Transferuri 2019

 

TRANSFERURI

pentru PROGRAMELE DE STUDIi ALE UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN CRAIOVA  CĂTRE / DE LA INSTITUTII DE INVATAMANT SUPERIOR DIN ROMANIA

 

 

·        Perioada de depunerea a solicitărilor de transfer către și de la universități de pe teritoriul României către U.M.F. din Craiova este

02.09.2019 – 13.09.2019;

 

*Solicitările de transfer se depun la decanatele facultăților numai în perioada sus menționată având întreaga documentație aferenta

 

Solicitările trebuie sa cuprindă următoarele documente:

 

1. Cerere de transfer (care sa cuprindă şi datele de contact ale solicitantului) -  avizată de conducerea facultății și universității de unde provine studentul

 

2.  Situatia scolara/Extras de foaie matricola/supliment la diploma, vizata de universitatea de unde provin(pentru solicitantii care doresc sa se transfere la UMFCV)

 

3. Programa analitică cu adeverinta însoțitoare că s-a emis respectivei persoane, vizata de universitatea de proveniență(pentru solicitantii care doresc sa se transfere la UMFCV)

 

4. Pentru cetatenii straini  - Ordinul/Aprobarea/Scrisoarea de acceptare/Atestat de  recunoaștere studii emis(a) de Ministerul Educaţiei Naţionale privind înscrierea la studii 

 

 

 

 

Mențiuni:

 

  • Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova își rezervă dreptul de a aproba sau nu solicitările de transfer în funcție de: capacitatea de școlarizare, rezultatele anterioare la învățătură, programa analitică a studiilor efectuate, forma de finanțare.
  • Conducerea facultăţii va stabili, odată cu înmatricularea studentului, eventualele examene de diferenţă pe care acesta va trebui să le susţină în anul de studiu în care a fost înscris.

 

  • NU se  fac transferuri în anul I și în anul terminal conform legislației în vigoare.