Tipuri articole

Tipuri articole

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova consideră problema vizibilităţii internaţionale a producţiei ştiinţifice (articole, rezumate, monografii, etc.) ca fiind determinantă pentru afirmarea continuă a Universităţii drept centru de educaţie şi cercetare. Din acest motiv, un accent deosebit este pus pe publicarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în reviste de largă acoperire şi recunoaştere precum cele indexate ISI, cu accent pe revistele cu factor de impact crescut.

Tipurile de articole publicate sunt astfel clasificate în ordinea importanţei:

 

Actualizat la 29.03.2023, 10:53