Studii universitare avansate - plan de invatamant

Studii universitare avansate - plan de invatamant

ANUL UNIVERSITAR 2011 - 2012

Plan de invatamant - studii universitare avansate 2011 - 2012.pdf

 

ANUL UNIVERSITAR 2012 - 2013

Plan de invatamant - studii universitare avansate 2012 - 2013.pdf

 

ANUL UNIVERSITAR 2013 - 2014

Plan de invatamant - studii universitare avansate 2013 - 2014.pdf 

 

ANUL UNIVERSITAR 2014 - 2015

Plan de invatamant - studii universitare avansate 2014 - 2015.pdf

 

ANUL UNIVERSITAR 2015 - 2016

Plan de invatamant - studii universitare avansate 2015 - 2016.pdf

 

ANUL UNIVERSITAR 2016 - 2017

Plan invatamant - studii universitare avansate 2016 - 2017(1).pdf

 

ANUL UNIVERSITAR 2017 - 2018

Plan invatamant - studii universitare avansate 2017 - 2018(1).pdf

 

ANUL UNIVERSITAR 2018 - 2019

Plan invatamant - studii universitare avansate 2018 - 2019F.pdf

 

ANUL UNIVERSITAR 2019 - 2020

Plan invatamant - studii universitare avansate 2019 - 2020.pdf

 

ANUL UNIVERSITAR 2020 - 2021

Plan invatamant - studii universitare avansate 2020 - 2021(1).pdf

 

ANUL UNIVERSITAR 2021 - 2022

Plan invatamant - studii universitare avansate 2021 - 2022.pdf

 

ANUL UNIVERSITAR 2022 - 2023

Plan invatamant - studii universitare avansate 2022 - 2023.pdf

 

ANUL UNIVERSITAR 2023 - 2024

Plan invatamant - studii universitare avansate 2023 - 2024.pdf

 

 

CONŢINUTUL PROGRAMULUI DE PREGĂTIRE BAZAT PE STUDII UNIVERSITARE AVANSATE

 

 

ANUL UNIVERSITAR 2020 - 2021

 

Disciplina: Principii de redactare si prezentare a unei lucrari stiintifice

Disciplina: Etica cercetării stiintifice - studii experimentale

Disciplina: Metodologia cercetarii stiintifice

Disciplina: Proiectarea si managementul granturilor ştiinţifice

Disciplina: Prelucrarea si interpretarea statistica a rezultatelor

Disciplina: Etica si integritate academica(1)

Disciplina: Etica cercetarii stiintifice in studiile clinice.pdf

 

OPŢIONALE:

Disciplina: Legislatie europeana in cercetare

Disciplina: Rolul cercetarii translationale: aplicatii in imagistica medicala

Disciplina: Rolul imunohistochimiei în diagnosticul, prognosticul şi terapia tumorilor maligne 

Disciplina: Cercetarea in domeniul celulelor stem, impactul asupra sanatatii publice

Disciplina: Tehnici de cercetare in biologia moleculara

Disciplina: Modele in vivo utilizate în cercetarea ştiinţifică

Actualizat la 08.01.2024, 14:19