Rector

Rector

Conducerea executivă a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova este asigurată de Rector, asistat de patru prorectori,  un director general administrativ şi de secretariat. Forul suprem de decizie este Senatul Universităţii, format din 40 persoane.

 

 

Rector:

Prof. univ. dr.  Dan-Ionuț Gheonea                              

 

Prorector cu învăţământul postuniversitar și rezidenţiat: 

Prof. univ. dr. Sorin Nicolae Dinescu

 

Prorector cu managementul academic: 

Prof. univ. dr. Cristian Gheonea

 

Prorector cu activitățile studenţilor:

Prof. univ. dr. Veronica  Mercuț

 

Prorector cu cercetarea științifică și relații internaționale:

Prof. univ. dr.  Florin Burada

 

Actualizat la 16.03.2023, 13:03