Masterat în Farmacologie şi Toxicologie

Masterat în Farmacologie şi Toxicologie

Misiunea programului de Master

Misiunea și obiectivele programelor din domeniul de studii universitare de masterat sunt în concordanță cu misiunea Facultății de Farmacie din cadrul UMFCV și cu cerințele educaționale identificate pe piața muncii. 

 

Misiunea didactică 

Cunoștințele și abilitățile pe care absolvenții masteratului ”Farmacologie și toxicologie” le vor acumula vor întări competența acestora în relația cu medicii pentru a evalua starea de sănătate și, mai ales, vor asigura o bază solidă pentru identificarea eventualelor erori de prescripție determinate de unele interacțiuni medicamentoase, prevenirea și gestionarea eficientă a eventualelor intoxicații medicamentoase. În domeniul profilaxiei vor avea capacitatea de a evalua corect riscul de îmbolnăvire sau aprecia contextul apariției unor îmbolnăviri individuale și colective, precum și de a selecta și aplica cele mai bune metode de evaluare a stării de sănătate și măsuri de profilaxie. Problemele de sănătate vor putea fi abordate în contextul particularităților comunității, în relație directă cu condițiile sociale, economice, culturale specifice colectivității.

Misiunea și obiectivele domeniului de masterat exprimă  elementele esențiale specifice programelor încadrate în acesta. Programele de studii de masterat din domeniul Farmacie dezvoltate la Facultatea de Farmacie UMFCV au următoarele atribute:

Programul de studii masterat în Farmacologie și Toxicologie:

▪ Domeniul de masterat: Farmacie

▪ Forma de învăţământ: cu frecvență

▪ Durata studiilor: 1 an

▪ Diploma acordată: Specialist în farmacotoxicologie, Master.

Inițiativa organizării programului de master ”Farmacologie și toxicologie” (FT) s-a bazat  pe mai multe aspecte motivaționale:

▪ activitatea profesională a farmaciştilor şi medicilor presupune actualizarea permanentă a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;

▪ în cadrul echipelor de cercetare interdisciplinare de la nivelul UMFCVF, racordate la programele naţionale, se resimte o nevoie acută de specialişti în farmacologie şi toxicologie, fără de care desfăşurarea activităţii nu se poate ridica la standarde moderne;

▪ pregătirea absolvenţilor facultăţilor de farmacie şi medicină pentru studiile doctorale, în concordanţă cu normele şi principiile de organizare a învăţământului superior european;

▪ profesiile de farmacolog şi toxicolog sunt recunoscute în Uniunea Europeană şi în celelalte state dezvoltate, programul de masterat putând conduce la creşterea şanselor ca absolvenţii farmacişti şi medici din România să-şi poată găsi un loc de muncă în Uniunea Europeană;

▪ cercetările interdisciplinare din domeniul Safety Science au luat un avânt deosebit în Uniunea Europeană, S.U.A., Canada, Australia, Japonia etc., pe când în ţările din Europa de Est, la momentul înființării programului, acest domeniu a fost neglijat, fapt pentru care era  resimţită nevoia de specialişti cu pregătire de nivel înalt;

▪ necesitatea pregătirii de specialişti în domeniul Safety Science (farmacologie, toxicologie clinică şi preclinică, genomică, fiziologie, fiziopatologie, chimie-fizică, biologie celulară, biochimie, fiziologie animală etc.), în concordanţă cu direcţiile precizate în Capitolul V, „Education and Training” (E&T), din cadrul Platformei „Innovative Medicines Initiative (IMI): Creating Biomedical R&D Leadership for Europe to Benefit Patients and Society” (UE Strategic Research Agendas);

▪ cercetarea farmaceutică şi medicală din România se bazează mai ales pe studii clinice şi mai puţin pe investiţii în crearea de noi medicamente, fapt care solicită specialişti cu pregătire interdisciplinară în domeniul Farmacologie şi Toxicologie.

 

Actualizat la 07.10.2022, 15:25