Optimizarea strategiei anti-neuroinflamatorii in cadrul terapiei cu celule stem post accident vascular schimic, folosind microscopia cu doi fotoni

Optimizarea strategiei anti-neuroinflamatorii in cadrul terapiei cu celule stem post accident vascular schimic, folosind microscopia cu doi fotoni

150TE

Autoritate contractantă: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior a Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)

Optimizarea strategiei anti-neuroinflamatorii in cadrul terapiei cu celule stem post accident vascular schimic, folosind microscopia cu doi fotoni


Deslușirea mecanismelor și potențialului de regenerare a creierului, în general și în special post terapie cu celule stem, a devenit un domeniu de interes major. Înțelegerea detaliată a plasticității sistemului nervos central prezintă un potențial enorm pentru viitoarele tratamente ale leziunilor cerebrale. Deși inițial terapiile cu celule stem au reprezentat o abordare promițătoare pentru îmbunătățirea recuperării după accident vascular cerebral, progresele pentru dezvoltarea unei startegii terapeutice eficiente bazate pe celule stem au fost dezamăgitoare. Problema principală este reprezintă de o înțelegere precară a dinamicii interacțiunilor celulare între gazdă și celulele administrate în scop terapeutic. Astfel, în prezenta aplicație ne propunem să investigăm această dinamică în contextul unui fenomen neuroinflamațor prezentat la nivelul tesutilui cerebral îmbătrânit. Interacțiunile gazdă-celule stem administrate terapeutic vor fi determinate folosind modalităților de imagistică moleculară neinvazivă (microscopia cu doi fotoni), cu farmacologie in vivo și teste comportamentale. Astfel, vor fi stabiliți parametrii legați de viabilitatea, migrație și diferențiere celulelor stem grefate în funcție de fenotipul pro sau aintiinflamator al celulelor imune, în special microglie și macrofage infiltrante. Prin această trecere de la un fonotip pro-inflamator al microgliei și macrofagelor la unul antiinflamator, se vor putea testa eficacitatea terapiilor antiinflamatorii și vom stabili dacă acestea pot îmbunătăți efectele terapiei cu celule stem la creierul îmbătrânit. Vom elucida efectul regenerativ al celulelor grefate cerebral asupra rețelelor structurale și funcționale de la nivel cortical. Majoritatea obiectivelor propuse vor fi realizate folosind vizualizarea directă in vivo (două microscopii fotonice) atât a celulelor gazdă cât și a celulelor stem transplantate sau grefate, la animalele în vârstă. Obiectivul principal al proiectului este de a investiga interacțiunea dintre procesele neuroinflamatorii generate de gazdă și celulele stem folosite ca tratament în regenerare creierului după accidentul vascular cerebral folosind o combinație între tehnicile imagistice neinvazive (microscopie cu doi fotoni - 2P-LSM) și cele de farmacologie in vivo la care să se adauge motode metode de quantificare comportamentale. Rezultate estimate:1. Îmbunătățirea vitalității și migrării celulelor NSC și MSC și determinarea modului în care celulele transplantate interacționează cu celulele gazdei în faza acută a accidentului vascular cerebral. astfel vom putea evalua ce tip de celulă, NSC sau MSC, are un potențial terapeutic mai mare în tratarea accidentului vascular cerebral. 2. Descifrarea influenței fenotipului de polarizare a microgliei activate și a macrofagelor infiltrante după accident vascular cerebral asupra vitalității și diferențierii celulelor stem transplantate. 3. De a modula răspunsul imun, de a identifica cea mai bună cale și cel mai oportun moment de administrare a celulelor stem în accident vascular cerebral pentru a spori șansele acestei terapi.
...
  • Fonduri
  • An : 2020
  • Data de la care : 02.11.2020
  • Data până la care : 01.11.2022
  • Sumă : 431900  RON
Actualizat la 29.03.2023, 09:58