Centrul de Transfer Tehnologic al Universității de Medicină și Farmacie din Craiova (CTT-UMFCv)

Centrul de Transfer Tehnologic al Universității de Medicină și Farmacie din Craiova (CTT-UMFCv)

 

Misiune: Încurajează activitatea de transfer tehnologic, prin dezvoltarea capacității de relaționare între UMFCV, alte universități, institute de cercetare și dezvoltare și mediul de business în domeniul Sănătate. 

Obiectivul principal este de a accentua inovarea și transferul tehnologic în scopul introducerii în circuitul economic a rezultatelor cercetării derulate de colectivele din cadrul UMFCv, pentru a transforma progresul științific în produse tangibile și servicii care au impact profund supra sănătății și calității vieții omului. Se urmărește maximizarea impactului tehnologiei prin intermediul partenerilor industriali sau neindustriali.

CTT-UMFCv este responsabil cu gestionarea activelor de proprietate intelectuală ale UMFCv, transferul cunoaşterii către UMFCv (inclusiv prin servicii inovative) şi generarea de venituri pentru susţinerea pe mai departe a cercetării şi educaţiei în UMFCv.

CTT-UMFCv poate contribui la realizarea de structuri de tip “spin-off” sau “start-up” pentru valorificarea rezultatelor științifice proprii sau realizate în parteneriat.

CTT-UMFCv are atribuții specifice domeniului inovării și transferului tehnologic în domeniul Sănătate:

  • Promovează activitatea de inovare și transfer tehnologic;

  • Protecția intelectuală și drepturi de autor;

  • Contribuie la implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi a tehnologiilor avansate;

  • Asigură participarea la competiţii pentru proiecte de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) finanţate de Guvernul României prin Ministerul Cercetării şi Inovării şi la proiectele finanţate de UE;

  • Asigură accesul IMM-urilor la serviciile tehnologice şi infrastructură CDI ale UMFCv;

  • Educație și formare în inovare;

  • Servicii inovative către comunitate;

  • Asigură transferul eficient al rezultatelor echipelor de CDI ale UMFCv către departamentele de producție din companii;

  • Elaborează studii statistice sau de fezabilitate pentru activităţile desfăşurate.

  • În scopul realizării obiectului său de activitate, CTT-UMFCv poate colabora sau încheia convenţii de colaborare sau de parteneriat, cu alte institute de transfer tehnologic cu profil similar, din țară sau străinătate, precum şi cu alte persoane fizice/ juridice.

 

 

 

Prof. univ. dr. Adina Turcu-Știolică – Director CTT-UMFCv

e-mail: adina.turcu@umfcv.ro 

Adresă: Craiova, str. Petru Rareș nr 2-4, Extensie, sala 505, cod postal 200349, jud. Dolj, România

Actualizat la 19.06.2024, 08:21