Istoric editura

Istoric editura

Editura Medicală Universitară Craiova a fost înfiinţată în anul 1999, după organizarea Universităţii de Medicină şi Farmacie Craiova, în cadrul Fundatiei MEDICINA". Fundația cultural - ştiinţifică Medicina" este persoană juridică, fără scop lucrativ, a corpului profesoral şi studenților Universității de Medicină şi Farmacie din Craiova şi a altor oameni de ştiinţă și practică medicală din zona Olteniei, cu scopul de a contribui la creșterea prestigiului învăţământului şi cercetării ştiinţifice medicale româneşti prin dinamizarea potențialului intelectual de specialitate din zona Olteniei. În acest scop Fundaia îşi propune să sprijine organizarea unor manifestații științifice și internaționale, cu participarea membrilor interesati, cadre medicale, personal didactic și de cercetare și studenți. Scopul Fundației este de a promova cooperarea internă şi internaţională cu fundații, asociații similare și diverse instituții academice. Fundația își mai propune şi contribuie la dezvoltarea bazei materiale necesare procesului de cercetare şi învăţământ a UMF. Membrii fondatori care asigură și conducerea Fundației sunt:

  • Prof Univ Dr Tudorel Ciurea, Rectorul UMF Craiova
  • Prof Univ Dr Ion Georgescu, Decanul Facultăţii de Medicină
  • Prof Univ Dr Mihai Surpăteanu, Decanul Facultătii de Stomatologie
  • Prof Univ Dr Augustin Cupsa, Prorector al UMF Craiova
  • Prof Univ Dr Florin Bădulescu, Secretar Stiintific al UMF Craiova
  • Prof Univ Dr Florin Gorunescu, Secretar Stiintific al Facultăţii de Farmacie
  • Conf Univ Dr Nicolae Cernea, Directorul Editurii Medicale Universitare Craiova

Editura Medicală Universitară Craiova (EMUC), fiintează în cadrul Fundatiei MEDICINA" de pe lângă Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova potrivit Deciziei Senatului Universităţii 25 B/16.12.1998 si Deciziei 1/13.04.1999 a Consiliului de Conducere a Fundatiei MEDICINA". Principalul scop al ănfiinţării Editurii constă în:

  • sprijinirea, prin lucrările editate a procesului de învătământ si cercetare ştiinţifică;
  • difuzarea rezultatelor cercetărilor stiintifice personale si colective ale cadrelor didactice;
  • sprijinirea publicării de literatură medicală si farmaceutică de către medicii si farmacistii din Oltenia

Obiectul activităţii EMUC este editarea de lucrări cultural - stiintifice, cu rentabilitate si profit, din toate domeniile, în interesul cercetării si procesului de învăţământ.

 

Actualizat la 15.03.2023, 14:27