Cercetare

Cercetare

      Incepnd cu anul 1999, la disciplina Chimie Fizică, s - a lansat proiectul de cercetare "Modelare chimică, corelare structură - proprietăţi farmaceutice, o cale informatică de proiectare a noilor medicamente". In cadrul acestui proiect de cercetare se studiază următoarele teme care pot constitui lucrări de licenţă pentru studenţi:


1. Relaţii ntre structura chimică şi acţiunea analgezică a diaminelor şi aminoeterilor.
2. Liofilicitatea şi hidrofobicitatea ca descriptori pentru activitatea biologică.
3. Optimizarea gustului medicamentelor. Relaţia gust - structură.
4. Modularea proprietăţilor fizico - chimice ale substanţelor medicamentoase. Relaţii ntre structură şi iritabilitate.
5. Activitatea epileptogenă a derivaţilor β - lactamei. Relaţie structură - activitate.
6. Conţinutul informaţional al structurilor chimice.
7. Simularea membranelor biologice.
8. Procedee QSAR pentru permeabilitatea pielii la substanţe exogene.
9. Modele SAR pentru percepţia mirosurilor.
10. Interacţiile ligand (medicament) - receptor biologic.
11. Descriptori-amprentă atomici şi informaţionali pentru interacţia ligand-receptor.


      Rezultatele cercetărilor au fost materializate n 22 de lucrări comunicate pnă n momentul de faţă la sesiuni de comunicări şi la congrese sau conferinţe organizate n Craiova, Bucureşti, Cluj şi Timişoara. Multe din lucrările comunicate de către studenţi (13) la sesiunile studenţeşti au fost premiate (Premii I şi III la Bucureşti, Premiul II la Cluj, Premiul III la Iaşi, Premii I şi II la Craiova). 


      Aceste rezultate au fost publicate n volume de rezumate şi n reviste de specialitate: Acta Chemica Slovenica, Analele Universităţii din Craiova, Craiova Medicală, Annali di Chimica, Journal of American Chemical Society, Zeitschrift fr physikalische Chemie, Inorganica Chimica Acta, Journal of Crystal and Molecular Structure (Theochem), Polish Journal of Chemistry, J. Nanoparticle Research,  etc.


      De asemenea, n cadrul disciplinei au fost elaborate programe folosite ca material didactic şi de cercetare - Programe scrise n Fortran 77:

1. MOPCON: Descriptori moleculari de tip amprentă, bazaţi pe electronegativitatea  şi  rigiditatea atomilor din moleculă. (C. Lepădatu, Emilia Amzoiu, P. G. Anoaica)
(Programul estimează din calcule MOPAC descriptorii amprentă pentru atomii din moleculă. Extensie: *.mop).
2. EHMOC-M: Descriptori atomici pentru orbitalele moleculare localizate. (Emilia Amzoiu, P. G. Anoaica, C. Lepădatu)
(Redă pentru toţi Localized MO's descriptorii-sumă EL şi H funcţie de sarcina atomilor pentru toată molecula, total dar şi pe specii atomice, HTE (Highest Total Electronegativity şi HTH (Highest Total Hardness), fiecare Localized MO, EMO = suma(HTE) şi HMO = suma(HTH), precum EMN = EMO/MOC şi HMN = HMO/MOC, unde MOC-  numărul de orbitali localizati. Extensie *.LOM)
3. MOLHOLUM: Descriptori de tip strat de valenţă pentru interacţia ligand receptor biologic. (P. G. Anoaica, Emilia Amzoiu, C. Lepădatu)


      Ultimul program a fost extins la molecule cu un număr mare de atomi (pnă la 500 atomi n moleculă).
(Calculează din rezultate MOPAC suma contribuţiilor atomilor după cum urmează:         
Occupied MO's:  ELECTRONEGATIVITATI: OELN (totală), OELAT (atomi grei),OELH (HIDROGEN), OEC (carbon),OEO (oxigen),OEN (azot),OEX (alţi atomi grei); HARDNESS: OTH, OHAT, OHH, OHC, OHO, OHN, OHX; Unoccupied MO's: ELECTRONEGATIVITATI: LELN (totală), LELAT (atomi grei), LELH (HIDROGEN), LEC (carbon), LEO (oxigen), LEN (azot), LEX (alţi atomi grei); HARDNESS: LTH, LHAT, LHH, LHC, LHO, LHN, LHX. Extensie: *.mol).
      Programele sunt utile studenţilor din anii II - V (licenţe, cerc studenţesc, curs Chimie-Fizică).

 

Colaborări n domeniul Chimiei Fizice există cu:
- Universitatea "Heinrich Heine" - Dusseldorf (Germania) (Prof. Dr. H. - H. Schmidtke) n domeniul Chimiei Teoretice,
- Institutul de Chimie Fizică al Academiei Romne,
- Universitatea Transilvania Braşov Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Department of Environmental Chemistry and Ingineering, Tokyo Institute of Technology, Japan.
Şeful de disciplină a colaborat şi publicat cu Profesorii Petre Spacu, Maria Brezeanu, Marius Andruh (Facultatea de Chimie, Universitatea din Bucureşti).

Actualizat la 08.09.2021, 20:00