Invatare pas cu pas la FMAM-UMFCv

Invatare pas cu pas la FMAM-UMFCv

AG 278

Autoritate contractantă: MEN

Invatare pas cu pas la FMAM-UMFCv


Scopul prezentului proiect este încurajarea continuării studiilor şi creşterea performanței educaționale pentru studenţii din primul an de studii universitare de licență aflați în risc de abandon sau de nepromovare, înscriși în cadrul Facultătii de Moaşe şi Asistenţă Medicală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova (UMFCv). Proiectul îşi propune ca, prin măsurile și acțiunile integrate care se vor derula să contribuie la reducerea abandonului universitar și creșterea ratei de promovare a examenelor pentru 40 dintre studenții cu situaţii de risc.Pentru a obţine rezultate foarte bune în demersul de a spori nivelul de cunoaştere şi motivaţia pentru învăţare, precum şi pentru operativitate se intenţioneză antrenarea unui grup de 20 de studenți din anul I/ pentru fiecare din cei 2 ani de implementare. Linii de acțiune prevăzute: 1. Creşterea performanţelor academice, prin sesiuni remediale organizate pe discipline distincte, la care s-au înregistrat în mod constant rezultate mai scăzute decât la celealte discipline din curriculum ; 2. Înţelegerea şi clarificarea propriilor interese şi priorităţi,a valorilor la care aderă, a talentelor şi aptitudinilor pe care le posedă, precum şi înţelegerea şi recunoaşterea problemelor decomportament, de asertivitate, de relaţionare cu cei din jur- prin organizarea sesiunilor de consiliere profesională și orientare în carieră (A3) și de dezvoltare a competențelor socio-emoționale (A4); 3. Îmbunătățirea capacității de planificare a carierei pentru cei 40 de studenți (stabilirea obiectivelor, a unor etape de parcurs, termene intermediare etc), prin participarea la sesiuni de consiliere profesională și orientare în carieră (A3); 4. Creșterea încrederii în forțele proprii, îmbunătățirea stimei de sine, consolidarea unor competențe transversale (cum ar fi, comunicarea) și suscitarea interesului pentru cunoașterea rutelor alternative în carieră, prin participarea la sesiuni de dezvoltare a competențelor socio-emoționale (A4) și participare la workshop-uri în domenii specifice (A5); 5. Descoperirea oportunităților de ocupare, a exigențelor angajatorilor, cât și a modului operațional de lucru dintr-o organizație de profil, în paralel cu posibilitățile de auto-ocupare, prin 2 tipuri de activități (vizite de studii la centre medicale, cabinete medicale -A6 și workshop-uri în antreprenoriat și management institutii medicale /managementul cabinetelor medicale-A5); 6. Prevenirea fenomenului de abandon printr-o campanie de sensibilizare la nivelul FMAM-UMFCv - activități constante de conștientizare asupra implicațiilor negative ale abandonului în primii ani de studii universitare și informare despre drepturile/obligațiile studentului (A7).
...
  • Fonduri
  • An : 2019
  • Data de la care : 28.11.2019
  • Data până la care : 26.11.2021
Actualizat la 29.03.2023, 10:01