Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal (DPO)

Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal (DPO)

Date de contact

Nume responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (DPO): Țucă Marius Sorin

Adresă corespondență: Bld. 1 Mai, nr. 66, Direcția Generală Administrativă a UMF Craiova, Mun. Craiova, jud. Dolj;

Număr de telefon: 0721.803.801, disponibil între orele: 08:00 - 16:00, de luni până vineri;

Adresa de email: dpo@umfcv.ro 

 

Rolul responsabilului cu protecția datelor:

  • să informeze și să consilieze operatorul sau persoana împuternicită de operator, precum și angajații acestora cu privire la obligațiile existente în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
  • să monitorizeze respectarea GDPR și a legislației naționale în domeniul protecției datelor;
  • să consilieze operatorul sau persoana împuternicită în legătură cu realizarea de studii de impact privind protecția datelor și să verifice efectuarea acestora;
  • să coopereze cu autoritatea pentru protecția datelor și să reprezinte punctul de contact în relația cu aceasta.

 

Actualizat la 09.05.2023, 14:14