Chimie fizică

Chimie fizică

Chimia – fizică este ramura chimiei care stabileşte şi dezvoltă legile ce explică şi interpretează fenomenele descoperite în celelalte ramuri ale chimiei.

Chimia – fizică este o disciplină fundamentală pentru formarea viitorilor farmacişti. Scopul acestui curs este de a oferi studenţilor farmacişti noţiuni esenţiale care să le permită o mai bună înţelegere a fenomenelor fizico – chimice ce au loc în  timpul interacţiei (pro)medicament - ţintă biologică, precum şi proiectarea noilor medicamente asistată de calculator, optimizarea medicamentelor prin modulare chimică sau interacţia acestora la nivel molecular cu receptorii biologici.

In cadrul laboratorului, studenţii se familiarizează cu metodele chimiei-fizice, lucrările practice de laborator fiind o exemplificare a cursului de Chimie - Fizică. Asimilarea cunoştinţelor de bază ale Chimiei - Fizice este necesară pentru înţelegerea noțiunilor parcurse în ani superiori de studiu.

Planul de învăţământ al disciplinei Chimie – Fizică este structurat pe 2 semestre: anul II, semestrul II, cu 2 ore de curs şi 3 ore de lucrări practice săptămânal şi anul III, semestrul I, cu 3 ore de curs şi 3 ore de lucrări practice săptămânal.

Disciplina Chimie – Fizică are în desfășurare şi un curs opţional, de 2 ore la 2 săptămâni, în semestrul I, intitulat Modelare chimică şi proiectarea medicamentului.

Actualizat la 08.03.2024, 15:44