M. RĂZVAN CRISTIAN (CV)

05.10.2021

orele 12.00

susţinere

on-line 

ANALIZA CANALULUI MEDULAR FEMURAL ȘI STEMURILOR PROTETICE ORTOPEDICE, UTILIZÂND METODE CLASICE ȘI METODE NUMERICE DE CALCUL ÎN VEDEREA OPTIMIZĂRII STEMURILOR PROTETICE ȘI PROPUNERE DE NOI STEMURI*)

 

Meeting link:

 

Meeting number:

 

Password:

 

 

Host key:

 

 

 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR tudor adrian BĂLŞEANU

REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  DĂNUŢ NICOLAE TARNIŢĂ (CV),

U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR TOMOAIA GHEORGHE (CV)

U.M.F. ‘’IULIU HAŢIEGANU’’ CLUJ-NAPOCA

4. PROF. UNIV. DR ION MÎNDRILĂ (CV),

U.M.F. CRAIOVA

5. CONF. UNIV. DR DRAGOŞ LAURENŢIU POPA (CV)

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat

teză

       

 

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

PETROVICI V. ILARIA LORENA (CV)

05.10.2021

orele 13.00

susţinere

on-line 

ANALIZA DIAFIZEI OASELOR LUNGI ȘI A IMPLANTURILOR ORTOPEDICE, UTILIZÂND METODE CLASICE ȘI METODE NUMERICE DE CALCUL ÎN VEDEREA OPTIMIZĂRII IMPLANTURILOR *)

 

Meeting link:

 

Meeting number:

 

Password:

 

 

Host key:

 

 

 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR tudor adrian BĂLŞEANU

REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  DĂNUŢ NICOLAE TARNIŢĂ (CV),

U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR TOMOAIA GHEORGHE (CV)

U.M.F. ‘’IULIU HAŢIEGANU’’ CLUJ-NAPOCA

4. PROF. UNIV. DR ION MÎNDRILĂ (CV),

U.M.F. CRAIOVA

5. CONF. UNIV. DR DRAGOŞ LAURENŢIU POPA (CV)

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat

teză

       

 


 
*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

 

 

ŞTEFĂNESCU (MECA) M.V. ANDREEA - DANIELA (CV)

06.10.2021

orele 12.00

susţinere

on-line 

Axa vitaminei D, stresul oxidativ, apoptoza și autofagia în tuberculoza pulmonară – efectele tratamentului cu antituberculoase de primă linie *)

Meeting link:

 

Meeting number:

 

Password:

 

 

Host key:

 

 

 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR JOHNY NEAMŢU

REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR  CĂTĂLINA – GABRIELA PISOSCHI (CV),

U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR ANDREEA – LETIŢIA ARSENE (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. PROF. UNIV. DR AMELIA TERO - VESCAN (CV)

U.M.F.S.T. ''GEORGE EMIL PALADE'' TÂRGU-MUREŞ

5. CONF. UNIV. DR ADINA TURCU-ŞTIOLICĂ (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat

teză