Semnificatia modificarilor morfologice la nivelul situsului de implantare în infertilitatea prin avort

Semnificatia modificarilor morfologice la nivelul situsului de implantare în infertilitatea prin avort

MORFOSITUS

Autoritate contractantă: CNMP


Obiectivele generale si specifice ale proiectului Obiectivele generale Proiectul actual este construit în jurul a trei obiective majore: 1. Identificarea unor procese celulare ºi moleculare care contribuie la producerea avortului spontan. 2. Corelarea acestora cu markerii ecografici de degradare a sarcinii. 3. Conceperea ºi elaborarea unui sistem de investigaþii tip screening pentru cazurile cu risc de producere a avortului. Obiectivele specifice Pentru realizarea acestui obiectiv se propune urmãtorul set de obiective specifice 1. Caracterizarea situsului de implantare prin examen imunohistochimic 2. Evaluarea angiogenezei ºi a vasculogenezei corelat cu evaluarea rãspunsului imun prin expresia imunohistochimicã a unor factori vasculari ºi tisulari, la nivelul situsului de implantare în sarcina normalã 3.Evaluarea clinicã prin metode imagistice a evoluþiei sarcinii cu avort spontan. 4.Evaluarea angiogenezei ºi a vasculogenezei corelat cu evaluarea rãspunsului imun prin expresia imunohistochimicã a unor factori vasculari ºi tisulari, la nivelul situsului de implantare în avortul spontan. Rezumatul proiectului S-a estimat cã din 100 sarcini potenþiale, doar 31 evolueazã ºi dacã se ia în consideraþie sarcina din momentul implantãrii, frecvenþa avortului spontan este de 30-40%. De aceea am considerat cã studiul situsului de implantaþie este foarte important pentru evoluþia normalã a sarcinii, dar mai ales pentru a decela modificãrile morfologice de la acest nivel care pot duce la avort spontan. Fenomenele care se petrec la nivelul situsului de implantare sunt extrem de complexe ºi nu pot fi subiectul unui singur proiect. Ne-am oprit la un studiu de sonoembriologie ºi unul morfologic, dar ºi acesta va lua în considerare doar o serie de elemente care au fost mai puþin statuate pe plan internaþional ºi care nu au fost studiate pe plan naþional. Decidualizarea, aderarea embrionului, invazia trofoblasticã ºi remodelarea angioarhitecturii endometriale, vor fi studiate la paciente care au suferit un avort spontan, comparativ cu un lot de paciente cu avort indus (avort la cerere), sarcina având o vârstã gestaþionalã de 6-8 sãptãmâni. Se va studia evaluarea angiogenezei ºi a vasculogenezei prin expresia imunohistochimicã a unor factori vasculari (VEGF, CD 31, CD 34), evaluarea expresiei unor factori tisulari implicaþi în modelarea angioarhitecturii endometriale ºi în implantare (TNF-ά, FGF,TNF-β1), evaluarea rãspunsului imun prin prezenta limfocitelor T: Th (expresia markerului CD4 ºi CD8) ºi Tc, Tm (expresia Cd3) în corelaþie cu sinteza TNF-β. Toate aceste elemente vor fi corelate cu datele de sonoembriologie, ca ºi cu datele obþinute prin studiu Doppler color ºi spectral la nivelul arterelor spiralate, la nivelul arterelor uterine ºi la nivelul vascularizaþiei ovariene. Identificarea factorilor ce guverneazã diferenþierea trofoblasticã ºi în consecinþã implantarea ºi formarea interfeþei materno-fetale, fenomenele complexe de la nivelul situsului de implantare, au condus la ipoteza cã starea de sãnãtate la vârsta adultã este programatã in utero, datoratã unei dezvoltãri ºi funcþionalitãþi placentare satisfãcãtoare sau nu. Ideea este de a extrapola cunoºtinþele experimentale în practica clinicã, utilizând o serie de teste clinice pentru aprecierea funcþiei placentare, ceea ce ar revoluþiona practica medicinii materno-fetale.
...
 • Contact
 • Asist. univ. Dr. Dominic Iliescu
 • dominiciliescu@yahoo.com
 • Sef lucr. Dr. Nemescu Dragos
 • dnemescu@yahoo.com
 • Profesor universitar Dr. Nicolae Cernea
 • nicolae.cernea@gmail.com
 • Prof. univ. Dr. Liliana Novac
 • liliana.novac@gmail.com
 • Asist. univ. Dr. Stefania Tudorache
 • stefania.tudorache@gmail.com
 • Asist. univ. Dr. Alexandru Comanescu
 • alexcom8000@yahoo.com
 • Fonduri
 • An : 2007
 • Data de la care : 14.09.2007
 • Data până la care : 14.09.2010
 • Sumă : 1069120  RON
Actualizat la 29.03.2023, 09:15