Transferuri

  TRANSFERURI LA PROGRAMELE DE STUDIU ALE UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN CRAIOVA DE LA INSTITUTII DE INVATAMANT SUPERIOR DIN ROMANIA 

 

Perioada de depunerea a solicitărilor de transfer de la universităţi de pe teritoriul României către U.M.F. din Craiova este

01.09.2016 – 16.09.2016;

Solicitările de transfer se depun la decanatele facultăţilor numai în perioada sus menţionată;

Solicitările trebuie sa cuprindă următoarele documente

1. Cerere de transfer (care sa cuprindă şi datele de contact ale solicitantului) -  avizată de conducerea facultății și universității de unde vine studentul

2. Foaia matricolă, vizata de universitate

3. Programa analitică, vizata de universitate  

4. Ordinul / Aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale privind înscrierea la studii (numai pentru cetăţenii străini)

Toate solicitările de transfer vor fi discutate în ultima şedinţă a Consiliului de Administratie al U.M.F. din Craiova din luna septembrie

 

Mențiuni:

 

            Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova își rezervă dreptul de a aproba sau nu solicitările de transfer în funcție de: capacitatea de școlarizare, rezultatele anterioare la învățătură, programa analitică a studiilor efectuate, forma de finanțare.

Conducerea facultăţii va stabili, odată cu înmatricularea studentului, eventualele examene de diferenţă pe care acesta va trebui să le susţină în anul de studiu în care a fost înscris.